Nieuwsbrief november 2003

Rotary Foundation

Elke maand heeft zijn motto. Deze keer gaat het over de Rotary Foundation, de stichting van Rotary International om grote projecten aan te kunnen sturen. Denk aan bekende zaken als de intercontinentale jeugduitwisselingsprogramma’s, Group Study Exchange ( GSE ) en Matching Grants voor projecten van clubs. Maar de Foundation doet veel meer: het vrijwilligersprogramma waarbij reis- en verblijfkosten worden gesponsord en de scholars ( beurzen ) waarmee studenten uit probleemgebieden de kans krijgen op één van de z.g. Rotary Centers for Peace and Conflictresulotions te studeren. Het zijn de toekomstige regeringsonderhandelaars, zowel tussen regeringen als in het verband van de Verenigde Naties, enz. enz.

De Rotary Foundation is beslist onze steun waard en gezien onze relatieve rijkdom, de bekende € 1.- per lid per week. Rotaryclubs, gebruik de acceptgiro die vorige maand aan alle clubs is verzonden.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.rotary.org/foundation

Onze districtscommissie Rotary Foundation heeft met de Nieuwsbrief Nr 20 het laatste nieuws naar alle clubvoorzitters en naar alle club Rotary Foundation commissarissen verzonden.

Districtsconferentie 24 april 2004

De districtsconferentie 2004 wordt op 24 april gehouden in schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp.  De commissie namens Regio/RBC IV die deze  DisCon organiseert is al enkele maanden druk bezig. De eerste mailing is inmiddels al naar alle Rotaryclubs verzonden.

PolioPlus

De actie van afgelopen Rotaryjaar en de uitloop van de fundraising van een aantal clubs tot in dit Rotaryjaar begint zijn vruchten af te werpen.  In ons district is door de clubs al een € 205.000  afgestort en er zijn nog toezeggingen van een €75.000 onderweg. Fantastisch !

Kennismaking / prePETS

Onze inkomend gouverneur Henk Biemond is zijn ronde aan het doen om per regio te praten met de inkomende clubvoorzitters. De avonden zijn ter wederzijdse kennismaking en om met de inkomende clubvoorzitters door te nemen wat er zoal komt kijken om je voorzittersjaar goed voor te bereiden.

Benoemingen

Tot lid van de Commissie Ledenwerving en Ledenbehoud ( de oude Uitbreidingscommissie )  zijn  benoemd Roel Hoekstra (RC Monnickendam) en Marina Wijn ( RC Amsterdam-Oost).

Tot de Vocational commissie is toegetreden Jan Steltenpool  ( RC Drechterland )

Terzake het oprichten van nieuwe clubs zijn de volgende benoemingen gedaan. Voor een nieuwe club in regio V is tot Special Representative benoemd Roger Kaas van RC Haarlem-Spaarne. In regio VI is tot Special Representative benoemd Lex de Koning van RC IJmond. De RC IJmond is benoemd tot sponsorclub.

 Namen Regio’s en voorzitters

De regio’s of RBC’s hebben hun namen gekozen.
Met achter hun naam de voorzitter, geeft dit het volgende overzicht:  I Amsterdam-Historisch ( Jelmer van Ravensberg ) / II   Amsterdam-Amstel ( vacature ) /  III   Amsterdam-R3 ( Eduard Leutscher ) /  IV   Amstelland en Meerlanden ( Maarten Levenbach ) / V   Zuid-kennemerland ( Kees van Gruting) /  VI  Midden-Kennemerland ( vacature ) /  VII-VIII Zaanstreek en Waterland ( Hans op den Velde ) /  IX  Alkmaar ( Peter Groot ) /  X  West-Friesland ( Jan Alsema )/  XI   Noordkop ( Harry Bos ).

Waterplatform 14 oktober j.l.

Was een schitterende avond, waarin gesproken is door een 100 Rotarians over het grote tekort aan zoet water in de wereld en wat Rotary/Rotarians daaraan kunnen doen.

Seminar Jeugdzaken 22 januari 2004

Het seminar zal in het Clusiuscollege te Castricum gehouden worden.
Jeugdzaken is zoveel meer dan het ontvangen van jaarkinderen en zo belangrijk binnen Rotary dat er wel eens aan is gedacht om daarvoor een eigen avenue in te richten. De ervaring leert dat een aantal onderwerpen/mogelijkheden onvoldoende bekend zijn bij de clubs, terwijl zij bijzonder geschikt zijn om activiteiten in de club te ontwikkelen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bekendheid en PR van de club. Daarom wordt er dit jaar een seminar georganiseerd.

Jeugdzaken heeft zowel te maken met Community Service, Vocational Service als International Service. In afzonderlijke workshops zal het onderwerp Jeugdzaken in relatie met een avenue worden uitgewerkt. Daarom zullen naast de leden van de jeugdcommissies ook de voorzitters, hun opvolgers en de commissarissen van de avenues worden uitgenodigd om aan dit seminar deel te nemen.

Wellicht dat zo een thema voor het programma van het komende clubjaar kan worden gevonden.

Stichting “Rotary Jubileum KWF”

Heeft haar werkzaamheden afgesloten. Totaal opbrengst voor het KWF bedroeg ruim € 1,5 miljoen.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Voor in het jaarboek staan de teksten voor statuten en huishoudelijk reglement voor de clubs afgedrukt. De RAN kan ze ook digitaal ter beschikking stellen.
Clubs die de verenigingsvorm notarieel willen vastleggen kunnen deze teksten zo hanteren. De statuten zijn dwingend voorgeschreven. Van het huishoudelijk reglement kan worden afgeweken, mits niet strijdig met de statuten.