© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

COUNCIL ON LEGISLATION

COL2016

COUNCIL ON LEGISLATION

INDIENEN VOORSTELLEN TOT WIJZIGING

Wij zijn lid van een Rotaryclub en die club is op haar beurt lid van Rotary International. Voor de onderlinge verhoudingen en voor de speelruimte zijn spelregels vastgelegd in het Manual of Procedure (MOP).

Deze regels zijn er niet voor eeuwig en kunnen worden aangepast. Elke club heeft het recht en de mogelijkheid om een voorstel (een “resolution” of “enactment”) in te dienen om deze regels te wijzigen. De voorstellen worden behandeld in de Council on Legislation (Col), een internationale vergadering met een vertegenwoordiger van ieder district.

Zeg maar: het Rotary-parlement. De laatste Col was in 2013, de volgende Col wordt gehouden in 2016.

Clubs die een voorstel tot wijziging willen indienen kunnen dit doen door zo spoedig mogelijk contact op de nemen met de secretaris van onze CoL-vertegenwoordiger PDG Alfred R. Schrijver.

Het voorstel wordt dan voorgelegd aan de clubs in ons district in een zgn ballot-by-mail procedure en indien een voorstel bij meerderheid wordt geaccepteerd, dan moet het voor 31 december 2014 worden ingediend bij Rotary Internationaal.

Meer Informatie

https://www.rotary.org/myrotary/en/council-legislation

PDG Alfred R. Schrijver van RC Monnickendam (secretaris@rotary-d1580.nl) is graag bereid de clubs bij de voorbereiding en het opstellen van voorstellen te assisteren.