© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

DG Henk Biemond

Henk Biemond (12-12-1944) geboren en getogen in Nunspeet op de Veluwe is gehuwd en heeft twee kinderen en twee kleinkinderen.

Na de Middelbare school in Harderwijk naar de Amsterdamsche Bank in Amsterdam. (beleggingsadviezen). Na bijna twee jaar militaire dienst terug naar de bank bij de groep Institutionele beleggers.

Volgde een cursus stafopleiding bij de Coop. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. Na het opzetten van één en de leiding over een ander kantoor in Den Bosch werd hij algemeen procuratiehouder bij de bank "Sloten-Badhoevedorp" en na de functie van afdelingshoofd en onderdirecteur werd hij aldaar benoemd tot directeur.

Na een periode van 27 jaren (!!) gaf hij nog bijna twee jaar in de functie van secretaris/penningmeester leiding aan een stichting voor een aantal goede doelen in Nederland (1/4 ) en voor 3/4 aan de opzet van spaar en credietcoöperaties in de derde wereld. Reorganisaties en fusies leidden ertoe dat hij vervroegd uittrad.

Actieve Nevenfuncties:

·

Bestuurder van enkele stichtingen op het gebied van een fonds voor een school en charitas en voorzitter van het plaatselijke comité 4 mei.

·

Bedrijvenadvies 

·

Herbenoemd reserve officier voor Advieswerkzaamheden in gebieden waar de Nato optreedt.

Vervulde functies buiten Rotary:

·

Gedurende zijn loopbaan heeft hij vele functies vervuld op maatschappelijk gebied (kerk, dorpshuizen, samenlevingsopbouw, scholen, werkgroep Terre des Hommes, winkeliersvereniging en ondernemerssociëteit)  

Vervulde functies binnen Rotary

·

gedurende een groot aantal jaren penningmeester, daarna voorzitter en later secretaris

Hobbies

·

Tennis, golf en skiën