© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Juli 2004

Nieuwsbrief juli 2004

Beste mede Rotarians,

Het Rotary jaar 2004-5

Samen gaan we een nieuw Rotary jaar in. Een markerend jaar omdat hierin centraal zal staan het herdenken dat de Rotary gedachte 100 jaar geleden is ontstaan. Voortbouwend op hetgeen waarvoor onze voorgangers zich hebben ingezet en opgebouwd. Het past mij om langs deze weg Hans van Velsen te bedanken voor zijn tomeloze onbaatzuchtige inzet niet alleen voor district 1580 maar ook nog eens als voorzitter van het landelijk Gouverneursberaad. Alle nieuwe functionarissen veel succes en plezier toegewenst met jullie bijdrage. Ik hoop op een heel goede samenwerking.

Het wordt een jaar om eens langs de tijd as te lopen en te kijken naar welke zaken aan het oorspronkelijke idee van Paul Harris zijn toegevoegd om aan dat idee nog meer inhoud te geven. Na te gaan hoe die gedachte van Paul Harris in de praktijk van alle dag, in het individuele handelen werd en kan worden toegepast. Een moment om aan te grijpen om ons te bezinnen waar wij staan als Rotary en waar wij in het huidige tijdsbeeld naar toe zouden willen. Stil staan of vernieuwen? 100 jaar Rotary een goed moment om te kijken of we samen een antwoord kunnen vinden op deze terecht gestelde vraag. De wijze van het uitoefenen van uw beroep en wat u daarmee kan doen – vocational service – zal daarin centraal staan. Ik hoop dat u met uw club over de aangereikte onderwerpen een intensieve, boeiende en fijne discussie voert en het lukt om ideeën en argumenten aan te dragen die een positieve uitwerking zullen hebben op Rotary en haar clubleven. Om de contacten tussen uw club en de centrale aansturing te vergemakkelijken is gevraagd een coördinator in uw club te benoemen. Heeft uw club er al een benoemd en gemeld?

Thema 2004-5

Naast het voeren van het van een serieuze discussie is 100 jaar ook een moment om te vieren. Te vieren dat uw organisatie na 100 jaar nog steeds bestaat als een actieve organisatie die zich bovendien nog steeds verder uitbreidt. Met name in die landen waarvan we nog slechts enkele jaren geleden dachten dat Rotary daar geen voedingsbodem zou (mogen) vinden. Maar ook dichtbij. Afgelopen maand werden twee nieuwe clubs in ons district gecharterd en traden niet alleen daar maar ook bij vele bestaande clubs nieuwe, jonge, enthousiaste vrouwen en mannen toe tot onze internationale organisatie. En er zijn nog nieuwe clubs in oprichting. Voldoende argumenten om met wereld president Glenn Estess, Sr te zeggen: Let us Celebrate Rotary.

Acties in het kader van RI 100 jaar:

Gevraagd was om geen grote feesten rondom dit moment te organiseren. Om vooral na te denken en projecten op te pakken die wat betekenen voor de directe gemeenschap waar de club is gevestigd. Binnen Nederland hebben wij daar direct aan toegevoegd om te proberen die projecten op te zetten die te maken hebben met beroep en gemeenschap en daarmee een verbinding leggen tussen Vocational en Community Service. Vele clubs en enkele regio’s zijn actief bezig om in dit kader leuke en interessante projecten op te zetten.

Mag ik in dit verband een voorstel doen dat wij als district 1580 onze nek uitsteken voor de Rotary Foundation om dit RI 100 jaar € 100.000, -- bij elkaar te krijgen om zo onze dankbaarheid uit te drukken. Helaas heb ik te weinig van de gevraagde opgaven ontvangen om mij een juist beeld te kunnen vormen.

Multidistrictsconferentie (MDC) 16 April 2005

Per 1 juli zijn alle Gouverneurs 2004-5 lid van de stuurgroep MC. Samen met collega Dick Hijsman ben ik verantwoordelijk voor de logistiek en sponsoring. In onze cyclus zou regio 4 – Zuid Kennemerland – dit jaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie van de districtsconferentie. Op de leden van die regio doe ik een dringend beroep om bij de organisatie betrokken te raken. Indien u al dan niet beroepsmatig op deze gebieden actief bent en het als een uitdaging ziet om u actief in te zetten voor de organisatie van deze MDC zou u zich dan bij mij (of wegens vakantie) en/of bij Dick Huijsman (huco.consultancy@wolmail tel. 035-691 4197) willen melden.

Maandthema

De maand juli heeft wereldwijd als thema “Literacy and Numeracy”. Een derde van de wereldbevolking, bijna 2 miljard mensen, kan niet lezen of schrijven. Het oplossen van analfabetisme is een absolute noodzaak om armoede in de wereld te bestrijden. Het is een van de mogelijkheden om onderling begrip te verbeteren. Een goede kans voor clubs om acties op dit gebied op te starten, zowel ver weg als dichtbij.

Blauwe formulieren

Nog lang niet alle blauwe formulieren zijn door mij ontvangen. Daar ik voor de aanvang van de clubbezoeken nog even op vakantie vraag ik uw medewerking om ze in te dienen zodat ik de nodige voorbereidingen kan treffen.

Centennial Convention Chicago 2005

Rotary bestaat in het Rotaryjaar 2004-2005 100 jaar. Om dat te vieren zal van 18 tot en met 22 juni 2005 een groots opgezette internationale conventie worden gehouden in Chicago  De inschrijving voor deze Centennial Convention is begonnen. Kijk voor meer informatie en on line registratie op de website: www.rotary.org/centennial.

Ook via de webeditie van De Rotarian en het tijdschrift De Rotarian zal in de komende maanden meer informatie over het eeuwfeest van Rotary beschikbaar komen. Inschrijfformulieren zijn per 1 juli 2004 te downloaden via de webeditie van De Rotarian (www.rotary.nl/rotarian).

Weekberichten

De secretarissen worden verzocht de weekberichten te versturen naar biemond@tref.nl en naar Jaap de Zeeuw, DGE, jjdezeeuw@hetnet.nl alsmede naar de bekende adressen zoals de regiovoorzitter, commissie voorzitter communicatie en secretaris van de staf, Evert v.d. Stroom.