• NL doet bij Toon Hermanshuis 2019
  • Bart Maes
  • family to family
  • Santa Run Weert 2018
  • bijeenkomst antje van de statie
  • thuislocatie Antje van de Statie
  • weert
  • weert
  • BELEIDSPLANlees meer
Welkom op de website van Rotary Club Weert

WELKOM BIJ RC WEERT!

Rotary club Weert bestaat uit ±50 leden. De doelstelling van onze club komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk van Rotary:

Service Above Self.

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten elke woensdagavond plaats in Brasserie-Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert. 
Tel: 0495-542-640. Aanvang 18.00 uur.

Meer informatie over Rotary club Weert>     

facebook