© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Augustus 2004

Nieuwsbrief augustus 2004

Beste mede Rotarians

Vakantieperikelen

Nel en ik waren weg. Genoten van de vrijheid en tussendoor van de driedaagse, eerste districtsconferentie van het jaar 2004-5, die gehouden werd door D9320. Het district waarmee wij dit Rotary jaar de GSE doen. Heel mooi en bijzonder dat Zuid-Afrika. Ook veel problemen en noden die leiden tot projecten die door clubs worden opgezet en/of ondersteund en worden gefinancierd met Matching Grants. PDG Rad Fischer uit Arizona, USA heeft nog eens uiteengezet hoe dankbaar het is met de clubs in D 9320 samen te werken om op die manier een band te scheppen en gebruik te maken van de extra ondersteuning door de Rotary Foundation, waardoor gedurende een periode van enkele jaren substantiële bedragen konden worden aangewend. Hij was gekomen omdat hij in het verleden vanuit deze Foundation contacten tegen Des en Cathy Willes had gezegd dat wanneer Des DG zou worden hij op zijn conferentie zou zijn. En zie hij was er.

Bijzondere aandacht werd geschonken aan de belangrijke functie die de Nederlandse Medical Equipment Bank verleent door het zenden van allerlei zeer nuttige medische apparatuur en hulpmiddelen. De oud chirurg en Nederlander, Rotarian Henk Kayser uit East London SA., vervult daarbij een bijzonder belangrijke rol en door er voor te zorgen dat gevraagd wordt naar de juiste middelen en dat zij echt op de juiste plaats komen. Het was een indrukwekkend bedrag toen de waarde van al de geschonken artikelen werd bekend gemaakt. En er waren weer containers onderweg en vanuit de VS maar liefst 1.000 rolstoelen.

Official Representative Phil Whitehead en zijn echtgenote Sandy Whitehead uit Zimbabwe heeft een aantal malen laten merken hoe belangrijk het voor hen is dat Europeanen belangstelling tonen voor dit werelddeel. Hij deed een dringend beroep op de clubs om meer gekleurde medemensen op te nemen in de clubs. Dit op een zelfde wijze zoals mijn voorgangers een beroep op u deden om meer allochtonen in onze clubs op te nemen.

De conferentie werd besloten met een galadiner, waaraan zo’n 650 leden, partners en Rotaracters aan deelnamen. De bediening bestond uit Interacters, zodat de hele Family of Rotary aanwezig was.

Perikelen waren er met mijn e-mail. Mijn box was ondanks de door de provider aangekondigde dubbele capaciteit al snel vol. Helaas ook met nogal een aantal berichten die alleen maar de capaciteit gebruikten. Heel vervelend dat een aantal van u, uw bericht weer terug heeft ontvangen. Excuses daarvoor.

Perikelen zijn er in de vakantie natuurlijk ook met het behalen van attendance. Afgezien dat het heel leuk is en bijzonder informatief om tijdens de vakantie een buitenlandse club te bezoeken, waarvan de attendance meetelt voor de eigen club, kan het niet zo zijn dat clubs gedurende de vakantie periode geen bijeenkomsten houden. Dat is volstrekt tegen hetgeen is afgesproken toen de club lid werd van RI. Er zijn een aantal clubs in het district die hier een heel leuke oplossing voor hebben gevonden door gezamenlijke bijeenkomsten te plannen met zuster- moeder en/of dochter club(s). moeder-; en – dochterclubs. Maar het gegeven blijft: de club komt wekelijks bijeen.

·

Voor hen die geweest zijn: fijne herinneringen

·

Voor hen die nog gaan: een hele fijne tijd

·

Voor hen die thuisblijven: hier een fijne tijd

·

Voor hen die thuis moeten blijven: Af en toe een heerlijke warme zonnestraal in uw leven

Membership Extension

Uitbreiding van het ledenaantal staat als centraal maandthema aangegeven. Uit de ingezonden beleidsplannen blijkt dat clubs daar bewust mee bezig zijn. Voor behoud van het aantal leden; een goede leeftijdsopbouw; verhouding werkzame en niet-werkzame leden en nieuwe ideeën en impulsen aan de club is een jaarlijkse instroom van nieuwe leden noodzakelijk gebleken. Zo ook de informatie aan nieuwe/potentiële leden en de begeleiding van nieuwe leden om daarmee te voorkomen dat zij na twee a drie jaren weer uitstromen. Een belangrijk moment is de installatie van een nieuw lid. Een hoogtepunt voor betrokkene en voor de club. Het is een moment dat speciale attentie verdient. In dit verband wijs ik nog eens op de “starterskit” die verkrijgbaar is bij de werkgroep communicatie van het district.

