© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Wat we doen

Club Service

 • Vriendschap, een goed programma en persoonlijke inzet in allerlei commissies en andere bijdrages vormen het hart van Club Service. Fellowship is belangrijk in onze club, een goede attendance is mooi maar geen doel in zichzelf, het gaat om de kwaliteit en het als betekenisvol ervaren van de avonden en activiteiten die we samen hebben.
 • In een clubjaar zijn we - buiten de vakanties - ruim 30 avonden samen, die we besteden aan clubzaken, interviews, bedrijfsbezoeken, partneravonden, samenkomsten met verschillende clubs (m.n. uit België). 
 • Er is een cyclus van lezingen, vaak door externe genodigden. Ook houden onze eigen leden levensberichten en beroepsberichten.
 • De Firesides worden door velen van ons ervaren als een erg prettige vorm van fellowship. Er is geen verplichte groepsindeling, gewoon gezellig onder mekaar.
 • Nieuwe leden zijn meer dan welkom. Er is een eenvoudige procedure. Eenmaal bij de club, zorgen we ervoor dat nieuwe leden zich snel thuis en ingebed voelen. 

Community service

 • We zetten ons in voor mensen die het moeilijk hebben. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes elke maand aan elkaar te knopen. Steeds meer kinderen groeien op in een gezin waar eigenlijk elke dag geldtekort is. Armoede dus.
 • Weerter Minima ondersteunen we
 • Stichting Urgent Noden
 • Stichting Leergeld.

Vocational Service

 • Het gaat hier strikt genomen om ethisch handelen en ethische dilemma’s in het werk, maar ook beroepspraatjes, levensberichten en bedrijfsbezoeken vallen hieronder. Het is boeiend om ethische aspecten met elkaar te bespreken.
 • In dit bestuursjaar organiseren we drie verrassende bedrijfsbezoeken die ons perspectief verbreden en verdiepen.

International Service 

 • Het leggen en onderhouden van internationale en grensoverschrijdende contacten, het daadwerkelijk betrokkenheid tonen met mensen uit andere landen. Daar gaat het om bij International Service.

Youth Service

 • Hier gaat het om internationale uitwisseling van jeugd, maar ook aandacht voor laaggeletterdheid, armoede en talentontwikkeling.