© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Juni 2005

Nieuwsbrief juni 2005

Beste mede Rotarians van het district 1580

Na mij een andere heer

Dit is al weer de laatste maandbrief die u van mij ontvangt. En zo loopt het clubjaar 2004-2005 ten einde. Het jaarthema, het jaarbeeldmerk verandert en de besturen in de clubs veranderen. En net als in de natuur zal op menig niveau worden uitgekeken naar het frisse lentegroen. Naar de nieuwe ideeën, de voorstellen en de service projecten. En zo hoort het ook in Rotary. Het is de eigen jaarring van de voorzitter die wordt toegevoegd aan de stam van de Rotaryclub. Ik hoop, dat met de dit jaar gevoerde discussie over de toekomst van Rotary iets is toegevoegd om verder uit te werken en te implementeren, zodat daadwerkelijk over vernieuwing kan worden gesproken. Dat daarmee als het ware een hypotheek of anders gezegd een opdracht wordt meegegeven aan onze opvolgers is normaliter niet gebruikelijk maar in dit geval beslist niet ongepast.

Voor mij waren de afgelopen twee jaren intensieve Rotary jaren. Rijke, heel wisselende ervaringen op districts- regionaal- en clubniveau. Maar ook mocht ik met mijn echtgenote genieten van de nationale en vooral ook de internationale contacten, zodat het gevoel van internationale verbondenheid en kracht van de organisatie werd gevoeld. Met plezier heb ik menige discussie mogen voeren tijdens mijn bezoeken aan de clubs. Het was een heel spectrum van inspirerende ervaringen. En natuurlijk zijn er ook momenten geweest dat je je afvroeg waar doe je het voor? Hoe is het mogelijk dat Rotarians zo met elkaar, met de club of met de regio of district omgaan. Met waardering voor hen en hun inzet kijk ik terug op de samenwerking met de regiovoorzitters, die probeerden de clubs duidelijk te maken dat Rotary meer is dan alleen de eigen club. Dat soms met gezamenlijke inspanning meer kan worden bereikt, dan alleen met de eigen club. Het delen van ervaringen kan helpen het eigen functioneren te vergemakkelijken. Met veel vertrouwen draag ik het gouverneursschap over aan mijn opvolgers Jaap de Zeeuw en daarna aan Alfred Schrijver en vervolgens aan Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman van de club Haarlem Spaarne die door de benoemingscommissie is voorgedragen als gouverneur voor het jaar 2007-2008. De continuïteit is daarmee verzekerd.

Een woord van dank wil ik hier ook uitspreken aan de commissieleden van de verschillende districts- en regiocommissies, maar vooral ook aan de voorzitters en andere bestuursleden van de clubs. Mensen die met zorg en enthousiasme zich hebben ingezet voor een actief Rotary clubleven. Nieuwe functionarissen maak nog even gebruik van hun ervaringen is mijn advies.

Het thema voor de maand juni

“Recreational and Vocational Fellowship Month.”

Met de zomer en de vakantieperiode voor de boeg is aan dit thema volop inhoud te geven. Voor een aantal Rotarians is het wellicht interessant om nog eens in het jaarboek te bladeren om te kijken welke fellowships er allemaal zijn in Nederland. Misschien dat er een bijzit, dat u zegt: hé dat spreekt mij aan, Leuk om aan die activiteit deel te nemen. Velen hebben op die wijze vele leuken, nieuwe contacten gekregen.

Vocational Service

“BeroepenAvond, maar dan net iets anders!”

De RC-Nijmegen “Stad en Land” wil graag na 4 jaar ervaring met het organiseren van de BeroepenAvond voor duizenden scholieren van middelbare scholen de opgebouwde kennis en praktische ervaringen gaan delen met andere Rotary Clubs, schooldecanen en iedereen die zich bezighoudt met het geven van inhoudelijke voorlichting over beroepen.

Het is een hedendaags serviceproject, waarmee elke club snel in haar directe omgeving aan de weg kan timmeren. De financiële consequenties zijn beperkt en bieden zelfs de mogelijkheid om uw goede doelenkas aan te vullen. Het project, dat ook tijdens de MDC gepresenteerd werd en is onderscheiden met de “Aanmoedigingsprijs”, kan met behulp van het geautomatiseerde draaiboek eenvoudig gerealiseerd worden. Informatie wordt u graag verstrekt door de coördinator van het project: Ing. H. Kogelman, Kleidonk 15, 6641 LM Beuningen, E-mail: kogelman.m@tref.nl

Over Vocational gesproken

(reactie van één van de GSE teamleden uit Zuid Afrika)

Geagte Nederlandse Rotary Vriende & Vriendinne
Ek is veilig tuis by my vrou en twee jongens. Hier skyn die son heerlik en is dit 24 grade vandag.

Die tyd by julle daar in pragtige Holland was een geweldige leuke ervaring. Veel te veel indrukke en emosies om te verwoord. Julle oorweldigende vriendelikheid en vele insette om ons verblyf besonders te maak word met opregte dankbaarheid onthou.
Nie net in my verstand maar veral in my hart sal Holland en haar mense altyd een kosbare herinnering bly. Ek heb een deel van mijn ziel gevonde wat voor altijd tot mijn menswees vormend zal wees.
Met hartlike dank en grote waardering. Groete uit sonnige Zuid-Afrika!!
Francois Prinsloo

Vacature opleidingen

Binnenkort komt de functie vacant van PDG R.(Rein) A.F. Scheper. Rein, die een groot aantal jaren de opleiding in Nederland heeft verzorgd van de Inkomend Gouverneurs, gaat nu deze trainingsrol vervullen in het bredere verband van Rotary International .Wij zoeken geïnteresseerde Rotarians met opleidingservaring en kennis van de Rotaryorganisatie en –procedures, die de opleiding in Nederland van Rein willen overnemen. Teneinde zich goed te kunnen voorbereiden zal de nieuwe opleider in de eerstvolgende Gouverneursopleiding (najaar 2005) als co-trainer optreden naast Rein Schepers.

Geïnteresseerden wordt verzocht hun belangstelling vóór 25 juni schriftelijk kenbaar te maken bij de DG Algemene Zaken: Wim Nieuwenhuis (D1600); adres: Jac. Hamelinkpad 24, 2286 RS Rijswijk (ZH); tel: 070-3945918; e-mail: w.h.nieuwenhuis@freeler.nl

Rotaract

Het gaat niet goed in ons district met een aantal Rotaract clubs. Al jaren is de positie van een landelijk vertegenwoordiger van D1580 niet meer goed ingevuld. Het vinden van iemand die deze positie werkelijk serieus neemt en er energie insteekt, zou al een hele waardevolle eerste stap kunnen zijn op weg naar een florerend district.

Wie van de leden van ons district is bereid deze functie in te vullen en zich in te zetten voor Rotaract?

Activiteiten kalender

18-22 juni

International Convention, Chicago