Speech van de Personal Representative van President Sakuji Tanaka: Hans van Leerdam

Beste Vriendinnen, Vrienden, mede Rotarians,

Gouverneur Eduard, Inkomend Gouverneur Jan Lucas.

Het is heel bijzonder, dat een past Gouverneur van het eigen District, wordt verzocht de Special Representative te zijn, van onze Rotary International President Sakuji Tanaka, en ik beschouw het wel als een eer, hier voor jullie te mogen staan.

Waarom ik dit verzoek kreeg, weet ik niet. Wel weet ik, dat hij, Rotary International President Sakuji Tanaka, een van de betere jaar-thema's heeft gekozen: “Peace Through Service”.

Wij Rotarians, zijn allemaal vrijwillig lid geworden van Rotary.

Rotary, de oudste Service Club in de Wereld, heeft een aardige C.V., als het om vrede gaat: Vrede door Service.

1.

In 1908 schreef Paul Harris een Document: The Certificate of Cooperation, waarin hij de fundamenten neer schreef, voor de bevordering van de Vrede in de Wereld.

2.

Sinds de Rotary Conventie van 1912 in Duluth and Buffalo, is de opbouw van wereld wijde vrede een kern missie van Rotary.

3.

Versterking van goodwill en algehele ontwapening, kreeg via de Rotary Conventie in 1931, wereldwijde aandacht.

4.

De R.I. President Richard H.Wells, en nog een 5 tal Rotarians, werden in 1944/1945 gekozen, als adviseurs van de Amerikaanse Delegatie bij de Conferentie van San Francisco in 1945.
Die resulteerde in de oprichting van de Verenigde Naties.

5.

In totaal leverden 27 Rotarians van de 32 landen, waar Rotary nog actief was, een bijdrage aan het Handvest van de Verenigde Naties.

Bij verschillende gelegenheden zoals:

6.

de onlusten in Noord Ierland,

7.

de Grieks – Turkse strijd op Cyprus,

8.

de controverse tussen Latijns Amerikaanse landen en

9.

de vredes besprekingen tussen Egypte en Israël, Sadath en Begin, hebben Rotarians een belangrijk bemiddelende rol gespeeld.

Beste vriendinnen en Vrienden, zoals onze Vlaamse vrienden zeggen:

Ge zult fier zijn op Rotary!

En dat mag ook. Maar er is meer.

Onze Rotary Foundation heeft het mogelijk gemaakt, dat er sinds 2002 678 Peace Fellows zijn afgestudeerd aan de Rotary Peace Centers, 7 selecteerde universiteiten in Zweden, Thailand, Japan, Engeland, Australië en twee in Amerika.

En dan sinds vorig jaar heeft Rotary een samenwerking met Unesco-IHE in Delft, het grootste water opleidings-instituut in de wereld, waar jaarlijks 24 internationale studenten, met een Rotary beurs, een aanvullende opleiding krijgen in Watereducatie.

De relatie tussen schoon drinkwater voor iedere wereldburger en vrede, hoef ik, neem ik aan, hier niet uit te leggen.

Rotarians wij, jullie, hebben een vizier op de jeugd, gezien ook het voorgaande, maar er is ook nog meer.

Wat wij vanuit Rotary, sinds ons initiatief in het midden van de jaren 80 van de vorige eeuw bereikt hebben op het gebied van Polio vaccinatie, voorlichting en fonds-werving, is ongekend in de Wereld, vanuit de Service Club Rotary.

Gelukkig hebben we veel medewerking en samenwerking gekregen van de World Health Organisation, de W.H.O.

Heel veel landen hebben bijgedragen, ook Nederland, en ook vermogende particulieren, zoals Bill Gates.

We zijn op 99%, maar die laatste procent, kost een vermogen omdat er op enkele plaatsen in de wereld, geen vrede is. Afghanistan, Pakistan, Nigeria.

En het is verstandig om op een aantal plaatsen nog te her vaccineren.

Ik ben opgegroeid met Polio. Mijn vader was het slachtoffer van de polio epidemie in 1905, als kleuter van 2 jaar, en overleefde, maar wel zijn hele leven invalide en dat heeft ook ons, zijn 8 kinderen, beïnvloed

Het wordt ééntonig. Er is meer. Zoals de Matching Grant programma's en straks,

na 1 juli, de Global Grant- en de Jeugdprogramma's, zoals de jaarkinderen.

Hoe is dit alles mogelijk?

Dit alles is mogelijk, omdat wij, de 1,2 miljoen Rotarians in de wereld, onze Rotary Foundation, waar we samen terecht trots op mogen zijn, in het kader van Peace Through Service, overeind houden.

Het richt bedrag is $ 100.= per Rotarian, per jaar (€70.=)

Wij zitten op, schrikt u niet, €35.= Nog geen $ 50.= gemiddeld!

Kunnen we nu niet met elkaar afspreken, als vrijwillige leden van de Service Club Rotary, daar het komende jaar €50.= van te maken. Dat is dus €1.= per week.

De meeste van ons gooien per week meer in de parkeer-meter voor onze “heilige koe”!

€1.= in de week, om ook iets bij te dragen aan de vredes bevordering in de wereld.

Als Rotary hebben we nog veel meer Service activiteiten wereldwijd en ook in onze eigen Regio's. En velen daarvan, zo niet de meesten, zijn gericht op vrede, vredigheid, tevreden zijn.

“Service above self”. Of, zoals Sakuji Tanaka zegt:

Behoefte van anderen, boven je zelf stellen. Anderen, zoals ouderen, jongeren, scholen, weeshuizen, gehandicapten, werklozen, vluchtelingen en eenzamen. En zeker nu, met een terugtredende overheid.

Ik geef u een aantal voorbeelden:

o Job Rotary

o Shelter box.

o Voedselbank.

o Rotary Doctors.

o Hospice

o Weekend School College.

o Sollicitatie Cursussen.

o Beroepsvoorlichting.

o Stage plekken voor scholieren en herintreders.

o Ryla.

o Texelhuus.

o Vlielandkamp.

o Stichting contact Hond.

o Blinde geleide Hond.

o Zieken bezoeken.

o Ontspannings-dag voor eenzamen.

o Besturen in het Maatschappelijk veld, zoals:

§

scholen

§

gezondheids- instituten

§

musea

§

rode kruis

§

patiënten verenigingen

§

sport verenigingen

§

oudere bonden.

En de laatste in dit rijtje: stuur eens een kaartje aan een zieke, iemand met problemen, of iemand die alleen is, met de tekst b.v. ; we denken aan je, ook nu we in “Verweggistan”zitten.

Mag ik jullie, in dit verband, nog een idee aan de hand doen?

Wie van jullie weet van de Watersnood ramp van 1916, midden in de 1e Wereld oorlog? In Noord Holland is het grootste drama, vooral op het eiland Marken.

Een groot deel van de Provincie staat onder water, zout water.

Veel vee is verdronken, voedsel voorraden zijn waardeloos door het zoute water, maar er is ook geen schoon drinkwater en droog hout voor de kachel.

Daar waar de dijken het wel gehouden hebben, hebben veel mannen in de nacht van 13 op 14 januari 1916, een heroïsche strijd geleverd, zoals bv. Andijk, waardoor West-Friesland gespaard is gebleven.

Rotary Clubs zouden initiatieven kunnen nemen, om in 2016, 100 jaar later, dat in hun eigen gemeenschappen te gedenken.

Een stukje Cultuur historische Community Service.

Onze grootvaders en -moeders, waren mensen van “sta vast”.

Behoefte van anderen boven jezelf stellen.

Rotarians, Vrienden.

Onze Gouverneur, Eduard Leutscher, heeft bij al zijn presentaties en veel van zijn interviews of teksten, steeds aandacht gevraagd voor, het “Handen uit de mouwen steken”.

Laten we service activiteiten ook vooral doen. Er zijn genoeg mogelijkheden.

Het is duidelijk, zowel Eduard als Sakuji Tanaka, vragen aandacht voor Service.

Logisch, we zijn, ik zei het reeds, allen vrijwillig lid geworden van de Service Club Rotary. Iemand die daar niet voor voelt, hoort bij ons niet thuis.

Service is altijd een zaak van de 3 H's: Je Hart, je Hoofd en je Handen. Zonder alle 3 wordt het niets. Service door alleen je beurs te trekken, vriendinnen en vrienden, maakt ons een “poen” club.

Alleen geld inzamelen voor onze jaarlijkse goede doelen, geeft ons een imago van rijke lieden die poen hebben en nog meer willen!

Service, door je in te zetten, zonder strijkstok, met een goed over gebracht doel, geeft ons een goed imago!

Ik heb ervaring.

Van uit mijn Rotary Club Hoorn, zijn wij nu zo'n 9 jaar bezig met een water project in Nakuru, Kenia.

Jullie hebben er vast van gehoord.

Het 6T Project. Wij vragen niet om geld, nee wij bieden een gezin in Nakuru, een beter leven, water, gezondheid, scholing, beter milieu, economische ontwikkeling.

Iedereen die dit wil, kan zijn eigen derde wereld project hebben voor € 400.= en bieden wij deze service, dat is slechts de helft van de project-kosten. Inmiddels mochten we reeds 2.000 sponsors vinden. Het overgrote deel van buiten Rotary.

De snelle rekenaars onder jullie, weten inmiddels, dat aan de project kosten 1,6 miljoen Euro gerealiseerd is. Zonder strijkstok! Via Rotary en de hulp van NGO's, zoals Aqua 4 All en Wilde Ganzen en natuurlijk Rotary Foundation.

Er kan zoveel, maar doe er iets voor en ik beloof u, het kikt en smaakt naar meer.

Handen uit de mouwen.

Peace Through Service. Met de 3 H's.

Bedankt voor het uitzitten van dit verhaal.

Jullie hebben van mij geen enkele maal gehoord: jullie moeten dit of jullie moeten dat!

Ja, vrienden, één ding moet, als lid van Rotary. Service geven en ik zet één ding in de week, een fatsoenlijke bijdrage voor Rotary Foundation, mag, is niet verplicht.

Maar denk er nog eens over € 1.= in de week, of misschien 2!

PEACE THROUGH SERVICE.

Een goede conferentie en veel succes

PDG Hans van Leerdam
April 2013