© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

April 2004

Nieuwsbrief april 2005

Beste mede Rotarians van het district 1580

Communicatie

Het 100-jarig bestaan heeft bij vele clubs geleid tot extra activiteiten en inzet voor speciale projecten. We hebben kunnen merken dat de pers een behoorlijke belangstelling heeft getoond in wat Rotary betekent en wat zij doet. Ik spreek dan niet alleen over de landelijke pers, maar vooral ook over de lokale pers. Hoe je een geweldige publiciteit kunt halen demonstreerde een collega DG in Engeland. Hij heeft dit centennial jaar een rode dubbeldekker voorzien van grote Rotary centennial streamers van een busmaatschappij ter beschikking gekregen. In het upperdeck is een expositie over Rotary en de clubs in het district ingericht en wordt beneden een video vertoond over Rotary. Deze bus wordt door menige club ingezet bij een van hun activiteiten. Tevens wordt aangegeven hoe je lid kunt worden van een Rotaryclub. Het heeft geleid tot een geweldige publiciteit.

De Centennial tentoonstelling WEL DOEN in de Amstelkerk te Amsterdam is beslist de moeite waard om aandacht aan te schenken. Voorbeelden die wellicht een prikkel vormen voor de nieuwe besturen om na te gaan welke activiteiten het komende jaar in aanmerking komen om daar mee naar buiten te treden en zo de contacten met de pers vast te houden. Zo Rotary meer bekend maken, daar meer begrip voor krijgen, waardoor het enthousiasme voor Rotary kan toenemen.

Multi Districts Conferentie Den Haag 16 april 2005:

BELEEF HET MEE OP DE MDC

Er zijn nog clubs in het district die geen afgevaardigden hebben op de MDC. Van harte nodig ik u uit om deel te nemen aan de conferentie. Wat is Rotary zonder Rotarians? Het is uw eigen club. Toon uw betrokkenheid. We stellen uw aanwezigheid bijzonder op prijs. Er is nog gelegenheid tot inschrijven. Pak uw kans voor het te laat is. Het belooft een interessante dag te worden en daar hoort u ook bij.

Pets en Assembly

Kort en krachtig werden functionarissen voor het jaar 2005-6 en belangstellenden geïnformeerd door inkomend gouverneur Jaap de Zeeuw over het nieuwe jaarthema “Service above Self” en over de aanpak van zijn beleidsplan voor het komende jaar. De goed bezochte Assembly bevatte dit jaar een aantal onderdelen van de districtsconferentie. De voorstellen werden aangenomen, nadat over de begroting heldere en kritische vragen werden gesteld. Het voorstel om € 10.000 uit de reserves over te maken t.g.v. het Rotary Tsunami fonds haalde het niet en werd op voorstel van een der leden bij meerderheid van stemmen bestemd voor de Rotary Foundation.

Group Study Exchange

A.s. Vrijdag is het zo ver. Dan komt het team uit Zuid-Afrika aan om vervolgens een intensief programma te volgen in ons district. Ik hoop dat zij even enthousiast terugkeren als het team dat ons district uitzond naar district 9320. Gelet op de vele inspanningen die coördinatoren en clubs hebben getroost heb ik daar alle vertrouwen in. Bij een dergelijke activiteit wordt heel duidelijk hoe aan het begrip international understanding invulling wordt gegeven.

Activiteiten kalender

tot 15 april

Rotary Centennial tentoonstelling WEL DOEN, in de Amstelkerk, A’dam

15 april 2005:

Aanloop voor de MDC 2005

16 april 2005:

MDC, Congresgebouw, Den Haag

25 April 2005

Benefietconcert en World Press Photo Tentoonstelling, Amsterdam

18-22 juni 2005

International Convention, Chicago