© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

PETS - 8 MAART 2021


Naar de presentaties van 15 maart 2021

Opening door DGE Harald Been

(voorafgegaan door een zgn. showreel)

Socratisch dialoog

Socratisch dialoog over “Een betere wereld maken door het beste van jezelf te tonen” en  “Wat is nodig om toekomstbestendig te blijven” binnen de ethiek van de 4 Way test en de rol van de voorzitter, Rotarians en Rotaracters.

Piet van Mourik (voorzitter DisCie Vocational Service D1580) en Joost Röselaers  (theoloog, Rotaryclub Amsterdam)  

Een betere wereld maken door het beste van jezelf te tonen!

 1. Waar staat Vocation voor?
 2. Waar staat Vocational Service voor?
 3. Hoe verhoudt Vocational Service zich tot Rotary International?
 4. Toekomst gerichtheid Vocational Service
 5. Vocation in relatie tot Rotaract en Rotary avenues

Een debat met 4 debaters

 • 1.“Serve to change lives” moet worden “Serve to change myself”
 • Rotary is een gedateerd bureaucratisch instrument
 • Het speldje is borstklopperij
 • Bij Rotary gaat het uitsluitend om de gezelligheid

Piet van Mourik (voorzitter DisCie Vocational Service D1580)
Frederik van Beukering (vertegenwoordiger Rotaract D1580)
Lia Smallegange (RC Purmerend- Polderland)
Joost Röselaers (RC Amsterdam)

Stichting Anne-Bo - een vocational project

Vocation, Vocational, Jeugd  en Foundation

Het jaardoel van de inkomend wereld president en wat kan Rotary hierin concreet betekenen?


Een gesprek over de volgende vragen (plenair)

 • Internationaal Jaarthema “Serve to change lives” – wat kun je hiermee concreet doen als clubvoorzitter 2021-2022
 • Sluit jouw persoonlijk jaarthema aan bij Vocation, Vocational en het Rotary Jaarthema
 • Hoe ga je om met een actueel Vocation dilemma in je jaarprogramma
 • Hoe kaart je een debat aan met je clubleden over een controversieel thema

 
  
Afsluiting door DGE Harald Been

Uitgebreid Interview Stichting Anne-Bo

Annemieke van der Wouw (Stichting Anne- Bo) wordt geïnterviewd door Edward van der Zwaag (RC Santpoort-Brederode)