© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Oktober 2004

Nieuwsbrief oktober 2004

Beste mede Rotarians van het district 1580

Maandthema: “Vocational Service”

Deze maand staat in het teken van wat Rotary zo uniek en onderscheidend maakt van andere serviceclubs: Vocational Service. Eerlijk zaken doen en het daarbij hanteren van hoge ethische normen. Zo kracht en vertrouwen ontwikkelen bij je klanten en je omgeving dat het een toegevoegde waarde oplevert in relaties.

En aan de andere kant je beroep in dienst stellen voor de gemeenschap om je heen (community service) en voor achterstandsgebieden verder weg (World community service). Zo ook in de internationale contacten waardoor de fellowship kan worden opgebouwd en een bijdrage kan worden geleverd aan international understanding and peace. Grote verheven gedachten wellicht, maar als die worden teruggebracht tot die persoonlijke of clubcontacten, het leveren van emotionele of financiële ondersteuning of het mogelijk maken van concrete projecten dan is het fantastisch om te zien wat dat voor vreugde en verbetering in levensomstandigheden van hele groepen mensen teweeg kan brengen. Het werken als Rotary Volunteer kennen wij slechts voor medici, maar ook andere beroepsgroepen zouden zich kunnen inzetten voor projecten al of niet ondersteund door de Rotary Foundation. De discussie Rotary 100 jaar stilstand of vernieuwing is volop gaande. De volgende fase van discussie zal zich meer concentreren op de vraag hoe vullen wij Vocational Service in de toekomst op een praktische wijze in. Ik wens u allen een goede discussie toe

Gouverneur 2006-2007 en 2007-2008

In de nieuwe Col is bepaald dat de inkomend gouverneur een jaar eerder bekend moet zijn dan voorheen. Dat betekent dat wij nu eenmalig voor twee achtereenvolgende jaren kandidaten vragen. Voor de continuïteit, kennisoverdracht en takenverdeling kan dit een verbetering zijn.

In de laatste Districtsraad is als uitvloeisel van de invoering van het district leaders plan een verdere verdeling van de taken van de ADG’s (regiovoorzitters) en de Gouverneur afgesproken. Dit mede ter ontlasting van de tijdsdruk die op de gouverneur wordt gelegd door de clubbezoeken. Tijdens de regiovergaderingen zullen deze nieuwe taakverdelingen worden besproken en toegelicht.

GSE, uitgaande team

Gevraagd voor welke beroepsgroepen het bijzonder interessant is om naar Zd Afrika te gaan, kreeg ik de volgende opgave van mijn collega uit D 9320

{

teachers/lecturers

{

policemen, lawyers, legal workers etc

{

farmers

{

social workers

{

bankers/financiers/insurers etc

{

medical people - nurses, doctors, opticians etc

{

technicians, mechanics, engineers etc

{

importers/exporters/retailers

Wellicht helpt dit om gericht naar kandidaten te zoeken. Er is inmiddels een aantal kandidaten maar de selectie is nog niet gemaakt. Welke jonge professional van circa 30 jaar geeft u een kans?

Job Rotary

Na een pilot project nemen momenteel zo’n 40 clubs deel aan dit project dat bestaat uit een bijdrage te leveren om mensen - Rotarians en non Rotarians - die boven de 40 jaar zijn en meer dan een halfjaar werkeloos zijn te helpen in het arbeidsproces terug te komen. De districtsraad heeft het voorstel van de staf overgenomen om dit project ook in ons district op te starten. Paul de Dreu van de RC Den Helder zal hiertoe initiatieven ondernemen. Informatie over Job Rotary is te vinden op de web site www.jobrotary.nl

Activiteiten kalender

1,2, en 3 oktober

Tweede Ryla in Nw. Vennep

6 t/m 10 oktober 2004

Institute Maastricht

15 oktober

RBC IV Amstelland en Meerlanden

25 oktober

Pre Pets, in de Mondriaan, Warmenhuizen, regio’s VIII, IX en X (voor ink. Voorzitters)

10 november

Nrd Holland Nrd overleg en Intercity meeting in Enkhuizen, regio’s VIII, IX en X

6 december

RBC IV

13 december

Rotary Foundation (incl. Regio vertegenwoordigers)

7 t/m 9 januari 2005

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

17 januari 2005

Nieuwe Leden avond voor de regio’s VIII, IX en X)

27 februari 2005

Vocational debatingwedstrijd Regio IV in het kader van 100 jaar RI

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. Voorzitters en clubfunctionarissen

15 april 2005

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago