© 2023 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Reanimatie Netwerk Amersfoort zoekt burgerhulpverleners

Rotaryclub Amersfoort-Regio heeft het Renanimatie Netwerk Amersfoort in 2017 met de eerste AED op gang geholpen en de stichting zo een goede kick-off gegeven

Door Corona dreigen zij rond de 1700 burgerhulpverleners (van de 2650) te verliezen. Per 1-1-2023 worden namelijk mensen zonder geldig certificaat niet meer opgeroepen. Daarmee lopen ze het risico dat het zorgvuldig opgebouwde netwerk dan niet meer dekkend is. De oorzaak is dat mensen geen herhalingscursussen hebben kunnen volgen door de lockdowns, maar ze zien ook een zekere “vrijwilligersmoeheid” ontstaan, vermoedelijk door Corona en de diverse crises van dit moment.

Ze starten zaterdag 17 september een wervingsactie voor nieuwe burgerhulpverleners. Ondermeer met (hopelijk) een artikel in het AD. Ze willen ook posters verspreiden in de stad. De gemeenteraad heeft hen hiervoor een subsidie verstrekt, omdat zij het belangrijk vinden dat het netwerk in stand blijft. En Rotaryclub Amersfoort-Regio wil hen daarbij helpen, door het zo onder uw aandacht te brengen.