© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Februari 2005

Nieuwsbrief februari 2005

Beste mede Rotarians van het district 1580

Februari heeft als internationaal Rotarythema “World Understanding”

Een begrip dat de wereldwijde dimensie aangeeft waar Rotary mee bezig is en wil zijn. Niet van oorsprong, later toegevoegd, maar wel steunend op dat principe van vertrouwen en wederzijds begrip. Dat laatste is nogal eens moeilijk voor mensen en volkeren. Zo ook, zo heb ik gemerkt, bij Rotarians. Het is dan ook van groot belang dat wij onze bijdrage leveren aan dat wederzijds begrip. Voor wat betreft internationaal is daarvoor de Rotary Foundation opgericht met de vele programma’s, zoals jeugduitwisseling, GSE, ambassadorial scholarships, de World Peace Scholarships en de humanitaire projecten, die daar voor zijn ingericht.

In deze lijn past het om een beroep op de clubs te doen om een ruimhartige bijdrage te leveren aan het werk van onze Foundation. Mag ik de clubs die dit nog niet hebben gedaan verzoeken hun bijdrage over te maken op rekening 24.13.59.503 ten name van de Rotary Foundation.

Gouverneur 2006-2007

Alfred Schrijver, lid van de club Monnickendam, is door zijn club voorgedragen als kandidaat voor het gouverneurschap. De keuze- en adviescommissie van het district heeft vervolgens besloten Alfred kandidaat te stellen bij Rotary Internationaal.

Dit jaar moet tevens een kandidaat worden voorgedragen voor het jaar 2007-8, daarin zijn wij als een van de weinige districten nog niet in geslaagd. Ik doe een dringend beroep op de clubs om een van hun leden voor te dragen voor deze functie die enerzijds misschien wat extra werk oplevert, maar anderzijds ook veel bevrediging biedt in de vele nationale en internationale contacten. Wie neemt de uitdaging aan?

Tsunamifonds

Steeds meer blijkt dat clubs overtuigd zijn van de waardevolle mogelijkheden die Rotary kan bieden. Clubs in de getroffen gebieden zijn bezig projecten te definiëren. In Indonesië heeft het Rotary district een eigen task force organisatie opgezet, waardoor wij bijvoorbeeld weten wie ons aanspreekpunt is voor daar. Dagelijks komen er gelden binnen op rekeningnummer P 288124 t.n.v. de RAN met omschrijving slachtoffers TSUNAMI. Inmiddels is er € 118.000,-- gestort.

Daarnaast zijn er clubs en regio’s die rechtstreeks reeds met projecten bezig zijn. Zo is ons district bezig met een project van 12 vissersboten voor SRI LANKA.

Welkomstbrief vanuit RI

Nieuwe leden, ingeschreven in het internationale ledenbestand in Zürich, zullen een welkomstbrief met een bulletin ontvangen van de wereldpresident. Deze brieven zullen per kwartaal worden verzonden. Een tijdige registratie is daarom van belang.

Rotary 100 jaar

Inmiddels hebben een groot aantal clubs en/of regio’s op of rondom 23 februari a.s. een extra activiteit ontwikkeld. Een mooi moment om even stil te staan, maar ook de gelegenheid te bieden om de fellowship te bevorderen.

Multidistrictsconferentie (MDC) op 16 april 2005

Op basis van de ingevulde beleidsformulieren (blauwe formulieren) moest in eerste instantie worden beslist dat een beperkt aantal kaarten per club kon worden aangegeven, zodat elke club vertegenwoordigd kon zijn. Nu van die voorkeur niet elke club gebruik heeft gemaakt kan een ieder inschrijven zolang er nog plaatsen te vergeven zijn. Wilt u deze unieke bijeenkomst met sprekers en ontspanning van formaat meemaken, dan raad ik u aan snel in te schrijven.

Rotary Youth Leadership Award (RYLA)

Workshop voor jongeren in het kader van VOCATIONAL SERVICE

Alle clubs hebben informatie gekregen over de op 11,12 en 13 maart te organiseren workshops (weekend) voor jonge mensen in de leeftijd van 21 – 27 jaar. Het is nu aan de clubs van ons District om er een succes van te maken.

GSE – teams

Zaterdag 12 maart vertrekt ons team naar Zd-Afrika. De voorbereidingen om het team uit Zd-Afrika te ontvangen zijn in volle gang. Het belooft voor beide teams een intensieve en ervaringrijke periode te worden.

Presidential Celebration op 7 t/m 9 januari 2005 in Osnabrück, Dld

Deze bijeenkomst werd met zo’n 1200 deelnemers bijzonder goed bezocht. Ook ons district was vertegenwoordigd met leden en een uitstekende presentatie van een jeugdproject van de club Ijmond.

Waterseminar in Hoorn

Het zeer goed bezochte seminar gaf een duidelijk inzicht in de noodzaak om ons in te zetten voor dit uiterst belangrijke thema. Maar dat niet alleen, Maartje van Westerop van RC Amsterdam kon ook aan de hand van beelden ons duidelijk maken hoe succesvol projecten op een ecologisch verantwoorde wijze, dankzij de samenwerking met TNO Delft en de financiële ondersteuning van Interadam en Rotaryclubs met matching grants, inmiddels konden worden gerealiseerd.

Activiteiten kalender

10 februari 2005

RBC V

23 februari 2005

Intercity meeting regio Zaanstreek - Waterland

27 februari 2005

Debatingwedstrijd Regio IV in het kader van 100 jaar RI

21 maart 2005

Pets en Assembly (ink. Voorzitters en clubfunctionarissen

15 april 2005

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005

MDC, Congresgebouw, Den Haag

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago