© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Januari 2005

Nieuwsbrief januari 2005

Beste mede Rotarians van het district 1580

2005

Als we terugkijken op 2004 en de recente dagen dan krijgen de vaak plichtmatig gezegde woorden: Een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuwjaar wel een veel diepere klank dan menig jaar daarvoor.

Ik hoop dat wij er met onze clubs in slagen onze doelstellingen in te vullen en waar te maken en dat wij ons willen inzetten voor de gemeenschap dicht om ons heen, maar ook veraf. Weten hoe wij persoonlijk een bijdrage kunnen leveren aan de club, regio en district en de fellowship op elk niveau weten te bevorderen, zodat wij een plezierig Rotary jaar tegemoet gaan. Ik wens u dat van harte toe.

Awareness is het maandthema van januari 2005

Letterlijk vertaald bewustwordingscampagne. Iets wat past om het jaar mee te beginnen. Iets daarvan heb ik in mijn clubbezoeken proberen over te brengen. Aan te geven waar wij als Rotary allemaal mee bezig zijn. World Community Service en International understanding and Peace waren daar onderdeel van. Nu is er gelegenheid om te tonen dat wij als Rotarians ergens voor staan. Dat wij ons dit bewust zijn en dat wij op basis van onze uitgangspunten onze verantwoordelijkheid oppakken. Laten wij daarom proberen onze krachten landelijk te bundelen door onze bijdragen te storten op het landelijke gironummer 288124 t.n.v. van de RAN te Amsterdam onder vermelding Tsunami. Met die gelden kan wellicht een antwoord worden geven op de hulpvraag van Rotaryclubs en districten uit de getroffen regio. Van mijn kant en mijn collega’s zullen wij proberen zoveel mogelijk de beschikbare DDF gelden (die gelden waar het district met goedkeuring van de Rotary Foundation voor ondersteuning van worldcommunity kan beschikken) ter ondersteuning van structurele hulp aan te wenden. Er zijn reeds contacten met Evanston gelegd om ook te proberen de Matching Grants in een versnelde procedure goedgekeurd te krijgen. Op die manier willen wij samen met het Gouverneursberaad en de districtscommissie proberen onze middelen maximaal in te zetten voor de opbouw van de verwoeste gebieden om zo de overlevenden een nieuw levensperspectief te bieden.

De interlandcommissie Nederland-Indonesië onderhoudt directe contacten met de Rotary in Indonesië. Enkele clubs zijn actief bezig in het getroffen gebied Atjeh. Een eerste financiële ondersteuning van € 10.000 uit een Rotary stichting is gegeven.

Er bestaan ook contacten met Sri Lanka en India, daarom lijkt het gewenst de middelen te concentreren en aan via een projectmatige aanpak antwoord te geven op de vragen uit de getroffen regio .

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan wordt een krant uitgegeven in de week van 23 februari 2005. Deze krant is van 23 februari 1905 en voorzien van een Rotary katern. Aan alle clubs is gevraagd deel te nemen aan de wedstrijd die daarin zit en daarvoor € 150,-- per club bij te dragen. De opbrengst zou bestemd worden voor doelen die passen in het kader van de Rotary Foundation. Inmiddels heeft het Gouverneursberaad besloten de opbrengst van deze actie en de netto opbrengst van de krant geheel ter beschikking te laten komen van het fonds Tsumani.

Rotaract organiseert op 6 februari 2005 Carel Kraayenhof concert voor aidskinderen in Tanzania.

De spotlights staan momenteel terecht gericht op de enorme ramp in Z-O Azië. Maar daarnaast blijven allerlei andere wantoestanden ook aanwezig en sluipen bijvoorbeeld de gevolgen van HIV Aids gewoon door. Om het leed te verlichten van de wezen die daardoor ontstaan organiseert Rotaract op 6 februari 2005 om 15.00 uur een concert met Carel Kraayenhof in de schouwburg Het Park in Hoorn. De netto opbrengst wordt bestemd voor de bouw van een school. Fijn dat er weer een actieve Rotaractclub is. Rotarians laat zien dat wij het waarderen dat er Rotaracts zijn en laten wij hen ondersteunen door naar het concert te gaan. Individuele kaarten kosten € 22,50 en voor alleen het concert, € 750,-- voor een zes persoons tafel. Meer info op www.Hetpark.nl

Rotary International 100

Over ruim een maand is het zover. Dan bestaat RI op 23 februari 100 jaar. Een behoorlijk aantal clubs en enkele regio’s hebben rondom dit tijdstip feestelijkheden of acties ingericht. Mooie momenten wellicht om Rotary ook naar buiten te brengen.

Met de voorbereidingen van de Multidistrictsconferentie zijn velen bezig. Een eerste oproep om in te tekenen is gedaan. Langs deze weg roep ik belangstellenden op om via hun clubcoördinator of bestuur tijdig te reageren, zodat snel inzicht bestaat of clubs afzien van hun optie om afgevaardigden te laten gaan en wel of geen vervolgactie moet worden ondernomen. Het belooft een mooie dag te worden.

Clubbesturen

Voor 1 februari 2005 moeten alle clubs de samenstelling van hun clubbesturen voor het Rotaryjaar 2005-2006 zelf in LEAD hebben ingevoerd. Voor informatie en steun: info@rotarynederland.nl

Voor de toegang via internet: https://www.rotary-ledenadministratie.com of: www.rotary.nl, klik daarna op LEAD. Behalve invoering in het LEAD, dienen clubs de nieuwe bestuurssamenstelling ook door te geven aan Rotary International te Zürich.

In januari moet ook de afdracht aan RAN, 2de halfjaar betaald worden en dient het tweede Semi Anual Report inzake ledenaantal te worden ingevuld en opgezonden naar R.I. Zürich.

Activiteiten kalender

7-9 januari 2005

Presidential Celebration, thema: Jeugd, Stadshal, Osnabrück, Dld.

17 januari 2005

Nieuwe Leden avond voor de regio’s VIII, IX en X

24 januari 2005

Water symposium in Hoorn

10 februari 2005

RBC V

23 februari 2005

Intercity meeting regio Zaanstreek - Waterland

27 februari 2005

Vocational debatingwedstrijd Regio IV in het kader van 100 jaar RI

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. voorzitters en clubfunctionarissen)

15 april 2005

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago