© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2015 Kinderdiabetes

Rotary Club Zierikzee ondersteunt Zomerkamp Stichting Kinderdiabetes Zeeland

De Stichting Kinderdiabetes Zeeland organiseert van 22 tot en met 26 juni aanstaande een zomerkamp voor 30 – 40 kinderen met Diabetes Mellitus tussen 8 en 12 jaar. De activiteiten in het kamp zijn gericht op beweging, ontspanning en educatie: leren omgaan met diabetes mellitus in het normale dagelijkse leven. Het zomerkamp wordt gehouden bij groepsaccommodatie “de Schouwse Boer” te Burgh-Haamstede.

De Stichting Kinderdiabetes Zeeland bestaat sinds 5 jaar, is een uniek Zeeuws initiatief, wordt erkend en ondersteund door de Diabetes Vereniging Nederland en draait volledig op de inzet van vrijwilligers.

De stichting is opgericht en wordt gedragen door ouders van kinderen met Diabetes Mellitus en kan rekenen op belangeloze ondersteuning en medewerking van de Zeeuwse diabetes-artsen en –verpleegkundigen. Voor dit initiatief bestaat geen overheidssubsidiëring, zodat dekking van de gemaakte kosten volledig afhankelijk is van donaties.

De Rotary Club Zierikzee is op Schouwen-Duiveland een van de serviceclubs, die zich ten doel stellen goede doelen en initiatieven met raad, daad en geld te ondersteunen. Om bovenbeschreven activiteit daadwerkelijk te kunnen sponsoren heeft deze club in 2014 met een groots opgezet eilandelijk fietsevenement ( BeneFietsevenement) voldoende gelden weten te vergaren om tot realisatie van dit mooie initiatief te kunnen komen.

Verdere gegevens van de Stichting Kinderdiabetes Zeeland:

Website: www.kinderdiabeteszeeland.nl

Iban      : NL72RABO 0148936245

Diabetes Vereniging Nederland

A f d e l i n g  D e l t a

 Zaterdag 13 juni as organiseert de Diabetesverenging Nederland, regio Delta, voor jongeren en hun (groot)ouders (als ze dat willen) op het terrein van Zeeland Buitenland op de Brouwersdam de Delta Challenge :een ontmoetingsdag voor gelijk-beperkten  en gelijkgestemden,  waarbij beweging en sportieve inspanning op de voorgrond staan in het kader van informele ontmoetingen. Het evenement start om 11 uur en loopt om 17 uur ten einde.

 Een dag waarop je kunt kanoën, abseilen, boogschieten, klimmen en een zwerftocht maken… en nog veel meer.

Doelstelling

Deze dag heeft een tweeledig doel:

       Jongeren met diabetes en hun ouders een leuke dag bezorgen waarbij activiteit en informatie op een losse manier beschikbaar zijn.

       Zichtbaar worden van DVN Regio Delta in de eigen regio al haar leden.

Delta Challenge

Wij willen binnen Regio Delta, Diabetes en bewegen in de komende jaren extra onder de aandacht brengen, want het betreft zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat willen we gaan doen onder de vlag van Delta Challenge. Elk jaar een activiteit of activiteiten in het kader van bewegen; heel breed en voor alle leeftijden. 

 Regio Delta

Regio Delta (Zeeland en Goeree Overflakkee) van de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) is – na een stevige reorganisatie – inmiddels 2 jaar actief in zijn huidige vorm. Veel dingen moeten bijna van de grond af weer worden opgebouwd. Een groep van enthousiaste vrijwilligers is daaraan inmiddels vorm aan het geven. De regio heeft voor het komende jaar een aantal speerpunten. Eén van de speerpunten is het organiseren van activiteiten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Sponsoring

Deze dag zou niet plaats kunnen vinden zonder de sponsoring van de Rotary Club Zierikzee, die daarvoor een groot deel van de opbrengst van het “BeneFIETSevenement 2014” heeft aangewend.  Dat evenement stond in dat jaar specifiek in het kader van  de ondersteuning van de Diabetes Mellitus in Nederland, niet in het minst gericht op jeugd en bewegen. Dat sporten meer grip heeft op diabetes verdient veel meer bekendheid en consequente aanpak. Vandaar de ruimhartige en enthousiaste ondersteuning van deze uitdagende sportdag door de leden van Rotary Club Zierikzee, die met een dienende ziel en een sportief hart midden in de samenleving actief willen blijven. Delta Challenge voldoet volledig aan de door Rotary Zierikzee uitgedragen doelstellingen!

Verder worden we gesponsord door de Stadsbakkerij Zierikzee, en reclame bureau Gelijk Anders.

Daarnaast wordt de activiteit ondersteund door:

       Sugar Kids en Jong, DVN Nl

       Bas van de Goor Foundation

       Admiraal de Ruiter Ziekenhuis, diabetes verpleegkundigen

       Omliggende Regio’s DVN, te weten; West Brabant, Zuid Holland Zuid, Rotterdam en Haaglanden

 Voor informatie over de activiteit kunt u terecht op de website, www.delta-challenge.nl

Voor persoonlijk contact kunt u contact opnemen met

 De heer Harrie Kafoe,  06.46450465            - Coördinator Schouwen Duiveland

De heer Hepke Rozema 06.51218963         - Regiomanager regio Delta