© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Een Rotaractclub oprichten

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Partners in Service

 

Stap 1: Een goede start

Alle Rotaryclubs in de regio spannen zich in om een Rotaractclub op te richten. Ze hebben allemaal een Rotaract-contactpersoon om de eigen club te enthousiasmeren en op zoek te gaan naar potentiële Rotaracters.

Eén Rotaryclub werpt zich op als sponsorclub. Zeker in het begin is ondersteuning vanuit de Rotary sponsorclub belangrijk. Er kunnen presentaties worden gegeven door Rotarians tijdens bijeenkomsten van de Rotaractclub en het geven van advies in z'n algemeenheid.

De Rotary sponsorclub wijst een van haar leden aan als Rotaractcommissaris (RC). Deze persoon is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met de Rotaractclub.

Stap 2: Eerste informatieve bijeenkomst van de Rotaractclub in oprichting

Nodig zoveel mogelijk geïnteresseerden uit in de leeftijd van 18 tot 28 jaar. Laat leden van een bestaande Rotaractclub enthousiast vertellen over Rotaract.

Stap 3: Vervolgbijeenkomst

In de vervolgbijeenkomsten wordt uit de aanwezige geïnteresseerden een bestuur gekozen.
De volgende punten kunnen aan bod komen:

·

De verdere interne organisatie van de club (o.a. oprichting van commissies);

·

de hoogte van de contributie;

·

tijd en plaats van de tweewekelijkse bijeenkomsten;

·

de Rotaract beginselen, bekendheid met de Rotaract organisatie op districts-, landelijke en Europees niveau;

·

het opzetten van een project met de Rotary sponsorclub en eventueel meerdere Rotaryclubs. Let wel: projecten hoeven niet afgerond te zijn vóórdat de charter wordt aangevraagd!

Stap 4: Het aanvragen van de Charter

Wanneer de Rotaractclub stabiel draait kan de charter worden aangevraagd door het formulier de ‘Rotaract Club Certification Form’ in te vullen. Met het ondertekenen door de voorzitter van de Rotaractclub accepteert de Rotaractclub formeel de voorwaarden van Rotaract. Daarna tekent de voorzitter van de Rotary sponsorclub en de Rotary Gouverneur (DG). Na ondertekening zal de DG het formulier doorsturen naar het regionale Rotary International Service Center.

Stap 5: Overmaken van de $ 50 Certification Fee

Dit bedrag moet worden overgemaakt door de Rotary sponsorclub aan het Rotary International Service Center.

Stap 6: De Charter

Wanneer het Rotary International Service Center de ‘Rotaract Club Organisation List’ en de $ 50 heeft ontvangen, zal zij het officiële document ‘the Charter’ van oprichting maken en opsturen naar de DG.

Stap 7: Charter uitreiking

In de tussentijd kan de Rotaractclub het officiële moment van overhandigen van het certificaat organiseren. De club is geheel vrij in de opzet van deze bijeenkomst. Over het algemeen wordt er een officiële bijeenkomst georganiseerd waarbij vertegenwoordigers van de Rotary moederclub(s), Rotaract districtsvertegenwoordigers, de DG en andere betrokkenen worden uitgenodigd.

Tijdens de uitreiking krijgt de voorzitter van de Rotaractclub ‘the Charter’ overhandigd uit handen van de DG.

Algemeen

Het spreekt vanzelf dat de Rotary sponsorclub de Rotaractclub blijft begeleiden en, op basis van gelijkwaardigheid, bij projecten samenwerken. Ook andere Rotaryclubs kunnen geregelde contacten met Rotaractclubs hebben, op elkaars bijeenkomsten komen en gezamenlijk projecten uitvoeren.

DC Rotaract & Rotary D1580

December 2020