© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

December 2004

Nieuwsbrief december 2004

Beste mede Rotarians van het district 1580

Overlijden van onze beschermheer,
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard

Een unieke persoon, die door zijn lange en tot op het laatste moment actieve en publiciteit trekkende leven in vele van onze herinneringen aanwezig zal blijven, is van ons heengegaan. Rotary in Nederland verliest daarmee haar beschermheer, die op heel bijzondere eigen wijze een bijdrage heeft gegeven aan het landsbelang en de natuur. Middels een brief aan Hare Majesteit en een advertentie in een dagblad heeft het Gouverneursberaad uiting gegeven aan haar medeleven met de Koninklijke familie.

December maand

De december maand heeft wel een heel eigen plaats in families. Geur van speculaas, glühwein, dennengroen ondersteunen het St. Nicolaasfeest en de Kerstdagen. Menige Rotaryclub schenkt aan deze dagen ook extra aandacht en voor vele clubs is het een opmaat naar het nieuwe jaar omdat de voorbereidingen worden getroffen om bij de jaarwisseling al weer het bestuur voor 2006-2007 bekend te maken.

Helaas kunnen wij dat op districtsniveau nog niet. Er zijn te weinig kandidaten voor de functie van gouverneur om een selectie te kunnen maken. Ik doe nogmaals een oproep aan alle besturen om serieus na te gaan wie van uw club in aanmerking komt voor deze leuke job. Het gaat dan om kandidaten voor de clubjaren 2006-2007 en 2007- 2008. Het zou fijn zijn als de staf van 1580 de procedure ook in december zou kunnen afronden. Kandidaten dienen minimaal zeven jaar Rotarylid te zijn en voorzitter van een club te zijn geweest. Meer info bij mij of bij een van de oud-gouverneurs.

Iedereen, maar in het bijzonder hen onder ons die worden herinnerd aan pijnlijke momenten, wens ik langs deze weg heel fijne, zinvolle feestdagen toe.

Betalingen aan Zürich.

Het betalingsverkeer met RI kantoor Zürich wordt gestroomlijnd en daardoor fors gewijzigd. Vanaf 1 januari a.s. gaan betalingen in Euro’s plaatsvinden op een nieuw bankrekeningnummer. Wanneer de penningmeesters de betalingsinstructies strikt volgen wordt automatisch doorgeboekt in de administratie. Hierdoor kunnen allerlei misverstanden die in het verleden ontstonden worden vermeden. De kwaliteit van de juistheid wordt dus bepaald door de kwaliteit van de opdrachtgever.

Voor de betalingen aan de Foundation kennen wij een collecterende rekening van de RAN in Nederland. Dit wijkt af van de algemene instructie uit Zürich. Voor hoe dit wordt opgelost ontvangt u nog een separate instructie van de RAN.

Centennial Convention Chicago 2005

Rotary bestaat in het Rotaryjaar 2004-2005 100 jaar. Om dat te vieren zal van 18 tot en met 22 juni 2005 een groots opgezette internationale conventie worden gehouden in Chicago  De inschrijving voor deze Centennial Convention is begonnen. Kijk voor meer informatie en on line registratie op de website: www.rotary.org/centennial.

Ook via de webeditie van De Rotarian en het tijdschrift De Rotarian zal in de komende maanden meer informatie over het eeuwfeest van Rotary beschikbaar komen. Inschrijfformulieren zijn te downloaden via de webeditie van De Rotarian (www.rotary.nl/rotarian).

Waterseminar in Hoorn

Op maandag 24 januari zal in Hoorn een seminar worden gehouden over het belangrijke thema water.

U kunt dan ook kennis nemen van enkele zeer geslaagde projecten en informatie krijgen hoe ook u kunt meedoen. Onze eigen Berkhoutgroep en een club uit Hoorn zullen deze avond organiseren.

Map nieuwe leden

Wat geeft u na de installatie van een nieuw clublid mee aan dat lid behalve het speldje? Wellicht een goed idee om bij de RAN (email: info@rotarynederland.nl) alvast een aantal mappen met informatie voor nieuwe leden aan te schaffen. In de map vindt u foldermateriaal zoals “wat is vocational service”, een Rotarian en een welkomstbrief van de gouverneur. Als u nog materiaal bijvoegt van uw eigen club, zoals een “smoelenboek” en/of jubileumboekje, maakt u deze compleet. De mappen kosten € 10 per stuk. Ze worden geleverd in setjes van 5 stuks. De verzendkosten bedragen voor een setje € 5,50.

De twee studies

“Rotary 100 jaar. Stilstand of vernieuwing” en
“Vocational service, Start en Toekomst”

die alle clubs hebben ontvangen en waarvan wij graag de reacties ontvangen op het actiecentrum bij de RAN. Graag uw reacties voorzien van de clubnaam!!!

Denkt u ook nog eens aan de internet enquête en vul hem in !!! www.stempunt.nu/showinline.r4a?i=Rotary

Activiteiten kalender

6 december

RBC IV

13 december

Rotary Foundation (incl. Regio vertegenwoordigers)

7 t/m 9 januari 2005

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

17 januari 2005

Nieuwe Leden avond voor de regio’s VIII, IX en X)

24 januari 2005

Water symposium in Hoorn

10 februari 2005

RBC V

27 februari 2005

Vocational debatingwedstrijd Regio IV in het kader van 100 jaar RI

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. Voorzitters en clubfunctionarissen

15 april 2005

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago