© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Waar Rotary over gaat...

Doel 

De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk 'Service above Self'. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven. Dat je dienstbaar bent aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar maakt. Niet alleen door het mede opzetten van lokale, regionale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis. 


Missie 

Rotary biedt diensten aan an­deren, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke, professionele en maatschappelijke leiders. 

https:/lwww. rota,y. orglmvrotarv/enlguiding-principles 


Avenues of Service

De vijf 'Avenues of Service', gebaseerd op het doel van Rotary, vormen de filosofische hoeksteen en het grondvest van Rotary waarop de activiteiten van de club zijn gestoeld. 

1. Clubservice

2. Vocational Service

3. Community Service

4. International Service

5. Youth Service (New Generations)