© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

November 2004

Nieuwsbrief november 2004

Beste mede Rotarians van het district 1580

Maandthema: “Rotary Foundation”

Every Rotarian Every Year

In 1917 startte Arch Klump de Rotary Foundation. Wat een prachtig en uitstekend initiatief is dat geweest. Ons beroep, ons geld in te zetten voor de minder bedeelden, de achtergestelden in onze maatschappij en in die landen die (nog) geen eigen mogelijkheden hebben. Ons beroep, netwerk en middelen inzetten voor Community Service en World Community Service. Voor international understanding and Peace. De programma’s die de Foundation daar op heeft geënt hebben er voor gezorgd dat miljoenen mensen met projecten van Rotary in aanraking zijn gekomen. Polio Plus was misschien wel het grootste en meest aansprekende project, maar wie de projecten van clubs met matching grants volgt, ziet wat een enorme impact die projecten hebben op mensen, zodat zij kunnen leren, economische activiteit kunnen opstarten, gezondheidszorg kan worden ondersteund. Daarnaast financiering van jonge mensen voor hun universitaire studie of het specifieke Rotary programma voor de studie van vredesvraagstukken. US$ 1.4 miljard werd inmiddels uitgegeven aan dit soort doelen. Het laatste jaar werd – los van de US$ 125 mln voor Polio plus - $ 70 mln uitgegeven aan al deze programma’s. Financiering vindt plaats door op de leden van de clubs een beroep te doen om een bijdrage te leveren volgens het plan (zie de COL van 2001) $ 100 Every Rotarian Every Year. Wij voldoen daar met 2950 leden en een bijdrage van € 81.000 lang niet aan. Laten wij proberen in het jaar dat Rotary 100 jaar bestaat tenminste € 100.000 bijeen te brengen. Beste Rotarians in deze Foundation maand doe ik een dringend beroep op u om nog eens goed te kijken naar de bijdrage van uw club aan dit “gezicht” van Rotary.

Clubbezoeken

Met plezier bezoek ik de clubs. Het is verrassend om te constateren dat er zo veel verschillende zaken binnen clubs gebeuren en dat heel verschillende accenten worden gelegd. De keuze om of mijn speech aan te horen of een discussie aan te gaan tijdens het clubbezoek is een formule die ontstaan is door een discussie met de regiovoorzitters in de Districtsraad. Gezien de vele positieve reacties mag worden geconstateerd dat de keuze mogelijkheid goed aanslaat. Vooral als een discussie voorbereid is door een club ontstaat een interactie die voor beide partijen zeer leerzaam en boeiend is.

Multi District Conferentie 16 april 2005 Congresgebouw te Den Haag

Binnenkort zal u via het actiecentrum uitgebreide informatie ontvangen over de MDC. Er wordt inmiddels gewerkt aan een programma op de vrijdagmiddag er aan voorafgaande, dat vooral in het thema van fellowship zal staan.

Graag wil ik iedereen nog eens attenderen op de twee studies “Rotary 100 jaar. Stilstand of vernieuwing”en “Vocational service, Start en Toekomst” die alle clubs hebben ontvangen en waarvan wij graag de reacties op de gestelde vragen voor 30 november ontvangen op het actiecentrum bij de RAN. Graag uw reacties voorzien van de clubnaam!!!

Denkt u ook nog eens aan de internet enquête en vul hem in !!! www.stempunt.nu/showinline.r4a?i=Rotary

Activiteiten kalender

10 november

Nrd Holland Nrd overleg en Intercity meeting in Enkhuizen, regio’s VIII, IX en X

6 december

RBC IV

13 december

Rotary Foundation (incl. Regio vertegenwoordigers)

7 t/m 9 januari 2005

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

17 januari 2005

Nieuwe Leden avond voor de regio’s VIII, IX en X)

27 februari 2005

Vocational debatingwedstrijd Regio IV in het kader van 100 jaar RI

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. Voorzitters en clubfunctionarissen

15 april 2005

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago