© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

 

 

Communicatie gedachten voor de Rotaryclub Voorburg;

 

Achtergrond:  Al enige tijd is de communicatie binnen de club voor verbetering vatbaar. Dat geldt voor zowel voor interne als externe zaken.  In afwachting van een structureel plan zijn de volgende operationele zaken ingevuld:

 

 • Voor Email is de domeinnaam @rotaryvoorburg.nl aangeschaft. De aangemaakte adressen en het beheer protocol staan op het ledendeel van de site.
 • De website wordt bijgehouden door de redactie. Vooralsnog zal Willem M. met fotografische ondersteuning van Jan v.d. W dit trekken. Ondersteuning is dringend gewenst.
 • Leden kunnen verzoeken tot plaatsing van alle mogelijke vormen van media via alle mogelijk denkbare kanalen doen. De meest voor de hand liggende vorm is via E-mail op  redactie@rotaryvoorburg.nl.  Mogelijke beperkingen zijn aangeven op het ict deel van de site.
 • Jaarlijks willen we ongeveer 20 nieuwsbrieven uitbrengen. Dit zijn een verzameling van korte berichten die telkens verwijzen naar nadere gegevens of aangekondigde activiteiten op de website. Buiten de vakanties om zo om elke 14 dagen.
 • Er is een beperkte licentie van Mailchimp aangeschaft, de wereldstandaard voor nieuwsbrieven.
 • Elk lid wordt geacht de nieuwsbrieven te lezen en aan mogelijke verzoeken voor informatie in de Nieuwsflits te voldoen.
 • De redactie draagt zorg voor de samenstelling van de nieuwsbrief. De inhoudelijke verantwoordelijkheid ligt bij het Bestuur.
 • Elk lid krijgt de Nieuwsflits op het door hem of haar aangeven Email adres. Verzoeken voor andere extra adressen kunnen worden gedaan via het redactie adres. Te denken valt aan partners of mogelijk geïnteresseerd in onze club.
 • Het Bestuur zal zorgdragen voor het tijdig plaatsen van het programma op zowel de website als de Rotary app.
 • Commissies voor activiteiten worden geacht copy aan te leveren aan de Redactie voor plaatsing op site.
 • Maakt U alstublieft de redactie opmerkzaam op mogelijke onjuistheden of onwenselijkheden. De site is van en voor leden, alleen gezamenlijk houden we het up to date.