Nieuwsbrief december 2003

Rotary Foundation

Voor de duidelijkheid is het goed te beseffen, dat de Rotary Foundation veel meer doet dan alleen de bekende Marching Grants

De gelden van Rotary Foundation worden ondermeer uitgegeven aan Health, Hunger en Humanity projecten; aan Matching ( klein en groot ), Mini en District Simplified Grants; aan Rotary Peace Programs als congressen en het World Peace Scholarships; aan Rotary Volunteers; aan Discovery Grants; aan Disaster Grants; aan Humanitarian Grants; aan Ambassdorial Scholarships; aan Group Study Exchange ( GSE ), enz.enz..
Nadere informatie zijn onze districtscommissie of je regiovertegenwoordiger altijd bereid te verstrekken. Zie de website of het jaarboek

Gouverneur 2005-2006

De Advies- en Keuzecommissie van ons district heeft besloten om uit de kandidaten als gouverneur voor het jaar 2005-2006 Jaap de Zeeuw voor te dragen. We feliciteren Jaap en zijn vrouw Marianne van harte. Veel succes en plezier aan deze job. Tijdens de Districtsconferentie van 24 april 2004 zal de keuze op Jaap bevestigd worden en vervolgens zal Rotary International de benoeming bekrachtigen tijdens de Internationale Conventie te Tokio van mei 2004. 

Gouverneur 2006-2007

Als je zeven jaar Rotarian bent en clubvoorzitter bent geweest kun je gouverneur worden. Het neemt tijdbeslag, maar het geeft ook veel voldoening. Hij/zij dient interesse in Rotary zaken te hebben, goed te kunnen organiseren, delegeren en motiveren. De voordracht wordt door je eigen club gedaan. Voor meer informatie kun je bij de gouverneur terecht.

Districtsconferentie 24 april 2004

De districtsconferentie 2004 wordt op 24 april gehouden in schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp”.  De commissie uit de  Regio/RBC IV - die deze  DisCon organiseert - heeft de organisatie grotendeels rond. De informatie en uitnodigingen zijn naar de clubs verzonden. U kunt zich al aanmelden.

Bestuursopgave Rotaryclubs voor 2004-2005

Per 1 februari a.s. dienen alle clubs aan de RAN hun bestuurssamenstelling, avenuevoorzitters en programmacommissaris etc te hebben opgegeven. Alle clubs hebben hierover een brief ontvangen en worden verzocht deze opgave middels de LEAD ( geautomatiseerde LEdenADministratie ) te willen doen. Worden de gegevens te laat ontvangen, dan kan de RAN niet instaan voor een correcte uitgave van het jaarboek 2004-2005. Nadere informatie kan de RAN geven.
Afzonderlijk van de RAN dienen alle clubs ook een opgave te doen aan RI.Zurich. 

Internationale Conventie 2005

In 2005 zal de Internationale Conventie in Chigaco gehouden worden van 18-22 juni. Dus in de plaats waar Rotary honderd jaar terug onder Paul Harris is gestart met Vocational inzet !

Benoeming

Tot regio Jeugd Commissaris voor de Regio “Zaanstreek en Waterland” is Hans Pels van de RC Purmerend-Polderland benoemd. Hans veel succes en plezier. 

Seminar  Jeugdzaken 22 januari 2004

Het seminar vindt plaats in het Clusiuscollege te Castricum.
Jeugdzaken heeft zowel te maken met Community Service, Vocational Service als International Service. In afzonderlijke workshops zal het onderwerp Jeugdzaken steeds in relatie met een andere avenue worden uitgewerkt. Er is veel ruimte voor onderling contact. Daarom zijn naast de leden van de jeugdcommissies ook de voorzitters, hun opvolgers en de commissarissen van de avenues uitgenodigd. Aanvang is 18.00 uur. Het programma staat ook op de website ( www.rotary.nl/d1580 )
Kom deelnemen aan dit belangrijke seminar!

GSE / uitgaande team  Florida  /  20 maart – 18 april 2004

Het uitgaande team is geformeerd. Het bestaat uit Brit Heuts / 30 jr / relatiemanager bij een bank, Chantal Batenburg / 29 jr / kunstadviseur, Marijn Duintjes Tebbens / 29 jr / freelance journalist en Radouane Alla / 30 jr / IBM consulting. De teamleider is Folpmer Houwert van RC A’dam-Zuidoost.

World Community Service

WCS biedt een rijk scala van projecten waar door de tweede en derde wereldlanden om gevraagd wordt. Een handreiking, als je club een internationaal project zoekt. Informatie op de website en bij de districtscommissie Rotary Foundation. 

PolioPlus

De stand van de actie is dat clubs €200.000,- hebben overgemaakt en de clubs nog €100.000,- hebben toegezegd dit Rotaryjaar over te zullen maken. Totaal rond €300.000,-, incl. PolioRide.

RYLA

RYLA is een tweedaags managementspel voor twintigers aan het begin van hun loopbaan. Alle clubs ontvangen tweede helft december hierover de benodigde informatie en kunnen alsdan hun leden opgeven als mentoren en twintigers als deelnemers.