© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

September 2004

Nieuwsbrief september 2004

Beste mede Rotarians van het district 1580

Maandthema: “New Generations Month”

Aandacht voor de generatie van de toekomst. Als Rotary willen wij doorgaan met ons in te zetten voor verbetering van de levensomstandigheden in de gehele wereld. We investeren in onze toekomst als we investeren in onze kinderen. De jeugd van vandaag levert de leiders van morgen. Rotary kent vele programma’s om die jeugd wat extra’s mee te geven op het gebied van International Understanding and Peace. Ik verwijs naar de Rotary website om eens te bezien wat allemaal mogelijk is. Het gaat over 8.000 jeugduitwisselingen per jaar en over studenten die specifiek op zeven “Rotary” universiteiten internationale vredesvraagstukken studeren, maar ook hoe kinderen een bijdrage leveren aan de vier jaarthema’s: de Rotary familie; gezondheidszorg, analfabetisme en schoon drinkwater.
Op welk project met of voor kinderen richt uw club zich?

Polio

De Commissie Nederlandse Polio Campagne heeft, aan het einde van het Rotary jaar 2003-2004, haar werk voorlopig afgerond. De individuele leden van de Commissie, als Polio commissarissen van hun districten, zullen echter nog actief blijven bij het bijeenbrengen van de laatste, al dan niet reeds toegezegd bijdragen van clubs. Het beoogde doel van € 1,5 mln. wordt ruimschoots gehaald. Er wordt geschat € 2 mln. Ons district 1580 heeft aan dit fraaie resultaat een belangrijke bijdrage geleverd.

4 Teamleden GSE gezocht voor een uitwisselingsprogramma met Zuid Afrika

Een unieke kans voor uw club om jonge professionals (ca 30 jaar) de gelegenheid te bieden om aan dit bijzondere Rotary Foundation programma deel te nemen. Daardoor maken zij op een bijzondere wijze kennis van hun beroep maar ook de cultuur van een land dat enerzijds geheel westers is en anderzijds behoort tot de Derde Wereld.

Opgave kan bij mij of bij Michiel Bloemer, GSE coördinator. Tel. 035-691 26 47 of 06 53 13 56 72, E-mail : bloemvanholland@wxs.nl

Vlielandkamp 2004

Mooi weer en blijde kinderen tijdens het 32ste Vlielandkamp. Kijk maar op de foto-impressie. Zestig Rotaryclubs uit het hele land kregen 100 kansarme kinderen geplaatst. De clubs droegen de kosten grotendeels zelf en zorgden voor vervoer van en naar de veerboot in Harlingen. Voor het verdere succes zorgden vrijwilligers: de 24 studenten uit Amsterdam onder supervisie van coördinator Paul Knijff (RC Weesp-Vechtstreek Noord) en echtgenote Rita. Yvonne Hazelager, medewerkster van Jan van Ewijk (RC Bussum; voorzitter Stichting Rotary Vlielandkamp) verzette weer bergen administratief en organisatorisch werk om alles gladjes te laten verlopen. Rond november ontvangen alle Rotaryclubs informatie over het Vlielandkamp 2005. Wees er op tijd bij!

Infodag Rotary Jeugduitwisselingen 18 september 2004 in Nieuwegein

Ook dit jaar is er weer een landelijke informatiedag over alle Rotary jeugduitwisselingsprogramma’s en wel op zaterdag 18 september a.s. van 13.00 – 17.00 uur, in De Gildevaart in Nieuwegein.

Deze infodag is bedoeld voor jongeren en hun ouders, die belangstelling hebben voor de mogelijkheden van de Rotary jeugduitwisseling. Maar ook voor Club Jeugdcommissarissen is deze dag erg interessant.

Er zijn enkele informatiesessies waar de bezoekers gerichte informatie krijgen over de verschillende programma’s en er is de hele middag een informatiemarkt. Alle informatie wordt gegeven door Rotarians die direct bij de programma’s betrokken zijn en door Nederlandse jongeren die al eerder aan de uitwisselingen hebben deelgenomen.

De toegang is gratis. Tegen betaling zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar.
Voor meer informatie: www.rotary-jeugduitwisseling.nl

MDC 2005 internet-enquête

Ik merk dat vele clubs bezig zijn met Rotary 100 jaar stilstand of vernieuwing. Maar er zijn 3500 Rotarians die de moeite hebben genomen om de individuele internet-enquête in te vullen. Dit aantal is eigenlijk te laag. Als het over de toekomst van Rotary gaat, is het in ieders belang om daar actief over mee te denken. Dus nogmaals het dringende verzoek: doe mee en doe het nu!: maak verbinding op het internet met http://www.stempunt.nu/showinline.r4a?i=Rotary en beantwoordt de (eenvoudige) vragen. Het kost slechts enkele minuten. Bij onduidelijkheden kun je je clubcoördinator raadplegen.

Vacatures

Om de doelstellingen van Rotary waar te maken is een organisatie nodig die de vele programma’s die zij kent uitvoert. Rotary kan uitsluitend functioneren op basis van betrokken vrijwilligheid waar je niet vrijblijvend tegenover kunt staan. Wil jij daar actief in zijn reageer dan op een van de volgende functies in ons district: (aanmeldingen bij mij)

{

gouverneur voor het jaar 2006-2007 of 2007-2008

{

regiovoorzitter voor Regio II Amsterdam Amstel

{

jeugdcommissaris voor de drie regio’s in Amsterdam

Informatie over aard van de werkzaamheden en tijdsbesteding kun je bij mij inwinnen

Activiteiten kalender

14 september

RBC VI Midden Kennemerland

16 september

RBC V Zd. Kennemerland

20 september

RBC IV Amstelland en Meerlanden

23 september

Rotary Foundation incl. Regio vertegenwoordigers

27 september

Districtsraad klein

1,2, en 3 oktober

Tweede Ryla in Nw. Vennep

t/m 10 oktober 2004

Institute Maastricht; zie de website

15 oktober

RBC IV Amstelland en Meerlanden

25 oktober

Pre Pets te Zd. Scharwoude, regio’s VIII, IX en X (voor ink voorzitters)

10 november

Nrd Holland Nrd overleg en Intercity meeting in Enkhuizen, regio’s VIII, IX en X

6 december

RBC IV

13 december

Rotary Foundation (incl. Regio vertegenwoordigers)

7 t/m 9 januari 2005

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

17 januari 2005

Nieuwe Leden avond voor de regio’s VIII, IX en X

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. Voorzitters en clubfunctionarissen)

15 april 2005:

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005:

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago