© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

International Service - Over verbondenheid

De doelstelling van de avenue International Service is de bevordering van een beter begrip, goodwill en vrede tussen volkeren en culturen door daadwerkelijk betrokkenheid te tonen met mensen uit andere landen.
Dat klinkt wellicht hoogdravend maar ervaring van vele decennia heeft bewezen dat Rotarians all over the world toe heel veel in staat blijken.
De middelen hiertoe zijn onder meer persoonlijke contacten, deelnemen aan activiteiten van de Rotary Foundation, contactclubs en andere internationale projecten. Rotarians organiseren ook veel activiteiten op basis van hun hobby in zogenaamde Rotary Fellowships of op basis van hun beroep of specialiteit in Rotary Action Groups (RAG’s).

Leuke bijkomstigheid is dat elke Rotarian waar ook ter wereld altijd weet dat er vrienden dichtbij zijn, ook al heb je ze nog nooit gezien of gesproken. Want een fellow is altijd welkom bij iedere club. Rotaryclub Almere heeft in haar geschiedenis al menig vaantje van buitenlandse clubs in de wacht mogen slepen.