De Rotarian

Rotaryclub Maas en Waal bestaat uit 20 leden en we willen uitgroeien tot ongeveer 25 leden. De samenstelling van de club is heel divers. Onze leden hebben gemeen dat zij in de maatschappij een “leidende” rol vervullen. Dit kan betekenen dat leden aan het hoofd staan van een afdeling, of organisatie of eigenaar zijn van een bedrijf, maar het kan ook betekenen dat een lid binnen het vrijwilligerswerk bestuurlijk actief is, of maatschappelijke projecten initieert.

Wij waarderen vooral dat onze leden zich naast hun professionele achtergrond, ook dienstbaar opstellen aan de samenleving.

Als club doen we jaarlijks ook een activiteit met partner en/of kinderen. Deelname hieraan is geheel vrijblijvend, maar bevordert altijd de onderlinge relatie.