© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

VOCATIONAL SERVICE

Districts Commissie Vocational Service 1560

Binnen District 1560 kan de District Commissie Vocational Service de vocational officer bij zijn werk binnen de club ondersteunen.

Vocational Service wordt gezien als de kern van Rotary. Vocational Service heeft betrekking op de wijze van beroepsuitoefening (ethische normen). Rotarians worden uitgedaagd om vanuit hun beroepspraktijk dienstbaar te zijn aan de samenleving door hoge ethische normen te hanteren en te handelen vanuit ieders belang.

http://beachrotary.org/wp-content/uploads/2015/01/R10285A.jpgIn de Rotary praktijk wordt het hanteren van ethische normen buiten de beroepspraktijk eveneens tot Vocational Service gerekend. Logisch, want het gaat om een levenshouding, die zowel in het werk als buiten het werk van toepassing is.

Vocational Service dragen we binnen onze clubs o.m. uit door morele dilemma’s aan de orde te stellen. Hiervoor is een aantal gereedschappen ontwikkeld; o.a en in willekeurige volgorde:

- The Four Way Test
- Beroepspraatje
- Beroepsondervraging op ethische dilemma's
- Levensbericht
- Toets je intuïtiespel
- Job Rotary
- RYLA
- Jaarlijkse themabijeenkomst van de districtscommissie Vocational Service voor het gehele district,.

Om de clubs te ondersteunen bij het invullen van het Vocational programma is een en ander hieronder kort uitgelegd.

Ryla
Tijdens de Ryla weekenden kunnen jonge professionals hun leiderschapscapaciteiten ontwikkelen.

JobRotary
Mentoren van JobRotary zijn actief om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk en/of andere zingeving.

Toets je Intuïtie
Deze workshop biedt een handvat om tot een goede keuze te komen bij ethische dilemma’s. Het beantwoord de vraag: Hoe ga ik om mijn professionele verantwoordelijkheid?

Beroepspraatje
Ieder lid deelt in de vertrouwelijkheid van zijn eigen club zijn ervaringen en dilemma’s die hem of haar in zijn beroepsleven hebben gevormd, met ethisch en sociale vraagstukken

Levensbericht
In een levensbericht durf je jezelf aan de club te laten zien. Wie ben ik? Hoe ben ik tot welke keuzes gekomen?

Bedrijfsbezoeken
Tijdens de bedrijfsbezoeken laten we elkaar zien hoe we ons bewegen in onze eigen organisatie en op welke manier wij uitdrukking geven aan het vocational aspect

Discussiebijeenkomsten
Er zijn diverse werkvormen om met elkaar ethische vraagstukken te bespreken:

Rotary Doctors
Levert een praktische bijdrage aan gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.

Beroepenvoorlichting en stageplaatsen
Rotarians helpen studenten in het kiezen van hun profielen en bij het vinden van een goede stageplaats in de vorming naar hun professie of beroep.

Vocational Training Teams
Teams van professionals bezoeken andere landen om mensen daar te trainen of zelf te leren hoe er gewerkt wordt binnen de eigen beroepsgroep.


Laat ons maar weten wat wij kunnen doen om te ondersteunen of waar behoefte aan is.

U kunt zich daarvoor wenden tot Bert Meijer. Zijn Emailadres is: bert.meijer@rotary-d1560.nl

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________