Nieuwsbrief juli 2003

Lend a Hand

Het thema van de nieuwe International President 2003-2004 Jonathan Majiyagbe.

Een bijzondere man. Als je hem hebt ontmoet begrijp je geheel wat hij voorheeft. Jonathan is een Nigeriaan, die net als zijn voorganger vindt dat de clubs het rotaryleven bepalen. Daar gebeurt het. De districtsorganisatie is er om de clubs hierbij van dienst te zijn. Maak er dus gebruik van.

Wat Jonathan ons voorhoudt is om bij het functioneren van de clubs en met name bij de vier avenues een paar actievelden mee te nemen. Hij denkt hierbij aan Family of Rotary, Gezondheid, Armoede  en Analfabetisme & Opleiding.

Family of Rotary: betrek de familie van Rotarians bij de clubactiviteiten / vraag familieleden mee te doen met fellowship- en serviceprogramma’s van de club / etc

Bevorderen Gezondheid: wereldwijd en zelfs in Europa een groot veld van actie.

Bestrijden Armoede: het overgrote deel van de wereldbevolking leeft onder de armoedegrens

Bestrijden Analfabetisme: zelfs in Nederland kan bijna 10% niet lezen of schrijven

Geven van Opleiding: heb je nodig om je brood te kunnen verdienen

Kortom, vele aandachtsvelden om ruimte aan te geven in je clubprogramma.

nieuw Rotaryjaar

Per 1 juli is het Rotaryjaar 2003-2004 gestart. Ik wens alle besturen, avenuevoorzitters, regio’s, districtcommissies en wie ook maar actief is in Rotary een enthousiast jaar toe met veel samen-werking en plezier. Ons district is het jaar ingegaan met 65 clubs en één club in afwachting van zijn Charter.  In totaal telt het district een 2940 Rotarians.

Ade Majiyagbe overleden

Begin juni kwam het bericht door dat Ade, de vrouw van de International President 2003-2004 Jonathan Majiyagbe, overleden is. Zij die haar meegemaakt hebben kennen haar als een zeer bewogen en actief medemens. Een condoleancebrief namens alle Nederlandse districten is naar Jonathan verzonden

de Kunst van Rotary

Elke Rotaryclub is een samenhangende organisatie, bekend met rotarykennis.
Wanneer dan ook nog de communicatie binnen de club perfect verzorgd is, is het meewerken aan zo een club iets wat je met plezier doet. Zo beleef je “De Kunst van Rotary”.  Om dit te bereiken is het van belang dat Rotarykennis en communicatie verzorgd wordt. Maak gebruik van de regiovoorzitter of de districtcommissies als je als club iets wil weten. Je voorzitter heeft alle namen.

PDG Hans van Leerdam

Hans, het district is je veel dank verschuldigd. Ik heb van nabij mogen meemaken hoe jij je hebt ingezet en iedereen in woord en daad ter wille bent geweest. Hierbij heb je nimmer de rotarywaarden uit het oog verloren. Ook de Polio actie had je volle aandacht  en inzet.  Hans bedankt !

blauwe formulier

Alle clubvoorzitters wordt gevraagd het formulier te verzenden aan de gouverneur, en een kopie aan zijn/haar regiovoorzitter. Gaarne s.v.p. voor augustus a.s.

clubzaken

Ter bevordering van de communicatie is het van belang dat de clubvoorzitter in clubzaken enkele punten uit de nieuwsbrief doorneemt.

nieuwe regio-indeling

Tijdens de laatste Districtsconferentie is door de clubs unaniem besloten tot de nieuwe regio-indeling. De nieuwe regio-indeling is van kracht met ingang van 1 juli 2003. Ik wens alle regio’s heel veel succes met de communicatie tussen en aan de clubs, als wel een goede rotary informatie. Uiteindelijk is dit het doel van deze regioaanpak.  Een regio; de oude vertrouwde RBC met een taakuitbreiding !

Rotary Foundation

De clubafdrachten ‘02-‘03 voor de Rotary Foundation – ons goede doelen fonds – zijn op enkele na binnengekomen. De afdracht beloopt ruim € 73.000,= voor het hele district.  Bijna €25,= per Rotarian.  Dank aan alle clubs die hebben bijgedragen.

GSE april 2004 / Californie USA 

( geen vakantie, doch een werk- en studiereis ! )

GSE 2004 zal veelbelovend worden. In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het niet Vancouver Island maar District 1570 rond San Francisco. Ca 10 juli a.s. zal de beslissing vallen.
District 5170 ligt in vier staten, ten zuiden en oosten van San Francisco. Tot het district behoren Sillicon Valley; Birkland University;de stad Oakland; grote variëteit aan fabrieken, landbouw en service verlenende bedrijven; bedrijven leidinggevend op het gebied van medische uitvindingen en het vestigingsgebied van 70% van de aandelen beherende bedrijven in USA. Henk Oost van RC Aalsmeer-Uithoorn zal de teamleider zijn voor het inkomende team. Henk, een oud clubvoorzitter en enthousiast Rotarian heeft afgelopen jaar het uitgaande team perfect begeleid. Hij weet dus hoe belangrijk het is om het team uit Californie een Vocational ontvangst aan te bieden.

Kandidaten teamleider voor het uitgaande team naar Californie kunnen zich tot 15 augustus a.s. aanmelden ( met motivatie en een kort CV ) bij Michiel Bloemer, Vondellaan 1 te Bussum, 1401 RV, of bij ondergetende.
Kandidaten teamleden voor het uitgaande team zijn 25 tot 35 jaar ( liefst niet ouder dan 30 ) en bereid om in april 2004 een vier weken aan dit Vocational programma te willen meedoen en een bijzondere leerervaring mee te maken.  Opgave voor 15 september a.s. bij bovenvermelde personen.

 nieuwe jaarboek 2003 - 2004

Het nieuwe jaarboek zal naar verwachting half juli uitkomen.