Nieuwsbrief februari 2004

Maandthema  “World Understanding Month” !

Understanding !

Doet u er iets mee ?

Bestuursopgave Rotaryclubs voor 2004-2005 ( aan de RAN  )

Als het goed is hebben per 1 februari alle clubs aan de RAN hun bestuurssamenstelling, avenue-voorzitters en programmacommissaris opgegeven, opdat de gegevens in de LEAD ( geautomatiseerde LEdenADministratie ) staan en de RAN een correcte uitgave van het jaarboek 2004-2005 kan garanderen. 
Het verstrekken van de gegevens van uw club is vereist.
Heeft uw club het nog niet gedaan, wilt u dit dan s.v.p. alsnog met grote spoed doen !!!

Bestuursopgave aan RI te Zurich

Afzonderlijk van de RAN dienen alle clubs ook een opgave 2004-2005 te doen aan RI.te Zurich.

Districtsconferentie 24 april 2004

De districtsconferentie 2004 wordt op 24 april gehouden in schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp”.  De DisCon-commissie uit de  Regio/RBC IV heeft de organisatie grotendeels rond. De informatie en uitnodigingen zijn naar de clubs verzonden. U kunt zich al aanmelden. Doe dat s.v.p. op korte termijn !

 

DistrictsConferentie 24 april 2004

”DE  KUNST  VAN  ROTARY”

Schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp

Jaarlijkse clubafdracht aan de Rotary Foundation.

Voorzitter / penningmeester:   Heeft jouw Rotaryclub de afdracht voor 2003-2004 al gedaan ? ?

PETS / Districts-Assembly
St.Michael College,  naast de Zaanse Schans te Zaandam                

Op 22 maart a.s. ( 18.00 – 22.30 uur ) wordt de PETS voor inkomende clubvoorzitters gehouden en de Districts Assembly voor de overige bestuursleden, avenuevoorzitters en geïnteresseerde clubleden. Een prachtige gelegenheid om ondermeer met andere Rotarians te praten en dingen te horen waar in uw eigen club niet over gesproken wordt. Ook de partners zijn van harte welkom. Bent u er geweest dan neemt u deze kennis mee terug naar uw club,  zodat niet alleen u maar ook uw clubgenoten deze kennis kunnen gaan gebruiken. 
Voor zaalhuur, broodjes, koffie, thee en drie consumptiebonnen betaalt u € 10 aan de zaal. 
Aanmelden: Bij N.Meeuwisse, Banstraat 55, 1071 JX Amsterdam; tel 020-6641120 fax 020-6647198 of per e-mail n.meeuwisse@chello.nl Gaarne met vermelding van uw naam, naam eventuele partner en van welke Rotary Club u lid bent.

Benoemd

Tot regiovoorzitter van Kennemerland-Midden is benoemd Paul Witte, lid van RC Beverwijk.  Eric Roskam ( RC IJmond ) gaat Lex de Koning helpen bij de oprichting van een nieuwe RC in Regio VI.

Seminar jeugdzaken 22 januari j.l.

Was uitermate geslaagd met een 150 deelnemers !    Alle verslagen komen op de Districts-website van Rotary.

DGN Jaap de Zeeuw

Op de komende PETS – D-Assembly 22 maart zal Jaap aan u allen worden voorgesteld. Inmiddels is Jaap zijn werkzaamheden gestart. Doet mee aan de stafvergaderingen en werkt zich in.

Homestay en Anaheim

Vanaf 8 februari zijn DGE Henk Biemond en zijn vrouw Nel naar Amerika. Eerst een week Homestay; een gastvrij verblijf bij een familie van een Rotarian. Vervolgens een week naar de Internationale Conventie van Aneheim.     Afsluitend genieten Henk en Nel tot 1 maart van nog een week vakantie.

GSE-voorbereiding

Dit voorjaar ontvangen vier regio’s het GSE-team uit Californie. Onder de coördinatie van Henk Oost zullen GSE-regio-coordinatoren van de regio’s IV, VI, IX en III met de clubs in hun regio een ontvangstprogramma in elkaar sleutelen met een hoog vocational gehalte. Ofwel, vele gelegenheden waarin het te ontvangen team hun beroep in ons district ziet uitgevoerd worden. In het uitgaande team heeft Brit Huets af moeten haken vanwege ziekte. Haar plaats in het team is inmiddels opgevuld door Ria Grondman / 32 jaar / kwaliteitsbeheer farmacie.

RYLA 2004

Haarlemmermeer 12, 13 en 14 maart

Een managementspel !!

Dit jaar is de RYLA een luchtvaartspel voor jongeren tussen de 23 en 30 jaar. Deze jongeren dienen HBO/VWO niveau te hebben. Enige ambitie is ze niet vreemd. Elk jaar blijkt de RYLA weer een boeiende ervaring. Dankzij een sponsering door een Rotaryclub groot € 250 per deelnemer, bedragen voor de deelnemerskosten € 50.

De Rotarians die mentor zijn ( m/v ) begeleiden op zat. 13 maart de deelnemers en spelen een rol mee in het managementspel. Vooraf worden zij geïnstrueerd. Mentoren dragen bij door hun inbreng, zodat er voor hen geen kosten aan verbonden zijn.

Voor inlichtingen en inschrijvingen van deelnemers en mentoren:

Gertjan Bürmann ( RC Haarlemmermeer-Schiphol ) tel 023 5623459 g.burmann@wxs.nl of
Han Klinkspoor ( RC Haarlemmermeer ) tel 023 5444622 han@klinkspoor.nl

PolioPlus

Ons district brengt een fantastisch bedrag bij elkaar. Thans is er door de clubs € 355.000 afgestort.