© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

VERTROUWENSPERSOON

Bij veel organisaties is grensoverschrijdend gedrag een onderwerp van gesprekken, soms van veel narigheid, die in de publiciteit breed uitgemeten wordt.

De Gouverneurs van Rotary in Nederland hebben besloten om aan dit onderwerp expliciet aandacht te gaan besteden. Enerzijds door te zorgen dat een club een sociale veilige omgeving blijft en anderzijds als een lid, onveiligheid ervaart, terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Ook is er een klachtenprocedure vastgesteld en is een externe klachtencommissie benoemd.

Een vertrouwenspersoon kan de Rotarian in één of meer gesprekken helpen te bedenken wat een manier kan zijn om de ongewenste situatie te verhelpen. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. De vertrouwenspersonen zijn Rotarians, die de opleiding gevolgd hebben en geregistreerd zijn (d.w.z. aantoonbare bijscholing en intervisie). Een vertrouwenspersoon is geen coach en ook geen mediator.

De meest effectieve manier om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen is met elkaar blijven praten over ‘hoe gaan we met elkaar om’.

De vertrouwenspersonen hebben een workshop ontwikkeld om op een gestructureerde manier dit met elkaar te bespreken. De vertrouwenspersonen van Rotary kunnen deze workshop in ongeveer anderhalf uur leiden. Deze workshop kan gehouden worden met bestuurders/belanghebbenden uit een district/regio, maar ook voor een lokale club.

Jan van Aller:               district 1570 (Midden)
Jan Goossens:             district 1550 (Zuid oost)
Janita Hulzinga:           district 1560 (Oost)
Maja Rejger:                district 1600 (Zuid-Holland)
Co Stehouwer:            district 1590(Noord) 
Dieta Mietus                district 1580 (Noord-Holland)
Rochelle Heerema:    district 1610 (Zuid West)

 Als een Rotary lid met een vertrouwenspersoon wil praten dan kan dat ongeacht het district met één van deze vijf. Via een mail kan de vertrouwenspersoon benaderd worden en zij/hij zal vervolgens een afspraak maken, online, telefonisch of live. Dat kan ook via het mailadres vertrouwenspersoon@rotary.nl

Jan van Aller            gjvanaller@gmail.com
Jan Goossens          jan@syanbv.nl
Janita Hulzinga        janitahulzinga1@gmail.com
Maja Rejger              maja.rejger@gmail.com
Co Stehouwer          j.m.stehouwer@mail.com
Dieta Mietus            dietamietus@cyclu.nl
Rochelle Heerema   rochelle.heerema@gmail.com

De externe klachtencommissie bestaat uit:

Rob Jansen:           voorzitter
Els Driessen:         secretaris (edriessen@sesamadviseur.nl)
Arthie Schimmel: lid
De klachtencommissie is bereikbaar via socialeveiligheid-klachten@rotary.nl

Uitgebreidere informatie is te vinden via deze link