© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary tegen Eenzaamheid

Eenzaamheid is een complex probleem

Mensen voelen zich eenzaam wanneer zij zich in hun dagelijks leven niet verbonden voelen met anderen en geen of weinig betekenisvolle contacten kunnen onderhouden. (© Movisie, kennis en aanpak van sociale vraagstukken, 2016).

Eenzaamheid ontstaat niet zomaar. Het komt vaak voort uit een opstapeling van diverse gebeurtenissen. Daarbij bepaalt de sociale context en het incasseringsvermogen van mensen hoe zwaar deze gebeurtenissen iemand treffen. Concreet kun je denken aan situaties zoals bijvoorbeeld plotseling verlies van werk, ernstig ziek worden, een scheiding doormaken, of weduwe / weduwnaar worden. Daarbij bepaalt de sociale context en het incasseringsvermogen hoe zwaar deze gebeurtenissen iemand treffen.

Eenzame mensen kunnen opzien tegen situaties waarin ze andere mensen zullen ontmoeten. Mensen hebben het gevoel ‘niet interessant te zijn voor de ander’, er niet (meer) bij te horen. Hierdoor wordt het aangaan van contact met andere mensen steeds moeilijker. Soms geleidelijk en soms abrupt kunnen mensen in een negatieve spiraal terechtkomen, waarbij problemen zich opstapelen. Bij lang aanhouden hiervan kan ook de gezondheid negatief beïnvloed worden.

Tips van een autoriteit als ‘Movisie’

Movisie (www.movisie.nl 2016) deed onderzoek naar de vraag wat in het algemeen wél werkt bij het verminderen van eenzaamheid. Dat levert opvallende conclusies op:

· Interventies waar mensen werken aan het verminderen van negatieve gedachten zijn over het algemeen effectiever dan interventies die uitgaan van sociale steun of interventies die zijn gericht op het vergroten van sociale interactie of het verbeteren van sociale vaardigheden;

· Vooral interventies waarin wordt gewerkt met sociale cognitieve trainingsaspecten om de negatieve spiraal te doorbreken, verminderen eenzaamheid;

· Ook kunnen mensen zélf veel doen. Zo blijkt dat acceptatie een goede oplossing kan zijn, net als het bewust investeren in de kwaliteit van relaties met bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen;

· Groepsinterventies met een educatief aspect gericht op het onderhouden en verbeteren van het sociale netwerk zijn succesvol bij aanpak van eenzaamheid onder ouderen;

· Activiteiten gericht op het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en persoonlijke controle zijn relatief succesvol.

Pittig taalgebruik, maar eigenlijk komt het erop neer dat veel goedbedoelde hulp niet werkt. Veel zinvoller is het om mensen (weer) te laten ervaren wat zij zelf kunnen bijdragen. En de meest genoemde reden waarom mensen zich niet actief inzetten is dat zij er nooit voor worden gevraagd!

Wat kan Rotary doen?

Het probleem van eenzaamheid raakt ons als Rotaryclub. Wij kunnen als Rotaryclub eenzaamheid niet oplossen. Maar we kunnen wel iets doen, om betekenisvolle contacten tussen mensen te faciliteren. Vanuit die gedachte zijn wij als Rotaryclub op zoek gegaan naar wat mensen in onze Huizer samenleving, ongeacht of zij zich soms eenzaam voelen of niet, kunnen bijdragen. En dat zijn wij gewoon aan ze gaan vragen!

De wijsheid van Huizers

Door (met name oudere) inwoners van Huizen te gaan vragen wat zij kunnen en willen bijdragen hebben wij ervaren dat er veel wijsheid bij hen te vinden is. Dat heeft ons geïnspireerd om die wijsheid zichtbaar te maken in de vorm van het publiceren van hun verhalen. Stap voor stap bouwen we –samen met andere initiatieven in Huizen, zoals ‘buurten met buren’ en ‘het koffieschenkproject in de Marke’ aan een doorlopende vorm van aandachtig luisteren naar al die bijzondere verhalen en het delen daarvan met anderen. Op die manier kunnen we samen met hen de geschiedenis van Huizen kleur geven. Dit wordt ook wel ‘Oral History genoemd’.

Verhalen uit Huizen

Al die verhalen van mensen met wie wij in gesprek zijn geraakt en die vaak al heel lang in Huizen wonen, geven een prachtig aanvullend beeld van de geschiedenis van Huizen. Op deze website kunt u een rijkdom aan verhalen vinden. Wij hebben ervan genoten om naar de verhalen van deze Huizer inwoners te luisteren en om ze voor het nageslacht vast te leggen. En daar gaan we de komende tijd ook zeker nog mee door! Wij hopen dat u er net zoveel van zult genieten als wij.