© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Clubservice - Over vriendschap

Vijf Rotary-avenues vormen de wegen die binnen Rotary naar onze doelen voeren. Hoewel uiteraard met elkaar verbonden, hebben ze ieder hun eigen belangrijke taak binnen de club.

Club Service, de eerste  avenue, is de basis van elke Rotary Club. Club Service richt zich op het intern versterken van clubs en op het intern functioneren, om zo een gezonde, aantrekkelijke en levendige club te hebben en te houden. Onderlinge aandacht en zorg voor elkaar als leden, fellows, maakt de band tussen mensen krachtig en het begrip voor elkaars leven en denken oprecht.

Club Service omvat echter ook het vinden en introduceren van nieuwe leden, organisatie van clubavonden, lief & leed activiteiten en dergelijke. Zonder een krachtige Club Service geen sterke onderlinge samenhang die voor de invulling van andere avenues onmisbaar is.