© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

GSE-team uit Brazilië

GSE-team uit Brazilie vier weken in Noord Holland

De tijd gaat snel: op 18 april kwamen ze aan, het GSE team uit Brazilie, District 4560 Santa Catarina. Op 15 en 16 mei vertrekken ze alweer. De twee dames gaan weer aan het werk, de drie heren hebben een afspraakje met hun partners om nog iets van Europa te zien (Carvalho logeert met zijn vrouw ook nog een paar dagen bij zijn gastfamilie in ZO Beemster!)

Welkom op schiphol

Ontvangst

Dit jaar werd de ontvangst verzorgd door de regio’s Zaanstreek met hulp van RC Monnikendam, Noordkop, Amsterdam-Amstel en Zuid Kennemerland. Het kenmerkende van Rotary-uitwisselingen, de homehospitality, werd in alle regio’s toegepast. Ik hoop dat onze gastheren en gastvrouwen in hun clubs zullen vertellen dat ze het openstellen van hun huis heel leuk hebben gevonden, want dat vonden ze.

Het vrije weekend, bedoeld om zonder Rotarians weer op verhaal te komen, te evalueren en eventueel programmawijzigingen voor te stellen, brachten ze door in Alkmaar. De conclusies kwamen zondagavond op (de keuken) tafel in Heiloo, waar ook een deel van de voorbereidingen werden besproken.

Onze teamleidster Adriana heeft problemen met de uitspraak van vocation en maakt daar tot haar eigen schrik regelmatig vacation van. Een mooie verspreking want een vakantie was het zeker niet. En dat was de teamleden tijdens de voorbereidingen in Brazilië ook goed ingeprent. Een zwaar maar interessant programma, voldoende diepgang in de vocational visits en algemene bedrijfsbezoeken. Goede informatie over belangrijke aspecten van onze huishouding. Inzicht in wat Rotary Clubs in het rijke Nederland doen. En veel gesprekken rond de huiskamertafel over alles en nog wat. Dat alles in het Engels, niet hun dagelijkse taal, met veel achtergrondruis van het Nederlands. Deze vier zijn geselecteerd uit een grote groep kandidaten, en ze wisten tevoren wat ze te wachten stond. Uit de rapportages van de ontvangende clubs mogen we afleiden dat de selectie op goede criteria is verricht. We hebben een uitstekend stel ambassadeurs voor hun beroepen en hun district op bezoek gehad. (En dat district is niet het Brazilië van de sambascholen, hebben wij weer geleerd)

Districtconferentie

Districtsconferentie

Het obligate optreden van het team tijdens de districtconferentie was kort en puntig. De zaal was er blij mee, ze hadden zelf wel veel meer tijd willen hebben. Gouverneur Joost Hoffscholte bood een symbolische check van € 5000 aan ter bestrijding van de kosten van de herinrichting van Kinder-Opvanghuizen die door de overstroming in november 2008 volledig zijn verwoest. (Ons uitgaande team bracht in eigen kring nog eens € 3000 bijeen en zal dat aanbieden tijdens de conferentie in D1580) Uw club kan zijn bijdrage nog overmaken!

Laatste presentaties tijdens de farewell meeting

Farewellparty

Op de heel goed bezochte Farewellparty in Restaurant Groenendaal in Heemstede (clubbijeenkomst RC Haarlem-Oost), hoorden de uit de vier regio’s afkomstige gastvrouwen en gastheren en de organisatoren en begeleiders van de teamleden wat ze hadden opgestoken. De 26 jarige Jean Finger verwoorde prachtig dat hij als handelaar veel geleerd had van de Hollandse aanpak en de Hollandse havens. Hij zal dat in zijn land graag implementeren. Cristiane Soethe sloot hun slotpresentatie af met een dankwoordje dat ze voorlas omdat ze bang was door de emoties niet uit haar woorden te kunnen komen, zei ze. Het weerzien met de gastgezinnen getuigde er van dat er in korte tijd diepe vriendschappen gesloten zijn. Cristiane hield trouw een reis-dagboek bij met leuke foto’s die voor iedereen te zien zijn op internet: http://sites.google.com/site/gsebrazilnederland/Home/diario-de-viagem

Ramon gaat zijn best doen om een Peacestudent-fellowship van Rotary te krijgen. We zullen hem graag goede referenties geven. Adriana, na een lange Rotaract periode pas kort Rotarian, heeft deze vier weken als teamleider kunnen vergelijken met haar ervaringen als teamlid in Australie. Ook zij heeft haar (Rotary) kennis sterk vergroot.

Ik heb tijdens de farewell alle betrokken Rotarians al bedankt maar doe dat heel graag nog eens op de site en voor iedereen zichtbaar. Geweldig bedankt, Fijn dat jullie het ook leuk vonden!!

Jack Groot
Coordinator GSE
RC Heiloo