© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lidmaatschap

Lid worden van Rotaryclub Maas en Waal?

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe, inspirerende leden – naar mensen die in clubverband actie willen ondernemen. Die zich willen inzetten voor mensen, natuur en de maatschappij. Wij stellen ons daarbij open voor diversiteit: voor mensen met verschillende achtergronden, ongeacht leeftijd, capaciteiten, religie, cultuur, gender en seksuele geaardheid.

Wie zijn wij?

Wij staan actief in het leven, we dragen ons steentje bij binnen onze beroepsgroep en we zetten ons in voor allerlei goede doelen – voor acties dichtbij maar ook verder weg. We zijn (meestal) woonachtig in het Land van Maas en Waal.

Hoe kan je lid worden?

Een Rotaryclub kent overwegend een persoonlijk lidmaatschap. Je kunt je altijd aanmelden bij onze club via info@rcmw.nl voor een vrijblijvende kennismaking. Ook worden mensen lid op voordracht van één van onze leden. Ken je al iemand die lid is van onze club? Vraag diegene of je een keertje langs kan komen. Je bent van harte welkom!

Het lidmaatschap van Rotary is bepaald anders dan dat van een willekeurige vereniging. Rotary International is een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers. Lidmaatschap ís vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. Rotary is gezellig, verrijkend voor het individuele lid en het opent vele deuren. Het lidmaatschap is echter ook verplichtend. Van ieder lid wordt verwacht dat hij of zij in de ruimste zin van het woord ‘meedoet’, regelmatig bij de clubbijeenkomsten aanwezig is en eveneens regelmatig aan projecten (de service-inspanningen) enerzijds en aan de sociale evenementen (fellowship) anderzijds participeert.

Als je nog weinig of geen ervaring hebt met Rotary, dan is het goed je eerst wat meer te verdiepen in de organisatie en de grondbeginselen van Rotary. Een manier om dat te doen is om de website van Rotary International of Rotary Nederland te bezoeken.