© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

NOVEMBER 2023

Het clubjaar is in volle gang en de projecten worden uitgevoerd. De afgelopen weken had ik het genoegen om door een aantal van jullie clubs te mogen worden ontvangen. Het is mijn doel om alle clubs tijdens een van reguliere bijeenkomsten te bezoeken. Zodat we van elkaar kunnen leren en ideeën kunnen uitwisselen.

Het jaarthema is CREATE HOPE in the WORLD. Wij als Rotary zijn in staat om die hoop te bieden aan vele mensen, nabij of ver weg. Het is een gezamenlijke opdracht voor alle Rotarians om ons daarvoor in te zetten. Het subthema voor dit jaar is Mental Health. Je hoeft de krant maar open te slaan en je ziet dat vele mensen kampen met mentale problemen. Hierover wordt op 22 juni nog een landelijke bijeenkomst georganiseerd.

THE ROTARY FOUNDATION

Op 14 oktober hielden wij in Amsterdam ons Najaarsfestival. 14 clubs dienden een project in voor een District Grant. Hier kun je de uitslag vinden →.

District Grants kunnen alleen gerealiseerd worden als we allemaal bijdragen aan onze eigen goede doelen stichting; The Rotary Foundation. November is de foundation maand en ik wil eenieder oproepen om hieraan bij te dragen. Zonder onze bijdragen kan de foundation niet functioneren en de District Grants niet meer uitgekeerd worden. Graag verwijs ik naar de brief voor meer informatie →.

Niet alleen clubs dragen op hun eigen wijze bij, ook individuele leden kunnen een bijdrage leveren via donaties of via een nalatenschap →.

Oproep Gouverneurskandidaat

Ben je ook trots op Rotary en wil je graag je Rotarynetwerk en -horizon uitbreiden, dan zijn wij op zoek naar jou als Gouverneur 1580 in 2026-2027!

In die functie ben je verantwoordelijk namens Rotary International voor het District 1580. Het is een boeiende en uitdagende rol waarbij inspireren, motiveren en faciliteren van de clubs de voornaamste activiteiten zijn. Het is een rol waardoor je bekend raakt met het landelijke Rotary-netwerk en in contact komt met verschillende functionarissen van Rotary International.

Als Gouverneur ben je de rechtstreekse schakel tussen de president van Rotary International en de clubs. Meer informatie →

Eindejaar-activiteiten

2023 is het jaar dat Rotary 100 jaar in Nederland bestaat. We zijn in Amsterdam begonnen en de estafette gaat door het hele land. Jullie weten dat we hiervoor een speciale puzzel hebben gemaakt. De opbrengst komt nu geheel ten goede aan het voedselbos. Het is een mooie gelegenheid om een puzzel te bestellen →.

Op 16 december gaan we in Hulst de eerste bomen planten voor dat voedselbos en dat belooft een geweldig evenement te worden.

END POLIO NOW

De tulpenbollen actie voor End-Polio Now is afgerond. Dit jaar zijn er meer tulpenbollen verkocht dan vorig jaar. We mogen de aandacht voor deze goede zaak niet vergeten. Zoals je weet wordt onze (financiële) bijdrage vanuit de Bill en Melinda Gates foundation met maar liefst verdrievoudigd! Hoewel de resultaten van de vaccinatiecampagnes goed zijn, zijn we er nog niet. We mogen onze aandacht hiervoor niet laten verslappen. De gevraagde bijdrages zijn niet groot. Doneren kan rechtstreeks bij de Rotary Foundation →.

Diversity, Equity en Inclusion

Als Rotary een afspiegeling van de maatschappij wil zijn, dan dienen wij een open houding te hebben naar anderen. Dit is een breed vraagstuk.
Daarvoor is onze districtscommissie Vocational Service begonnen om hierover beleid op te stellen. 

Verdere informatie →

Save the Date(s)

Voor de inkomende clubvoorzitters is het belangrijk om deel te nemen aan de PETS (President Elect Trainings Seminar). De PETS vindt plaats op 9 maart 2024 bij Duin & Kruidberg in Santpoort-Noord.

Ook organiseren we aan het einde van het jaar nog een Discon. Deze staat gepland op 8 juni in Purmerend. Noteer ook deze datum in je agenda

Rotary Leer Instituut

Wil je je verder verdiepen in Rotary? Dan is het zeer aan te bevelen om je op te geven voor het RLI. In 2 Zoom-sessies en 1½   fysieke trainingsdag leer je veel over Rotary.

Deelnemers uit eerdere trainingen hebben aangegeven dat de training hun verwachtingen overtrof. Dus zeker een aanrader.
Meer informatie →