Rotary Foundation en het juiste rekeningnummer

Ik hoop u op mijn clubbezoeken aan de hand van een aantal praktische ervaringen duidelijk te maken wat voor een prachtig instituut wij hebben met de Rotary Foundation.

Op de World Convention in Osaka is bekend gemaakt dat het er naar uitziet dat de gezamenlijke Rotarians in het Centennial jaar $ 100 mln. bij elkaar brengen.

Ons district bracht het afgelopen jaar ruim € 81.000,-- ($ 99.000) bijeen. Het leek aanvankelijk € 17.000 minder te zijn omdat is gebleken dat een aantal clubs het onjuiste bankrekeningnummer hebben gebruikt. Een gemiddelde van $ 33.50 per lid bij een gevraagd mondiaal gemiddelde van $ 100 per jaar wijkt sterk af. Het juiste rekeningnummer is:
Stichting Rotary Foundation Nederland
te Amsterdam
2413.59.503 of Giro 3071211

Blauwe formulieren en clubbezoeken

Tot dusverre heb ik van 30 van de 70 clubs in ons district het zgn. blauwe formulier ontvangen. Graag ontvang ik ter voorbereiding van mijn clubbezoeken de ontbrekende formulieren.

Op 17 augustus start ik met mijn eerste clubbezoek. Tot aan de Kerst is daardoor de agenda zeer fors ingevuld. Indien u een activiteit heeft waarbij mijn aanwezigheid gewenst is, dan verzoek ik u tijdig een afspraak te maken.

MDC 2005 internetenquête

De stuurgroep MDC krijgt veel reacties over de individuele internetenquête, naast veel positieve reacties zijn er ook een aantal problemen: men heeft geen enquêteformulier, geen brief of zelfs geen mail ontvangen. Voor alle duidelijkheid nog eens de gang van zaken:

·

U maakt verbinding op het internet met de website http://www.stempunt.nu/showinline.r4a?i=Rotary .

·

U komt onmiddellijk in de vragenlijst: na het invullen van vraag 1 volgt automatisch vraag 2, daarna 3 enzovoort.

·

Na de laatste vraag (afsluiten) worden de antwoorden automatisch verzonden naar de verwerker Motivaction. U kunt dat op uw computer niet controleren.

Dit is de eerste internetenquête in een serie van 3. U wordt ook gevraagd uw e-mail adres op te geven, wat niet verplicht is maar voor de verwerking en de feedback wel belangrijk. De adressen worden bij deze drie enquêtes uitsluitend voor Rotarydoeleinden gebruikt.

Er zijn meldingen van leden die niets via e-mail hebben ontvangen: in de meeste gevallen is het juiste e-mailadres niet in de ledenadministratie ingevoerd: kijk voor controle in LEAD of vraag uw secretaris!

Als u uw e-mailadres hebt opgegeven ontvangt u automatisch bericht voor de tweede ronde.

Uiterste inzendtermijn voor de eerste ronde is verlengd tot 30 september.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot de clubcoördinator MDC.

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld: doe het nu!!

Rotary International 100 jaar

Het hebben van een buitenlandse contactclub komt ons bekend voor maar beslist niet bij clubs die gevestigd zijn in veel grotere landen en in het bijzonder buiten Europa. Rotary clubs worden aangemoedigd om met een buitenlandse club ook gezamenlijk een project in het kader van RI 100 jaar op te zetten of te ondersteunen om zo de internationale banden te versterken. Meer informatie is beschikbaar op de website: http://rotary.org/centennial/activities/twin_club.html.

Clubbezoeken

17.08

Purmerend

24.08

Diemen

25.08

Haarlem Spaarne

31.08

Bergen

Overige activiteiten

25 augustus

RBC III

20 september

RBC IV

23 september

Rotary Foundation incl. Regio vertegenwoordigers

27 september

Districtsraad klein

1,2, en 3 oktober

Tweede Ryla in Nw. Vennep

6 t/m 10 oktober 2004:

Institute Maastricht

15 oktober

RBC IV

6 december

RBC IV

13 december

Rotary Foundation (incl. Regio vertegenwoordigers)

7 t/m 9 januari 2005:

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

15 april 2005:

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005:

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago