© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

DEI: Diversity, Equity en Inclusion

Als Rotary een afspiegeling van de maatschappij wil zijn, dan dienen wij een open houding te hebben naar anderen. Dit is een breed vraagstuk. Daarvoor is de districtscommissie Vocational begonnen om hierover beleid op te stellen.

Een eerste rapportage is verschenen en dit zal nader worden uitgewerkt in een beleidsplan, nu alvast een voorproefje: 

Diversiteit:

  • waarderen van diversiteit en de bijdragen vieren en respecteren van mensen van alle achtergronden, ongeacht leeftijd, etniciteit, ras, huidskleur, handicap, leerstijl, religie, geloof, sociaal-economische status, cultuur, burgerlijke staat, gesproken talen, geslacht, seksuele geaardheid en genderidentiteit evenals verschillen in ideeën, gedachten, waarden en overtuigingen. Diversiteit gaat niet alleen over gender of etniciteit, maar ook over seksualiteit en handicap, religie en opleiding.

Gelijkheid:

  • erkennen dat individuen uit bepaalde groepen historisch gezien barrières hebben ervaren op het gebied van lidmaatschap, participatie en leiderschap, gaan wij ons ertoe verbinden om gelijkheid te bevorderen in alle aspecten van Rotary, inclusief in onze partnerschappen, zodat elke persoon de noodzakelijke toegang heeft tot middelen, kansen, netwerken, en steun om te kunnen floreren.

Inclusiviteit:

  • bij Rotary vinden we dat het cultiveren van een diverse, rechtvaardige en inclusieve cultuur essentieel is voor het realiseren van onze visie van een wereld waarin mensen zich verenigen en actie ondernemen om blijvende verandering te creëren. Wij geloven dat alle mensen zichtbare en onzichtbare eigenschappen bezitten die hen inherent uniek maken, en we streven ernaar een inclusieve cultuur te creëren waarin iedereen weet dat hij of zij wordt gewaardeerd en erbij hoort.