• NL doet bij Toon Hermanshuis 2019
  • bijeenkomst antje van de statie
  • thuislocatie Antje van de Statie
  • weert
  • weert
  • aftrap van de verkoop tulpenbollenEnd Polio Now
  • opschorting bijeenkomstenlees meer
  • BELEIDSPLANlees meer
Welkom op de website van Rotary Club Weert

WELKOM BIJ RC WEERT!

De bijeenkomsten zijn weer gestart!


Bestuursjaar 2020-2021 van start met een speciale digitale bijeenkomst!

Op  5 juli heeft onze Voorzitter Cees Metz het stokje op een super originele manier overgedragen aan onze nieuwe Voorzitter Remon Veraart. Vanwege COVID-19 is een “normale” bestuurswissel nog niet mogelijk vandaar deze “digitale” aanpak!

Zie hier het leuke filmpje:

https://vimeo.com/434623634

Wachtwoord om de video af te spelen is what else: Rotary

Cees bedankt voor het mooie afgelopen jaar en Remon heel veel succes! # Rotary biedt kansen. #RotaryClubWeert

Rotary club Weert bestaat uit ±50 leden. De doelstelling van onze club komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk van Rotary:

Service Above Self.

Tenzij anders vermeld vinden de bijeenkomsten elke woensdagavond plaats in Brasserie-Hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert. 
Tel: 0495-542-640. Aanvang 18.00 uur.

Meer informatie over Rotary club Weert>     

facebook