© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie over het 6T-project

6t

De watertanks in Kenia

De watertanks worden gebouwd in het gebied rondom de stad Nakuru in Kenia. Nakuru ligt zo’n 160 km ten noorden van Nairobi op 2000 m hoogte. In dit gebied valt gemiddeld evenveel regen als in Nederland: bijna 900 mm per jaar. Er zijn heuvels, rotsen, weilanden, rivieren en meren. Toch zijn de watertanks erg nodig, dat heeft een aantal redenen.

·

Nakuru ligt in de Rift vallei. Dit is een slenk ofwel een scheur in de aardkorst, die loopt van Ethiopië tot Tanzania. De slenk doorsnijdt Kenia van noord naar zuid. In de slenk is veel vulkanische activiteit. Het gevolg is, dat de grond en daardoor ook het water stoffen bevat van vulkanische oorsprong. Denk aan fluor, zout, zwavel en bijtende stoffen als caustisch soda. Kortom, ondanks de regen is het water uit rivieren en bodemputten geen veilig drinkwater.

·

Kenia is een arm land: het gemiddelde inkomen per persoon heeft een koopkracht van ca. € 1.700,- per jaar. Buiten de grote steden is er geen waterleiding. Heel vaak zijn de plaatsen, waar water kan worden gehaald, ver van de woonplaatsen van de bevolking gelegen. Dit leidt in een samenleving, waar auto’s en ander vervoer uitzonderingen zijn, tot voettochten van soms 2 à 3 uur heen (2 à 3 uur terug) om water te halen. Het zijn de moeders en dochters die dit moeten doen.

Het bezit van een watertank blijkt (onverwachte) directe en indirecte voordelen op te leveren:

Dankzij de aanwezigheid van veilig drinkwater naast hun woning krijgen de bezitters van een watertank niet alleen een gezonder leven, maar ook meer tijd voor school of andere activiteiten. Door de betere gezondheid is er meer tijd voor het bewerken van een grotere moestuin.

Hoe komt de bouw van een watertank tot stand?

De constructie van de watertank is simpel en robuust; hij wordt gemaakt van beton gewapend met kippengaas. Er kan 10 m3 water in, wat genoeg is om het gehele jaar door te kunnen beschikken over drinkwater voor maximaal 25 personen. Watertanks van 10 jaar oud zijn nog steeds in bedrijf. Het water in de tank is regenwater, dat via een dakgoot en regenpijp in de tank belandt. De bouw vindt plaats met eigen bouwteams, deze zijn voornamelijk “bemand” door vrouwen!

Wat is de 6T oplossing

1.

Tanks:

10.000 liter watertanks

2.

Trees:

100 boompjes per tank

3.

Toilets:

Een eigen toilet (hygiëne)

4.

Table Banking:

Micro financiering

5.

Training en Teaching:

Informatie en Workshops

6.

Transformation:

Verandering

Een duurzame oplossing voor al meer dan 6.000 families!

Wat kost een watertank?

Voor € 444,- (eenmalig) adopteert u een watertank, met een waarde van € 800,-. Ook de plaatselijke bevolking levert een bijdrage en wel in de vorm van spaargeld en in natura, zoals bijvoorbeeld arbeid, zand en stenen. Door deze eigen bijdrage heeft de tank voor hen een extra 'waarde'.

Wat krijgt u voor uw bijdrage van € 444,-?

·

Een foto van de watertank en de gebruiker, met op de tank het unieke nummer dat u reeds ontving bij de bevestiging

·

een certificaat waarop het coördinaat van de watertank, wederom het nummer en de naam van de gebruiker

Worden de gelden wel juist besteed?

De intensieve samenwerking met de Rotary Club in Nakuru zorgt voor een directe controle op een juiste besteding van de gelden. Daarnaast is er jaarlijks een reis naar Nakuru voor sponsors. De groep reist op eigen kosten.

De mensen daar stellen de bezoeken erg op prijs. Zo mogelijk worden dan de door de reizigers zelf gesponsorde tanks bezocht.

Waar kan ik mijn bijdrage storten?

Naar Stichting Community Service, Rotary Club Hoorn, IBAN: NL46 INGB 0009 4793 90, o.v.v. Adoptie Tanks Nakuru. De Stichting heeft een ANBI-beschikking.

Afbeelding met lucht, buiten

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid
Uw bijdrage kan overgemaakt worden aan:
Stichting Community Service, Rotary Club Hoorn, IBAN: NL46 INGB 0009 4793 90, o.v.v. Adoptie Tanks Nakuru.


Klip op de afbeelding voor de informatiefolder