© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Welkom op de site van de DCC 1560 commissie


District Communicatie Commissie (DCC) D1560

Goede interne en externe communicatie is voor de Rotaryorganisatie van groot belang.
De DCC wil daaraan haar steentje op districtsniveau bijdragen.

Doel van de DCC
Het doel van de DCC is ondersteuning van de gouverneur, de district-commissies en de Rotaryclubs in het bijzonder de PR- en Communicatiecommissie) bij het bevorderen en verbeteren van de interne en externe communicatie.

 Taken van de DCC

verhogen van de zichtbaarheid van Rotaryclubs bijv. met People of Action campagne;

  • Verhogen van de zichtbaarheid van Rotaryclubs bijv. met People of Action campagne;
  • Clubs- en districtsactiviteiten publicitair en technisch ondersteunen;
  • toevoegen pagina’s op de districtswebsite over de DCC en de site actueel, relevant en functioneel houden;
  • Scholing en training geven aan Rotaryclubs met PR- en Communicatie commissies in het bijzonder, via het Rotaryleer Instituut (RLI);
  •  externe vertegenwoordiging in landelijke organen Rotary.

Samenstelling van de DCC
De commissie bestaat uit de volgende personen:

Peter Alers,
RC Ambt Almelo,
voorzitter

 

 

Berry Tesink,
lid en webmaster D1560

 

 

Niels Neeskens,
RC Almelo
Adviseur Deze pagina en informatie zal nog worden aangevuld.
Evt. vragen mailen naar: palers54@gmail.com