Nieuwsbrief maart 2004

Maandthema  ROTARACT

Voor deelnemende jongeren van 18 tot 30 jaar is Rotaract van groot belang. Zij kunnen zelf een goed programma in elkaar zetten en fundraising doen.  Van de Rotaryclubs hebben ze echter hulp nodig  om aan nieuwe leden te kunnen komen.    

HELP HEN  is mijn vraag !

Homestay en Anaheim

DGE Henk Biemond en zijn vrouw Nel zijn terug van de Internationale Assembly te Aneheim. Ze hebben daar een internationale ervaring opgedaan. 

Het jaarthema voor 2004-2005 is “Celebrate Rotary”.  

Districtsconferentie 24 april 2004  te Hoofddorp

welkom 09.00 – 09.30 uur / entree zaal 09.30 – 09.40 uur / 09.40 start Districtsconferentie

Elke clubvoorzitter heeft met een brief de nodige informatie ontvangen en is verzocht in zijn club aandacht te vragen voor deelname aan de Districtsconferentie. 
Ook elke Rotarian heeft een brief ontvangen; ter informatie en om zich op te kunnen geven. 

Wacht s.v.p. niet tot het laatste moment om u op te geven.

DistrictsConferentie
24 april 2004

”DE  KUNST  VAN  ROTARY”

 Schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp

welkom vanaf 09.00 uur

De organisatie is in handen van Rotarians uit vijf verschillende clubs, te weten: René Moos, Bas van der Boon, Ton van der Horst, Marjolein Pesch en Nico Gitz.

De President van Rotary International,  Jonathan Majiyagbe, heeft als zijn Personal Representative de oud-gouverneur D.1570 Nico de Boer ( 2001-2002 ) aangewezen. Hij is lid van de RC Woerden Oude Rijn, classificatie onderwijs. Nico was directeur bij het Voortgezet en het Hoger Beroeps onderwijs en was projectleider bij de Europese Commissie. Hij heeft als hobby’s lezen, wandelen, fietsen en het dirigeren van koor en orkest.

PETS / D.Assembly   

St.Michael College,  naast de Zaanse Schans te Zaandam

Op 22 maart a.s. ( 18.00 – 22.30 uur ) wordt de PETS voor inkomende clubvoorzitters gehouden en de Districts Assembly voor bestuursleden, avenuevoorzitters en geïnteresseerde clubleden. Een prachtige gelegenheid om met andere Rotarians te praten en dingen te horen waar in uw eigen club niet over gesproken wordt. Ook de partners zijn van harte welkom. Voor zaalhuur, broodjes, koffie, thee en drie consumptiebonnen betaalt u € 10 aan de zaal. 
Aanmelden: Bij N.Meeuwisse, Banstraat 55, 1071 JX Amsterdam; tel 020-6641120 fax 020-6647198 of per e-mail n.meeuwisse@chello.nl 

Gaarne met vermelding van uw naam, naam eventuele partner en van welke Rotary Club u lid bent.

Rotary Foundation

De districtscommissie Rotary Foundation heeft aan elke club de nieuwsbrief nr 23 doen toekomen, met voor elke club belangrijke informatie

Benoemd

Tot lid van de landelijke PR groep is benoemd Henry Salman van de RC Alkmaar–De Waag.Tot lid van de districtscommissie Communicatie,  Madelon Schaap van de RC Amsterdam-Zuid. De RC Haarlem-Spaarne is sponsorclub geworden van een nieuwe RC in regio V,  Kennemerland-Zuid. 

Bestuursopgave Rotaryclubs voor 2004-2005 ( aan de RAN  en aan RI te Zürich )

De clubadministratie voor het district wordt door de RAN uitgevoerd. Elke club verstrekt aan de RAN zijn bestuurssamenstelling, avenuevoorzitters en programmacommissaris, opdat de gegevens in de LEAD ( geautomatiseerde LEdenADministratie ) staan en de RAN een correcte uitgave van het jaarboek 2004-2005 kan garanderen.   Uw opgave had reeds binnen moeten zijn !! 

Heeft uw club het nog niet gedaan, wilt u dit dan s.v.p. alsnog met grote spoed doen !!!

Afzonderlijk van de RAN dienen alle clubs ook een opgave 2004-2005 te doen aan RI.te Zürich. 

GSE-voorbereiding

Onder de coördinatie van Henk Oost zijn de GSE-regio-coordinatoren van de regio’s IV, VI, IX en III met de clubs in hun regio een ontvangstprogramma aan het opzetten met een hoog vocational gehalte.  Het GSE-team uit D.5170 zal op 3 april a.s. aankomen en 2 mei a.s. weer vertrekken. 

RYLA, een managementspel

Haarlemmermeer 12, 13 en 14 maart

Dit jaar is de RYLA een luchtvaartspel voor jongeren tussen de 23 en 30 jaar. Elk jaar is het weer een boeiende ervaring. Ik wens deelnemers, mentoren en organisatie heel veel succes !   Vanwege een overdonderende deelname zal er een extra RYLA gehouden worden  in het weekend van 1 tot 3 oktober, georganiseerd door dezelfde ploeg als 12 tot 14 maart: de Haarlemmermeerse Rotaryclubs.

Symposia Interlandcommissies, beiden 27 maart a.s..
U zult moeten kiezen naar welke u gaat.

Duitsland:   In het “Haus der Niederlände” van de Universiteit van Münster: “Migratie en Integratie, een vergelijking tussen Nederland en Duitsland.

Tsjechië en Slowakije: in gebouw “de Schakel” te Nijkerk. In aanwezigheid van de ambassadeurs van beide landen zal prof.dr. Hans Renner een inleiding houden over de ontwikkelingen in beide landen, die op 1 mei a.s. zullen toetreden tot de Europese Gemeenschap. 

International Caravanning Fellowship of Rotarians The Netherlands

Deze fellowship organiseert vele kampen. Ter kennismaking kunt u hier aan deelnemen en wellicht lid worden. Voor informatie secrtaris Richard Buss, tel.: 0320-280222 of  e-mail: reh.buss@planet.nl