Nieuwsbrief april 2004

Maandthema “Magazinemaand”

Deze maand is de aandacht gevestigd op het communicatiemiddel binnen Rotary, het magazine. De Rotary World Press is een verzameling van 28 landelijke uitgaven. Het moederblad is de Amerikaanse uitgave “The Rotarian”. In Nederland kennen we al meer dan 75 jaar het blad “De Rotarian” dat 8 keer per jaar verschijnt in een oplage van 20.000 stuks.
Het is belangrijk in een land als Nederland te beschikken over een Rotaryblad in eigen taal.
Marcel Harlaar , hoofdredacteur, en al zijn districtsredacteuren maken gezamenlijk een goed product. Zeker internationaal gezien. Suggesties zijn altijd welkom.
Om een actie van uw club onder de aandacht te brengen is het mogelijk uw eigen districtsredacteur Siep de Vries een persbericht te sturen. ( 0251-247351 Lijnbaan 91, 1969 ND Heemskerk )
Krijgt elke Rotarian het blad? Als de clubsecretaris de Rotarian als lid van de club heeft opgegeven bij de RAN ( via LEAD ) dan ontvangt hij / zij De Rotarian. Mocht dit niet het geval zijn, wil men dan s.v.p. zich wenden tot de eigen clubsecretaris. Site Rotarian: www.rotary.nl/rotarian!

Districtsconferentie 24 april 2004 te Hoofddorp

ontvangst 09.00 – 09.30 uur / 09.30 start Districtsconferentie

Wacht s.v.p. niet tot het laatste moment om u op te geven.

DistrictsConferentie
24 april 2004

”DE  KUNST  VAN  ROTARY”

 Schouwburg “De Meerse” te Hoofddorp

welkom vanaf 09.00 uur

Zie voor programma en tijdindeling de bijlage van deze maandbrief.

Ook treft u een opgavestrook aan om u zelf, uw partner en uw kinderen op te geven als deelnemer. Voor partners en kinderen is er een alternatief programma.

Stel het organisatiecomité niet teleur en geef u op !

Is uw club al vertegenwoordigd?

De clubs nemen in het vergaderdeel voor alle clubs geldende besluiten.

RYLA, een managementspel

Een extra RYLA in Haarlemmermeer: 1 – 3 oktober

Dit jaar was de RYLA een luchtvaartspel voor jongeren tussen de 23 en 30 jaar, wederom een grote ervaring voor alle deelnemers en mentoren. Han Klinkspoor en al zijn mensen hebben een geweldige prestatie neergezet. Vanwege een overdonderende deelname zal er een extra RYLA gehouden worden in het weekend van 1 tot 3 oktober, georganiseerd door dezelfde ploeg als 12 tot 14 maart: de Haarlemmermeerse Rotaryclubs.

Benoemd

Bij besluit van “RI-Board of Directors” van 9 febr. 2004 is de naam van de RC Haarlem-Bloemendaal gewijzigd in RC Bloemendaal. Een wens van de club gaat hiermede in vervulling.

Vermijdbare blindheid

De gehele wereld heeft zo'n 45 miljoen blinden en 135 miljoen slechtzienden. Van hen leeft 90% in ontwikkelingslanden. Het aantal mensen met een visuele handicap neemt nog steeds toe: elke vijf seconden komt er een blinde bij, elke minuut wordt er een kind blind. Als dit zo doorgaat, zal het aantal blinden over twintig jaar zijn verdubbeld. Gelukkig is in 80% van de gevallen blindheid te genezen of te voorkomen. Er moet dan wel actie worden ondernomen. Dat is niet moeilijk: gemiddeld kunnen voor US$100 drie cataractoperaties worden uitgevoerd.

De eerste stappen op weg naar een oplossing is kennisnemen van de feiten en bewustwording. De tekst over de Task Force Health Concern ( www.rotary.nl en dan "Programma's") wijst iedere belangstellende de weg. Duidelijk wordt dan ook dat voor Rotary de zorg voor blinden en slechtzienden, o.a. via een eigen Eyecare Fellowship, reeds een aantal jaren een belangrijk aandachtspunt is. Ook voor Rotary Clubs in Nederland (en dus ook voor ons district) ligt hier een mooie en dankbare taak. Welke club is nog op zoek naar een project?

GSE

Op het moment dat u dit leest is ons uitgaande team in district 5170 Californië. Te weten Ria Grondman / 32 jr / kwaliteitsbeheer farmacie, Chantal Batenburg / 29 jr / kunstadviseur, Esther Beek / 29 jr / psychologe en Radouane Allam / 30 jr / business consulting. De teamleider is Folpmer Houwert van RC A’dam-Zuidoost. Het inkomende team van district 5170 bestaat uit de teamleden Janelle Gafke / 33 jr / marketing-PR, Maria Sundeen / 40 jr / schrijfster-journaliste, Richard Richardson / 25 jr / manager radiostation, Brian Safine / 34 jr / leraar highschool. De teamleider is Derrick Chapman / 29 jr / brandweer. Zij zullen ons district bezoeken in de periode 3 april - 2 mei a.s..

PETS / D.Assembly

Op 22 maart werd de PETS en de District-Assembly gehouden. Een groot succes. DGN Jaap de Zeeuw is genomineerd als gouverneur 2005-2006 DGE Henk Biemond en zijn mensen, bedankt !

Attendance

Rotary clubs houden hun attendance bij. Dit is handig om te constateren of leden wegblijven en hen dan te contacten of er soms problemen zijn waarbij de club kan helpen.
Ook geeft uw club maandelijkse overzichten aan de RAN. Of moet Uw clubsecretaris dit nog doen ?

Hans van Velsen
april 2004