DOWNLOADS

Handout - Vocational Service
Deze handleiding is bedoeld als leidraad voor voorzitters/clubfunctionarissen Vocational Service om vocational service binnen hun club “handen en voeten te geven”.
De onderscheidene modules zijn in een rotaryjaar te doorlopen, maar kunnen ook over meerdere jaren uitgestreken worden.
Vocational Service
Informatiebrochure Vocational Service