Nieuwsbrief september 2003

New Generations Month

Het is de maand voor de jeugd. Rotary kent vele programma’s die allen een hulp zijn voor de jeugd om zich te ontplooien. Geef hen ook de kans door als club of als regio aan deze programma’s mee te werken. Zij zullen u dankbaar zijn!
Ook kun je als club jeugd gerelateerde activiteiten en programma’s ten uitvoer brengen.

Geheel nieuw is de New Generations Exchange ( NGE ). Het is een geheel, nieuwe vorm van jeugduitwisseling., en als alle andere uitwisselingen gericht op het bevorderen van een betere internationale verhouding.

 

Het NGE-programma richt zich op jonge mensen ( 18-25 jaar ) – bij voorkeur uit Midden- en Oost-Europa – die in de eindfase van hun studie of in de beginfase van hun professionele loopbaan zijn. Het NGE-programma wordt uitgevoerd van club(s) tot club(s), maar kan ook van regio tot regio of distict tot district; met zowel individuele deelnemers als groepen. De maximale programmaduur is drie maanden. De inmiddels opgedane ervaringen tonen aan dat dit programma uitstekende mogelijkheden biedt voor een professionele ontwikkeling,waarbij het volgen van een stage en het verblijven in een Rotarygezin voorop staan.

Neem voor meer informatie contact op met de NGE-coördinator Peter van Stratum ( tel 030-6563572 ) of MDJC-voorzitter Pieter Geertsma ( tel 0165-540722 )

Centennial Poster Contest

RI houdt een wedstrijd voor kinderen ( op 1 januari 2003  10,11,12 en 13 jaar ) die inhoudt een poster te maken. Elke club heeft over deze posterwedstrijd informatie ontvangen. Elk kind een tekening!

De posters dienen voor 15 december 2003 bij de redactie van de Rotarian binnen te zijn onder vermelding van “Centennial Poster Contest”. De zeven gouverneurs van de Nederlandse districten zullen als jury optreden. Deelname formulieren bij de RAN. Zie voor uitgebreide informatie de Rotarian. 

GSE april 2004 / Californie USA

aanmelden teamleden !   ( een werk- en studiereis ! )

Komend voorjaar zal ons team naar District 5170 rond San Fransisco gaan om daar deel te nemen aan een intensief vier weken programma; vanaf 21 maart t/m 19 april. Na selectie is de keuze voor teamleider gevallen op Folpmer Houwert van RC Amsterdam-Zuidoost. Team- deelname is mogelijk voor mannen en vrouwen van 25 tot 35 jaar. Bijvoorkeur rond de 30.

Joung professionals!  Zij wonen of werken in ons district 1580. Zijn in hun werk kansrijk en hebben mogelijkheden voor meer verantwoordelijkheden. Zijn geen kinderen van Rotarians. Aanmelden is tot eind september mogelijk bij ondergetekende of bij de GSE-Coördinator, Michiel Bloemer, Vondellaan 1 te Bussum, 1401 RV,  tel 035-69112647 of 06-53135672.

Het inkomende team van district 5170 is vanaf 5 april t/m 2 mei de gast van 1580.

Beide teams zullen zich presenteren op de districtsconferentie in Hoofddorp van 24 april.

Nieuwe voorzitter regio III “Amsterdam-Tres” 

Per 18 augustus j.l. is Eduard Leutscher benoemd tot voorzitter van regio III “Amsterdam-Tres”  . Eduard is lid van RC Amsterdam-Landsmeer.  Eduard wij wensen je veel succes!

Nieuwe Coördinator Rotaract

Er is dringend behoefte aan aandacht van Rotary Clubs en Rotarians voor Rotaract Clubs. Omgekeerd is het zeer nuttig als Rotaract Clubs een goed contact onderhouden met Rotary Clubs in hun omgeving. Om een en ander te bevorderen is de Coördinator Rotaract actief in ons district. Peter Mulder van de Rotary Club Amsterdam-Buitenveldert is bereid gevonden deze taak op zich te nemen.  Peter, veel succes!

PolioPlus 

Wereldwijd lijkt de actie van Rotary International een groot succes te worden. Ook in Nederland dragen wij ons steentje bij. Binnen ons district is € 140.000,= afgestort en hebben de clubs nog een toezegging van eveneens € 140.000,= lopen. Totaal ca € 280.000,=.

Het grootste project is ongetwijfeld de fietstocht van Vladivostok naar Scheveningen. Het eerste initiatief uit RC Drechterland is uitgegroeid tot een landelijk gebeuren.12.000 km fietsen !! 
Na deze grootse prestatie zijn de deelnemers op 30 augustus j.l feestelijk onthaald in Scheveningen. Daar is ook de opbrengst van deze monstertocht door Erica Terpstra bekend gemaakt, groot € 325.000.= !!

De verwachting is dat de landelijke PolioPlus-actie tussen de anderhalf en twee miljoen euro zal opbrengen.

Analfabetisme en opleiding 

Een van de aandachtsvelden van Jonathan Majiyagbe uit zijn jaarthema Lend a Hand.
Misschien wel de belangrijkste. Ook in Nederland. In ons land kan immers tien procent van de bevolking niet lezen!  Mogelijkheden voor Rotary Clubs om deze mensen verder te helpen. Rotarians die zich vanuit het volwassenen onderwijs voor dit veld interesseren om in het district mee te helpen met de bestrijding van het analfabetisme, vraag ik met mij contact op te willen nemen.