© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De historie

Van een goed idee naar een wereldwijd begrip 

 
Op 23 februari 1905 kwamen de jonge advocaat Paul Harris en drie vrienden

(een kleer­maker, een kolenhandelaar en een mijningenieur) samen in een klein bureau in Chicago. Het doel van deze eerste Rotaryclub was zeer eenvoudig: vriendschap en uitwisseling van beroepservaring onder zakenlui. Per beroep kon slechts één iemand lid zijn. 

Iedere bijeenkomst was bij een ander lid, men roteerde dus. Vandaar de naam Rotary. 

Al snel bleek dat de leden allemaal maatschappelijk betrokken waren en bereid om geld en kennis in te zetten voor goede doelen.

Eén van de eerste projecten was het bouwen van openbare toiletten nabij het stadhuis van Chicago en het uitdelen van voedselpakketten.

Het initiatief van Harris bleek aan een enorme behoefte te voldoen. In 1917 ontstond The Rotary Foundation (afgekort TRF) van Rotary International (afgekort RI). TRF financiert de meeste Rotary-hulpacties en is volledig afhankelijk van giften.

Evoluties

Naarmate Rotary groeide, evolueerde haar doel van professionele onderlinge hulpverlening naar maatschappelijke dienstverlening. Het idee van vriendschappelijke ontmoetingen met een charitatief karakter vond snel navolging. Overal in de VS werden clubs opgericht van eerst nog alleen zakenlieden, maar in de loop der decennia kwamen daar ook anderen met een bijzondere positie in de samenleving bij. Politici, kunstenaars, medici en geestelijken maken tegenwoordig eveneens deel uit van het enorme ledental. 

Het lijkt nu vanzelfsprekend, maar het duurde nog geruime tijd voordat vrouwen eveneens tot het eerdere mannenbastion Rotary werden toegelaten, maar vandaag de dag is dat natuurlijk niet meer aan de orde.

Rotary in Nederland

De eerste Rotaryclub in Nederland (RC Amsterdam) werd in januari 1923 opgericht, gevolgd door RC Utrecht in maart 1923. Inmiddels zijn er circa 500 Rotaryclubs in Nederland met ongeveer 17.500 leden. In 2023 zal het 100-jarig bestaan van Rotary in Nederland dan ook groots worden gevierd in 2023.