© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Persbericht afsluitende reis Ghanaprojecten in juni 2012

Rotaryclub Amersfoort-Regio draagt waterpompen, schoolgebouwen en meubilair met een waarde van meer dan € 50.000 over aan Ghanese partners.

Rotaryclub Amersfoort-Regio heeft onlangs met succes een vijftal projecten in Ghana afgesloten. Clubleden Pim Verwers uit Hoevelaken, Joop Gras en Peter van Zelst uit Amersfoort en Ton Voortman uit Leusden zijn vorige maand naar Ghana vertrokken om de projecten over te dragen. Het gaat daarbij om een waterput en –toren voor een technische school in Sunyani, een zelfde installatie op het terrein van een school in Wa, schoolmeubilair voor scholen in Wa en Zebilla, computers voor scholen in Wa en Chinchang, en twee schoolgebouwen in Zebilla. De projecten liggen verspreid over het land.

In Sunyani, gelegen in het zuidwesten, staat een technische school (CTI) met bijbehorend internaat. De school beschikte niet over stromend water. Leerlingen moesten voor drinkwater en water voor persoonlijke verzorging naar putten in de omgeving. Los van de omslachtigheid leverde dit vooral problemen op het gebied van hygiëne op. Met het slaan van een boorput, het aanbrengen van een elektrische pomp en een watertoren voor opslag is het probleem opgelost.

Verder werd een douche- en sanitaire ruimte in een hostel voor de vrouwelijke leerlingen gerealiseerd.

Ton Voortman en Br. Seregeous plakken de Rotarysticker in het pomphuis in Sunyani

De watertoren van de installatie in Sunyani

In Wa, de hoofdstad van de Upper-West Region, werd een computerlokaal in gebruik gesteld. Het meubilair is afkomstig van het Baarnsch Lyceum, dat vorige jaar een nieuw schoolgebouw heeft geopend. De computers zijn gedoneerd door het Institute for Social Studies in Den Haag.

Leerlingen van het St. Louis Educational Center in Wa bezig op hun nieuwe computers, op Baarnse stoeltjes

Peter van Zelst met leerlingen in Wa

Ook werd in Wa een waterput geslagen op het terrein van het Pope John XXIII instituut, dat zich bezighoudt met interculturele vraagstukken. Studenten van verschillende religies werken hier samen aan projecten die de verstandhouding tussen verschillende culturen en geloofsovertuigingen bevorderen. Voor een land als Ghana zeer bijzonder en belangrijk. Ook deze studenten beschikten niet over stromend water in hun onderkomens.

Br. Albert Ketelaars FIC ontvangt een cheque van € 15.000 voor de waterinstallatie van het Pope John XXIII centre

De waterput in Wa met een diepte van 70 meter is inmiddels geslagen

Overzicht van het computerlokaal in Wa (met Rotaryvaantje aan de muur!)

In Chinchang werden computers overgedragen aan een basisschool, die in de afgelopen jaren met steun van de club is gebouwd. Het was opvallend hoe goed de schoollokalen worden onderhouden door de Ghanese partners.

Ton Voortman overhandigd het Rotary vaantje aan Br. Isidore in Chinchang

Het reisgezelschap bij een ruim 10 jaar geleden geopend schoolgebouw in Chinchang

In Zebilla, gelegen in het uiterste noordoosten nabij het drielandenpunt met Togo en Burkina Faso, zijn twee schoolgebouwen gerealiseerd. De traditionele van leem gemaakte gebouwen waren vervallen en zijn nu vervangen door steviger constructies van cement. Ook in deze school staat nu het fraaie en nog heel lang bruikbare meubilair van het Baarnsch Lyceum.

Ton Voortman opent samen met een regeringsvertegenwoordiger de school in Zebilla

Peter van Zelst draagt computers over aan de school in Zebilla

Pim Verwers waagt zich op de dansvloer in Zebilla

De projecten vertegenwoordigen een waarde van meer dan € 50.000 en zijn gefinancierd met verschillende sponsoracties, zoals de opbrengst van de kerstlichtjesactie op de Varkensmarkt in Amersfoort, wijnacties en het 5 euro diner. De schoolgebouwen in Zebilla konden mede dankzij de opbrengst van particuliere donaties en de kerststallententoonstelling in de St. Ansfriduskerk in Amersfoort worden gerealiseerd.

Rotaryclub Amersfoort-Regio is al geruime tijd actief in Ghana en heeft in het verleden meerdere projecten op het gebied van de gezondheidszorg en het onderwijs gerealiseerd. Het begon ooit in 1996 met het verschepen van meubilair van Leusdense basisscholen. De projecten worden gerealiseerd in samenwerking met de Brothers FIC, de broeders van Maastricht, die onder meer in Ghana actief zijn. Deze onderwijscongregatie was in het verleden in Amersfoort bekend en actief met haar voormalige internaat St. Louis aan de Stichtse Rotonde, waar nu Lodenstein gevestigd is.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij Ton Voortman, projectcoördinator en secretaris Rotaryclub Amersfoort-Regio, tel. 06-54776254