Nieuwsbrief oktober 2003

Vocational Service

Waar Community Service de motor is van elke Rotary Club, is Vocational Service de ziel van Rotary!!

Het is de meest bekende, maar voor veel clubs de moeilijkst te hanteren avenue. Oorsprong en bedoeling zijn eenvoudig: het nastreven van een hoge ethische standaard bij de uitoefening van je persoonlijk leven, je beroep, het tonen van maatschappelijke betrokken-heid en je via je beroep dienstbaar maken aan de samenleving.

Rotary geeft geen regels of wetten, maar stelt wel vragen. We kennen de 4-way test: Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it build goodwill and better friendship? Will it be beneficial to all concerned? Verkort vrij vertaald naar: Is het zo? Kan het zo? Mag het zo? Moet het zo?

We kennen enkele praktische invullingen van Vocational Service. In de clubs; beroeps-praatjes, bedrijfsbezoeken, dilemma-discussies en dergelijke. In ruimere zin; RYLA,

Jobrotary, Rotary Doctor Bank Nederland, Medical Equipment Bank Nederland, beroepen-voorlichting, snuffelstages, beroepspraatjes op scholen etc.. Vele mogelijkheden om deze avenue zinvol in te vullen.

De bedoeling is om in 2005, tijdens de multidistrictconferentie ter gelegenheid van de viering van 100 jaar Rotary, de Vocational Service centraal te stellen, omdat wij gouverneurs en onze opvolgers vinden dat Vocational centraal moet staan en onze volle aandacht verdient.

RYLA 2004,   Jeugdzaken en Vocational Service

RYLA ( Rotary Young Leadership Award ): Ontwikkeling van leiderschapscapaciteiten van jonge mensen in de leeftijd van 14 tot 30 jaar staat centraal in het RYLA-programma.
Aan de hand van een door Rotary opgezet managementspel proberen Rotarians de managementkwaliteiten van deze jonge mensen verder te ontwikkelen. De wisselwerking tussen ervaring en jeugdig enthousiasme levert inspirerende discussies op. En de evaluatie met de deelnemers na afloop is een uitstekend hulpmiddel voor de deelnemers om zich zelf beter te leren kennen. Deelnemers én mentoren zijn elk jaar na afloop zeer enthousiast.
RYLA 2004 ( 5-7 maart ) wordt door de Rotaryclubs uit Haarlemmermeer in samenwerking met Rotaract georganiseerd. Er zijn 24 deelnemers en 24 (dag-)mentoren bij betrokken.
Daarom nu reeds een oproep aan alle clubs in het district om tenminste één deelnemer te sponseren en één mentor af te vaardigen naar dit evenement, dat Vocational en Jeugdzaken in de beste Rotarygedachte bijeenbrengt. Informatie: bel Han Klinkspoor, tel. 023-5444622.

 Districtsconferentie 24 april 2004

De districtsconferentie voor 1580 wordt 24 april 2004 gehouden te Hoofddorp in schouwburg “De Meerse”.  De commissie die de DisCon organiseert is al maanden druk bezig.

Nog deze maand zullen alle clubs al de eerste mailing ontvangen.

Jeugduitwisseling t/m NGE

Vele vragen over dit onderwerp worden allemaal beantwoord op de website:

www.rotary-jeugduitwisseling.nl

Vragen over LEAD

Veel Rotarians bellen naar de RAN met vragen over de geautomatiseerde ledenadministratie LEAD. Evenwel de clubsecretaris is de vraagbaak voor de leden wat betreft LEAD.
Mocht hij/zij het niet weten, dan kan hij/zij de RAN bellen.

 International President voor 2005-2006

In dit Rotaryjaar 2003-2004 hebben we de Nigeriaan Jonathan Majiyagbe als verenigings-voorzitter. Het jaar 2004-2005 wordt voorgezeten door de Amerikaan Glenn Estess. Voor het jaar 2005-2006 is zeer recent gekozen de Zweed Carl-Wilhelm Stenhammer.

 Matching Grants

Wanneer een club een MG aanvraagt dan is het mogelijk naast de clubbijdrage ook een bijdrage te vragen aan de Rotary Foundation Cie van het district, uit het z.g. DDF.
Maak hier gebruik van !

Aanvragen voor een MG dienen sinds 1 juli 2003 naar Evanston verzonden te worden via de Rotary Foudation Districts Cie ( secr. Joop Bouman,  tel. 023-5846691 )

Namen Regio’s

De regio’s hebben de volgende namen gekozen:

I

Amsterdam-Historisch

II

Amsterdam-Amstel

III

Amsterdam-R3

IV

Amstelland en Meerlanden

V

Zuid-kennemerland

VI

Midden-Kennemerland

VII-VIII

Zaanstreek en Waterland

IX

Alkmaar

X

West-Friesland

XI

Noordkop