© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Januari 2021

Januari 2021


Januari, de maand van Vocational

Beste Fellow Rotarians,

  • Een bomvolle maandbrief. Maar met bijdragen en artikelen die zeer de moeite waard zijn:
  • Piet van Mourik en Edward van der Zwaag over Vocational en Vocation
  • Corianna Kloosterziel over Rotaract, Rotary Corona en Vocational
  • Regiovoorzitter en Rotaryclubs uit de regio Waterland met People of Action
  • De frisse kijk van nieuw lid Lia Smallegange
  • En het project Malarianetten van twee Rotarians dat ik graag onder jullie aandacht breng.

Veel aandacht voor vocational en vocation deze keer. Niet verwonderlijk, want Januari is vocationalmaand bij Rotary. En vocational en vocation zijn de ziel van het Rotarian zijn. 

In het interview met nieuw lid Lia Smallegange (verderop in deze maandbrief) trof ik deze spontane vocational definitie op de vraag ‘Waarvoor wil je je gaan inzetten bij je Rotary club?’

Het is de bedoeling dat door de gezamenlijke inzet van ons allemaal, de wereld er voor een heleboel mensen uiteindelijk een stukje vrolijker en mooier uitziet, al is het maar voor een tijdje.” 

De voorzitter van de Districtscommissie Vocational Service, Piet van Mourik, trapte op 5 januari het jaar 2021 af met een lezing over vocation en vocational voor de Rotaryclub Drechterland. Deze lezing is voor alle clubs beschikbaar. Zeer aanbevolen! Info + boeking: dcvs1580@gmail.com.

Rotary en Rotaract zijn in deze coronatijd niet alleen Partners in Service, maar ook partners in Vocational. Het biedt kansen voor beiden. Corianna Kloosterziel schreef daar een artikel over dat ik graag in deze maandbrief een plek geef.  

Tijdens de PETS in maart zullen de inkomend voorzitters nog meer horen over vocational en Rotaract

Edward van der Zwaag brengt vocational onder woorden:

Leven

het werkzame leven werd overleven
we leven individueel
we leven na
leven voort
en leven mee
we moeten weer herbeleven
om samen verder te leven
we willen toch welleven
sociaal leven is samenleven
samen leven!
 

Alweer een volle maandbrief. Maar dat komt doordat we zo’n actief district zijn. Veel leesplezier en veel inspiratie gewenst. 


 

Districtscommissie Vocational Service

Piet van Mourik, voorzitter

“It is not class or ideology, colour creeds or roots, the only thing that unites us is service’ (vrij naar The Young Ones 1982).

Dit geldt voor elke serviceclub

Rotary niet uitgezonderd. Ook Rotarians werken in verschillende gebieden van de samenleving. Of dit nou cultuur, politiek, techniek, wetenschap, economie, ruimte of veiligheid is. Leden vervullen binnen die gebieden in veel gevallen invloedrijke posities met maximale prestige, status, autoriteit en eigen spelregels. Daardoor zijn ze bekend met dilemma’s als leiden versus dienen, regels versus uitzonderingen, individu versus groep, controle versus passie, specifiek versus diffuus en korte termijn versus lange termijn. Door het samenbrengen van al deze kennis en ervaringen vormt Rotary een krachtig netwerk.  

Waarin verschilt Rotary

De Rotaryslogan “Service above self” staat voor Vocation en wordt ook wel de ziel van Rotary genoemd. Een ethiek dat van de leden vereist om te streven naar zelfkennis en van daaruit te handelen. Rotary helpt hierbij om te opereren vanuit de ethische vragen van de 4-Way-test. Als je hiervoor niet wil of kan kiezen moet je geen Rotarian worden. Een Rotarian staat per definitie voor zijn of haar handelen voor de Four-Way-test en legt er ook verantwoording over af.  

Rotary in de huidige tijd

Het jaarthema 2020-2021 is ‘Rotary opens Opportunites’. Een beter thema niet denkbaar. Juist nu de huidige corona aandacht gefocust dreigt te worden op de oude economie is het nieuw Rotaryfocusgebied ‘Supporting the Environment’ een uitgelezen kans. Betekent juist Vocation nu niet ons te richten op de lange termijn? Vanuit Rotary pal staan voor terugdringen van wereldwijde financiële onevenwichtigheden, de gevolgen van globalisering, de sociale gevolgen door corona, de klimaatveranderingen en de migratiestroom ellende?  

Vocation

Met recht kunnen we dan zeggen

“Het zijn niet de klasse, de ideologie, de kleur, de geloofsbelijdenissen noch de wortels. Het enige dat ons verenigt is Vocation”.

Edward van der Zwaag:
Vocational biedt jou en je club kansen

Kansen om juist in deze periode vocational centraal te stellen in je club liggen op straat. Soms moet je wel even zoeken maar wie creatief denkt zal meer dan mooie mogelijkheden vinden. Op de districtsite vocational 1580 worden meerdere suggesties gegeven.

Uitgangspunt bij vocational is de 4 way test die Rotarians wereldwijd gebruiken als morele code voor persoonlijke en zakelijke relaties. Met betrekking tot alles wat we denken, doen of zeggen gelden de volgende 4 regels.

 1. Is het waar?

Naast feiten en meningen hebben we te maken met schijnfeiten. Nepnieuws, eigen interpretaties en complottheorieën nemen hand over hand toe. We neigen tot ontkennen van empirisch bewijsbare feiten door deze af te wijzen of te bagatelliseren. Ontkennen is menselijk en ontstaat als je wordt geconfronteerd met gevoelens of emoties die moeilijk te accepteren zijn. Feiten worden dan gerelativeerd en zelfs tegengesproken om het negatieve gevoel niet te willen zien of voelen. Letterlijk betekent vocational vanuit het Engels vertaald beroepsonderwijs. Je spreekt met je mede Rotarians over je beroep. Hoe handel ik in mijn beroep? Spreek ik met de standaard normen en waarden wel de waarheid? 

2. Is het oké voor alle partijen?

In elk beroep heb je te maken met ethiek en ethisch handelen. Naast wat is waar, wat is correct en wat niet, rijst de vraag wie bepaalt de standaard normen en waarden. Is het moreel verantwoord dat ik als leidinggevende personeelsleden ontsla omdat we als bedrijf geen inkomsten hebben maar wel voldoende reserves? Is het in deze zware economische tijd terecht dat vakbonden strijden voor hogere salarissen terwijl Nederland het derde belastingparadijs van de wereld is en zo bewust miljarden aan inkomsten van multinationals worden misgelopen? Kortom, is het oké dat door sommige partijen onevenredig zware offers moeten worden gebracht? Ethiek is geïnteresseerd in wat goede of kwade daden, levensstijlen of gedachten zijn en vooral wat de maatstaf is hiervan en hiervoor. Kaart eens een ethisch dilemma aan in je club en laat anderen daarover meedenken en -praten. Plenair het dilemma aankaarten en in break-out rooms aan de hand van een stelling verder discussiëren, leidt tot een rijke vocational bijeenkomst. 

3. Verbetert het onderling vertrouwen en vriendschap?

Vertrouwen betekent dat de persoon waar je mee te maken krijgt doet wat van hem of haar verwacht wordt. Eerlijkheid en vertrouwen gaan hierbij hand in hand. Straal jij als werkgever niet alleen vertrouwen uit maar kan de ander hier ook volledig van op aan. Zeilen bij goed weer is niet zo moeilijk maar stukken ingewikkelder om bij storm met de hele crew de boot op koers te houden.

Lid zijn van Rotary moet dus betekenen dat je volledig op dit onderling vertrouwen kan rekenen. Dan maak je vrienden voor het leven! Durf ik mijn beroepspraatje of levensbericht in onderling vertrouwen en met vriendschap te delen met mijn clubgenoten? 

4. Komt het alle partijen ten goede?

Keuzes maken is het moeilijkste wat een mens kan overkomen. Een duivels dilemma moet bepalen of de weg die je bent ingeslagen de goede is geweest. Soms pas na vele jaren blijkt dit. Is de fusie terecht geweest? Was een reorganisatie noodzakelijk en kwam dit ten goede aan alle partijen? Was het correct dat we allemaal een deel van ons salaris hebben ingeleverd om het bedrijf te redden? Moesten ook piloten inleveren om het bedrijf overeind te houden? Kortom, meer dan genoeg praktische voorbeelden op dit moment paraat om in deze maand van vocational te delen met je clubgenoten.

Wij als bestuur Districtcommissie Vocational 1580 wensen u veel succes en wij weten zeker dat als u de moed heeft een van de huidige actuele dilemma’s van deze tijd binnen uw club te agenderen een fantastische bijeenkomst ontstaat waar nog lang over nagepraat zal worden.

Edward van der Zwaag
Lid Districtcommissie Vocational Service
 

Rotaract en Rotary - Vocational in coronatijd?

Corianna Kloosterziel:

Het jaar 2020 kende veel rampen en veranderingen. Bosbranden in Australië, UK verlaat de EU, Black Lives Matter, een handelsoorlog en een pandemie die de wereld op z’n kop zette. We kregen een leven vooral via Zoom, Teams en andere digitale platformen om elkaar te ontmoeten. Van elke dag in de file naar werken vanuit huis. 

Ook in de wereld van Rotary en Rotaract is veel veranderd. Sinds 1 juli 2020 is de status van Rotaract officieel aangepast. Rotaract is onderdeel geworden van Rotary International, Rotaract kent geen leeftijdsmaximum meer en kan nu ook zelfstandig nieuwe clubs oprichten. Met het veranderen van de status van Rotaract laat Rotary zien dat wij daadwerkelijk ‘partners in service’ zijn. 

Met het naar elkaar toegroeien van Rotary & Rotaract ontstaan kansen, in het bijzonder voor vernieuwing van Rotary en Vocational service. Het kloppend hart van Rotary kan eenvoudig gedeeld worden met Rotaract. Zo kan een Rotaryclub eenvoudig een dichtbij zijnde Rotaracter uitnodigen voor een lezing (digitaal zeer eenvoudig) of een (digitaal) bedrijfsbezoek. Contacten worden gelegd en sterke banden worden gevormd met als gevolg dat meer samenwerking tot stand komt. Voorbeelden hiervan zijn het Rotary Rotaract Festival in D1580, het delen van interessante lezingen, webinars vanuit Rotaract en andere samenwerken. 

Het jaar 2020 vormde een historisch jaar, een jaar met vele uitdagingen. Door deze (digitale) uitdagingen groeiden Rotarians & Rotaracters meer naar elkaar toe en worden wij steeds meer ‘partners in service’. Een trend die voortgezet moet worden, een frisse blik op - en verbreding van Rotary International. Jeugd heeft immers de toekomst! 

Wat betekent Vocational voor mij

Door de diversiteit in mijn club is mijn kennis en interesse sterk verbreed. Onderling leren wij veel van elkaar en hebben ook een hoop lol. De samenwerking staat centraal, we werken samen aan een groter doel. Met deze samenwerking leer je elkaar ook beter kennen en groeit de onderlinge band. Als bestuurslid Vocational integreert Rotary en Rotaract enorm waar ik graag en van harte in participeer! 

Corianne Kloosterziel - Lid Rotaractclub Haarlem
Lid Districtcommissie Vocational 1580

Word jij de volgende gouverneur van ons district?

Dat zou zomaar kunnen…  

Bij deze roep ik graag kandidaten op om zich aan te melden voor het gouverneurschap 2023-2024 (of daarna).

Waarom kiezen voor het Gouverneurschap?

Je leert Rotary echt kennen. Zowel de internationale organisatie, als hoe alles op landelijk en regionaal niveau functioneert. Om je te ondersteunen, krijg je de beste opleidingen waarover Rotary beschikt, aangeboden door een keur aan trainers en opleiders. Dus, persoonlijke groeikansen te over. Tenslotte staan veel deuren voor je open als ex-Gouverneur om verder te groeien in de organisatie. 

Formeel zijn er in ieder geval twee voorwaarden om gouverneur te kunnen worden:

  • Je bent tenminste zeven jaar lid van een Rotaryclub;
  • Je bent voorzitter van jouw club geweest.

De taken van de gouverneur in ons district zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd . Daardoor is het mogelijk het gouverneurschap te combineren met werk/baan/gezin. Vroeger bezocht de gouverneur alle 77 clubs . Nu zijn er gecombineerde clubbezoeken en bijeenkomsten per regio (de Rotary Regio Tour). Elkaar inspireren en samenwerking van clubs staan daarbij centraal.

Tijdens je gouverneurschap heb je de Districtsstaf, 10 assistent gouverneurs (AG’s) en diverse commissies tot je beschikking. 

Belangstelling? Laat het mij z.s.m. (uiterlijk 31 januari 2021) weten: stuur een motivatiebrief en kort CV aan dg2020-2021@rotary-d1580.nl

 

Rotary Opens Opportunities:

Malarianetten project 

Woensdag 20 januari mocht ik in mijn club getuige zijn van een presentatie over een wel heel ingenieus en slim Malariaproject van Rotarians. Het project ‘ticks the boxes’ als het gaat om Rotary focusgebieden: gezondheid voor kinderen, educatie, lokale economie en duurzaamheid.

Rotary Opens Opportunities! Lees het verhaal hieronder. En kijk ook even op www.rotarystopmalaria.nl

De initiatiefnemers willen graag in contact komen met clubs om dit project (online) te presenteren en zijn op zoek naar “ambassadeurs” in clubs om mee te werken aan dit doel. Ik ondersteun dit initiatief van harte.

Meer info? Stuur een mail naar Willem van Prooijen, w.vanprooijen@planet.nl

Er overlijden nog iedere 2 minuten kinderen in Afrika aan Malaria. Geïmpregneerde muskietennetten zijn nog steeds een van de belangrijkste manieren om Malaria te voorkomen. Het probleem is dat deze netten vaak maar 6 tot 9 maanden in plaats van gemiddeld 3 jaar gebruikt worden, doordat hun functie onbedoeld verandert in visnet, kippenhokgaas of trouwjurk. Behalve dat kinderen de rest van de tijd blootgesteld worden aan Malaria is er ook veel schade voor het milieu. Wat gebeurt er nou als je een mooie print op zo’n net print? Twee Rotarians van Rotary Club Midden Betuwe Valburg hebben samen met Rotary club Muyenga en Rotary club Kiwatule in Kampala, een initiatief gestart in Uganda waar ze de netten bedrukken met mooie prints, waardoor de gebruiksleeftijd van een bed aanzienlijk verlengd wordt.  

De Stichting RCMBV Stop Malaria is een actie gestart om muskietennetten met prints te verspreiden onder schoolkinderen “1 million Rotarians, 1 million nets for 1 million school children. Inmiddels wordt het project ondersteund door diverse Rotary clubs, Hewlett Packard (levering van een printer, inkt en transferpapier en een video ter ondersteuning van de actie) en Care Plus (muskietennetten, Deet etc) die geprinte netten toevoegen vanuit hun “Buy a net, Give a net” campagne. Daarmee is de actie in een stroomversnelling gekomen. De netten worden verspreid via de 62 lokale Rotary clubs in Uganda. In November zullen de eerste 2850 netten met prints en Rotarylogo worden verspreid op de Ssesse Islands (een malaria hotspot). Bijna alle clubs in Uganda hebben op verzoek van het Ministerie een Malaria Ambassadeur aangesteld om onder andere deze netten te verspreiden. 

Regio in Beeld:

Waterland (Regio XI)


People of action

Regionaal is - na een spontane actie-  in juli door de zes gezamenlijke clubs een cheque aangeboden aan de voedselbank.
Walk to fight cancer september 2020

RC Purmerend Polderland sluit aan bij Walk to fight cancer: Lunch.

De kracht en energie van samenwerking met andere instellingen.

Kerstpakketten ‘Do Good, Feel Good’


Geïnitieerd door RC Purmerend Weidevenne en RC Amsterdam Landsmeer, in samenwerking met de regioclubs. Met een muzikale uitvoering van koor Ars Musica, via livestream:

https://www.youtube.com/watch?v=Q-QbmxlRGbc&feature=youtu.be


Sterrren Stralen  -  RC Monnickendam 


Chromebooks

RC Purmerend: goed afstandsonderwijs voor Kuna Mondo, school voor nieuwkomers.

Rotary Regio Tour
Een actueel, relevant en innovatief Webinar met een drietal sprekers over Corona, het vaccin, de opslag, distributie en wetgeving. 55% van de Rotarians waren aangesloten. De presentatie komt beschikbaar voor Rotarians.

Portret Nieuw Lid

Naam: Lia Smallegange

Geïnstalleerd op: 12 november 2020
Club: Purmerend Polderland
Classificatie: Notariaat

1. Wat heeft je over de streep getrokken om je aan te sluiten bij de Rotary?

Een collega is zo enthousiast over de leden en de saamhorigheid, dat ik meteen enthousiast was. Daarnaast vind ik, dat ik als notaris/ondernemer ook een andere bijdrage kan leveren aan Purmerend en omstreken dan alleen via kantoor. Het helpen van anderen is ontzettend fijn om te doen. Rotary is hiervoor de perfecte mogelijkheid.

2. Hoe zou jij jou club omschrijven?

Van wat ik tot nu toe heb gezien - corona is lastig - is het een hele diverse groep, die allemaal het hart op de juiste plek hebben. Iedereen spant zich van harte in als er iets georganiseerd moet worden. Omdat er zoveel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden in deze club zitten, geeft dat hele mooie resultaten.

3. Waarvoor wil je je gaan inzetten bij je Rotary Club?

Hierin sta ik heel open in. Ik wacht eerst wel af wat er op mijn pad komt en waar ik een bijdrage aan kan leveren. Het is de bedoeling dat door de gezamenlijke inzet van ons allemaal, de wereld er voor een heleboel mensen uiteindelijk een stukje vrolijker en mooier uitziet, al is het maar voor een tijdje.

4. Wat verwacht je (of hoop je) dat Rotary jou zal gaan brengen?

Ik hoop dat Rotary mij vrienden brengt en dat ik met mensen mooie ervaringen deel. Ook verwacht ik er veel te leren. Ik vind het altijd fijn om mijn horizon te verbreden.

5. Rotary in coronatijd is voor mij…..

Omdat ik pas sinds kort lid ben, vind ik het lastig aan te geven wat Rotary in coronatijd voor mij is. Ik vind het niet eenvoudig nu in een groep mijn plek te vinden, als je elkaar nagenoeg alleen maar via Zoom ziet en spreekt. Ik vind dat toch een raar medium.

Ook de coronamaatregelen maken het een stuk lastiger om de mensen in de club goed te leren kennen. En ook voor de hele club om projecten neer te zetten.

Corona brengt natuurlijk ook voor anderen problemen met zich mee en de club probeert ook daar aandacht en hulp aan te geven. De creativiteit gaat wel enorm omhoog in deze coronatijd.