© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

December 2020

DECEMBER 2020


Het einde van het jaar 2020 is in zicht. Mijn gouverneursjaar is halverwege. Nog een half jaar en dan draag ik het district over aan mijn opvolger Harald Been. De huidige voorzitters van de 77 Rotaryclubs in ons district dragen dan hun clubs over aan hun inkomend voorzitters. Ik hoop voor de inkomend voorzitters en voor Harald dat ten tijde van hun inzet voor Rotary de coronapandemie hen geen parten meer zal spelen. 

Harald is de komende maanden actief met het informeren en trainen van die inkomend voorzitters. In deze nieuwsbrief krijgt hij de ruimte om meer te vertellen over de aanloop naar zijn gouverneursjaar. Nu al weet ik dat het district in goede handen is bij Harald. 

Ondanks dat mijn gouverneursjaar door de corona totaal anders is geworden dan gedacht en verwacht, ervaar ik het nog steeds als een voorrecht om Rotarians en Rotaryclubs in ons district in woord en daad te ondersteunen en te inspireren. 

Uit de grond van mijn hart durf ik de vacature voor het gouverneurschap in het jaar 2023 - 2024 aan te bevelen. Het is een unieke functie waarin je niet alleen veel kan betekenen voor anderen, maar waar je zelf ook van groeit.

Deze vacature vind je onderaan in deze maandbrief.

Rest mij iedereen prettige feestdagen toe te wensen. Blijf gezond en hou vol!  


 

Ik in het kort

Ik ben getrouwd en heb een dochter en een zoon op het Rudolf Steiner College en het ECL in Haarlem. Ik denk graag na en houd van diepgaande maatschappelijke debatten, geschiedenis en abstracte observaties van menselijk gedrag. Allemaal zaken waarmee ik ook mijn omgeving tot waanzin drijf ;-). Zie het maar als een erfenis van de jaren die ik in Groningen aan de Sociale Wetenschappen heb gespendeerd. In tegenstelling tot het voorgaande, verras ik mijzelf en mijn omgeving regelmatig met daadkracht en besluitvaardigheid. Waar dat vandaan komt, weet ik niet. Misschien mijn ouders…?

 

Verder houd ik van alles wat met een balletje te maken heeft. Tennis en Padel zijn heerlijke hobby’s die mij in beweging houden in de buitenlucht. Mijn verklaring voor deze voorliefde is dat ik een hekel heb aan lopen en rennen als dat zinloos is, maar als er een bal in het spel is, verandert deze gedachte compleet.

De weg naar het Gouverneurschap  

Mijn voorzittersjaar in 2017 - 2018 smaakte naar meer. Het was niet altijd een makkelijke rol, maar de lijnen uitzetten en verandering op gang brengen, gaven mij meer energie dan ik vooraf verwachtte. Ik ben daarnaast hoe dan ook graag actief binnen Rotary. Ook omdat ik geloof dat actief zijn in deze vereniging de enige manier is om plezier te hebben en diepgang te geven aan het lidmaatschap.

Eind 2018 maakte ik kenbaar geïnteresseerd te zijn in de functie van Gouverneur, waarna een paar gesprekken volgden. Een gesprek in een horecagelegenheid in Amsterdam met mijn twee enthousiaste voorgangers, Rutger Mazel en Jelle Houtsma, was voor mij doorslaggevend om voor het Gouverneurschap te gaan.

Dit werd het begin van mijn reis. Beginnend als District Governor Nominee (DGN) 2019 -2020, naar District Governor Elect (DGE) 2020 - 2021 en uiteindelijk District Governor (DG) 2021 - 2022. Iedere stap kent zijn opleidingsmomenten en met iedere stap neemt de verantwoordelijkheid toe.

In mijn huidige rol van DGE ben ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het opleidingstraject van de inkomende voorzitters van ons district. Door de trainingen en opleidingen die ik volg, is mijn eigen kennis van de Rotary-organisatie toegenomen en word ik door de trainers bewust aan het denken gezet om een eigen visie en focuspunten te ontwikkelen. Dit leerproces kent natuurlijk geen einde, maar zal voor het DG-schap worden afgerond tijdens de Rotary International Assembly in februari. Dit is ook het moment waarop onze nieuwe Rotary International President, Shekhar Mehta, zijn speerpunten voor 2021 - 2022 bekend zal maken.

Pre-Pets en Pets
Door corona wordt alles anders  

Als DGE ben ik verantwoordelijk voor de opleiding van de inkomende voorzitters van ons District. Dat zouden er 77 moeten zijn, maar in de praktijk zijn het er meer als gevolg van duovoorzitterschappen. Gelukkig sta ik hierin niet alleen, omdat het District een goede ploeg Regiovoorzitters heeft.

Ik neem de taak van opleiden heel serieus, omdat dit het moment is om een positieve invloed te hebben op het Rotaryjaar voordat het echt van start gaat. Ik heb behoorlijk moeten peinzen over hoe we niet alleen een inhoudelijk goede opleiding kunnen organiseren, maar dit ook op een klantvriendelijke manier uit kunnen voeren voor de inkomende voorzitters. Eén ding was zeker, virtueel duurt altijd langer, omdat je nu eenmaal een beperkte tijd hebt om gefocust in een Zoom te zitten.

Eind september heb ik het besluit genomen om de PETS, zoals we dat ieder jaar organiseren, om te gooien omdat ik niet meer zag hoe we dit, kijkend naar de ontwikkelingen met Corona, rond konden breien. Bij deze exercitie heb ik de Pre-Pets geïntroduceerd en ben daarmee begin november dit jaar gestart. Ter vergelijking, in een normaal jaar wordt pas in maart in het volgende kalenderjaar met de PETS begonnen.

De meeste lezers van deze Maanbrief zijn geen Inkomende Voorzitters, maar wellicht geïnteresseerd in waar hun komende voorzitters mee bezig zijn.

Ik geef hieronder een overzicht:

 • Pre-Pets lopende van 4 november 2020 tot 30 januari 2021. Samen met de regiovoorzitters verzorgen we per regio deze 1-avond opleiding;
 • Op 8 en 15 maart in de avond gaan we 4 Workshops uitzenden vanuit een virtuele tv studio. Voor de mensen die gekeken hebben naar de Rotary Institute eerder dit jaar, we maken gebruik van dezelfde studio en technologie om een andere beleving dan Zoom voor onze inkomende voorzitters te creëren;
 • 20 maart heb ik de benedenzaal van Van der Valk in Haarlem gereserveerd. Dezelfde zaal van waaruit de eerste Hybride Najaar conferentie van ons District is georganiseerd en is uitgezonden via een streamingsdienst. We houden de dan geldende regels voor groepsgrootte in de gaten. Als we niet met de hele groep aanwezig kunnen zijn, wordt dit evenement afgelast.

Mijn kijk op Rotary (tot nu toe) en wat mij drijft

In deze periode in de aanloop van mijn Gouverneurschap, word ik bewust aan het denken gezet over Rotary, mijn rol binnen Rotary en wat ik aan de organisatie wil bijdragen.

Het Rotaryverhaal kan op verschillende manieren worden verteld. Voor mij is dit meer variatie in vorm dan in inhoud. De inhoud is verrassend consistent en staat volgens mij nog als een huis. Dus, ‘back to basics’. Rotary staat voor ‘Fellowship, Integrity, Diversity, Service, Leadership’. Voor mij maken 3 van deze zaken Rotary uniek en daarom de organisatie waar ik bij wil horen. Integriteit en ethiek als sturend mechanisme van ons handelen. Zo mooi samengevat in onze Four-Way Test. Diversiteit in achtergronden en vaardigheden om van elkaar te leren en goed te doen en tenslotte leiderschap. Ik zie Rotary als één van de grootste leiderschap creatie machines van deze wereld. Het continu roteren van de functies en het opleiden van leden voor deze rollen, is misschien niet de meest efficiënte manier van organiseren, maar levert enorm veel ontwikkelingsmogelijkheden voor wie verantwoordelijkheid wil dragen.

Ik kan op deze plaats nog uitweiden over alle mooie dingen die ik ga doen en bereiken voor ons District. Ik heb daar natuurlijk ideeën over en dat zal vroeg genoeg met jullie worden gedeeld. Volgens mij is allereerst bescheidenheid gepast, want een jaar is kort. Mijn belangrijkste doel is het District beter achter te laten dan waar het staat op het moment dat ik aan mijn jaar begin. Daarnaast zal ik er alles aan doen om de Districtsorganisatie (weer) op de plaats te brengen waar het hoort. Dienstbaar en met zichtbare toegevoegde waarde voor de clubs en haar besturen.

Commissielid in Beeld

Portret nieuw lid van de
Districtscommissie Ledenbeleid  

Naam: Esther Janssen
Geïnstalleerd: februari 2013
Club: Zandvoort
Classificatie: Training en consultancy

 1. Wat heeft je over de streep getrokken om je aan te sluiten bij de districtscommissie?
  Ik vind het goed om over de clubgrenzen heen te kijken en van andere clubs te leren. En om meer aansluiting te krijgen bij Rotary als wereldwijde organisatie.
 2. Hoe zou jij de districtscommissie omschrijven?
  Ik ben onder de indruk van wat er al allemaal ligt aan materiaal; mijn collega’s in de commissie hebben al veel goed werk hebben verricht. Dat komt natuurlijk ook omdat het enthousiaste en leuke mensen zijn.
 3. Waarvoor wil je je gaan inzetten?
  Rotaryclubs helpen om aantrekkelijk te zijn voor nieuwe leden. Diversiteit en flexibilisering zijn daarin belangrijke aandachtspunten.  
 4. Ook in coronatijd….
  Gaan we gewoon door met het samenstellen van goed materiaal en deze, ook online, beschikbaar te maken voor de clubs. Er is juist nu behoefte aan verbinding en dat hebben we als Rotaryclubs te bieden!

Word jij de volgende gouverneur van ons district? Dat zou zomaar kunnen… 

Bij deze roep ik graag kandidaten op om zich aan te melden voor het gouverneurschap 2023-2024 (of daarna).

Waarom kiezen voor het Gouverneurschap?

Je leert Rotary echt kennen. Zowel de internationale organisatie, als hoe alles op landelijk en regionaal niveau functioneert. Om je te ondersteunen, krijg je de beste opleidingen waarover Rotary beschikt, aangeboden door een keur aan trainers en opleiders. Dus, persoonlijke groeikansen te over. Tenslotte staan veel deuren voor je open als ex-Gouverneur om verder te groeien in de organisatie.

Formeel zijn er in ieder geval twee voorwaarden om gouverneur te kunnen worden:

 • Je bent tenminste zeven jaar lid van een Rotaryclub;
 • Je bent voorzitter van jouw club geweest.

De taken van de gouverneur in ons district zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd . Daardoor is het mogelijk het gouverneurschap te combineren met werk/baan/gezin. Vroeger bezocht de gouverneur alle 77 clubs . Nu zijn er gecombineerde clubbezoeken en bijeenkomsten per regio (de Rotary Regio Tour). Elkaar inspireren en samenwerking van clubs staan daarbij centraal.

Tijdens je gouverneurschap heb je de Districtsstaf, 10 assistent gouverneurs (AG’s) en diverse commissies tot je beschikking.

Belangstelling? Laat het mij z.s.m. (uiterlijk 31 januari 2021) weten: stuur een motivatiebrief en kort CV aan dg2020-2021@rotary-d1580.nl.