Normal is over

3 september:nio

Tijdens de districtsconferentie in april 2019 werd o.a. aan de film "Normal is Over 1.1" van Renée Scheltema aandacht besteed en ook in het Inspiratie magazine van ons District stond een mooi artikel hierover.