© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2005-2006 Jaap de Zeeuw

Jaap de Zeeuw

Jaap de Zeeuw, geboren in 1944 te Delft, aldaar ook afgestudeerd in de civiele techniek, gehuwd, 4 kinderen, waarvan de jongste 14 jaar.

Sporten:

schaatsen, joggen en wandelen ( elfstedentocht 1963, marathon New York 1989, Berlijn 1990, voettocht naar Santiago de Compostela 2004 )

Loopbaan:

militaire dienst, Raadgevend ingenieur bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, zelfstandig adviseur in Afrika, organisatieadviseur bij de Nationale Woningraad, Ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiëne, gemeente Amsterdam. Dijkgraaf van een voormalig Noord-Hollands waterschap. Adviseur van de Nederlandse Ambassade en waterschapsorganisaties in Zimbabwe.

Diverse publicaties in vak-, dag en weekbladen over watermanagement.

Thans: een adviesbureau: dezeeuw watermanagement consult.

Daarnaast bestuurlijke functies:

·

Voorzitter van de vereniging “De Hollandsche Molen”te Amsterdam

·

voorzitter Raad van Toezicht OBD Noordwest te Hoorn

·

voorzitter stichting ’Zorg voor de natuur, natuur voor zorg”te Schoorl

·

voorzitter Stichting Beheer Dieselgemaal polder Overdie-Achtermeer te Alkmaar

·

voorzitter van de “Water Aid Connection”van de Nederlandse hulporganisatie “Dorcas”te Andijk.

Vanaf 1993 lid en chartervoorzitter van Rotary club Alkmaar-de Waag.

Het jaarthema “Service Above Self” heeft voor mij vooral betekenis in cluboverstijgende service activiteiten, zoals waterprojecten met clubs in derdewereldlanden.

Juni 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Juni 2006


de gouverneur en zijn nakomelingen

Maandthema

Juni is de maand van de Fellowship en de voorbereiding voor de bestuurswisseling in de clubs.

Beide items kunnen mooi gecombineerd worden in gezellige bijeenkomsten.

Daar ben ik erg voor en adviseer u zo te handelen.

Terugblik Districtsconferentie 2006

De conferentie was een inspirerende bijeenkomst met ca 250 deelnemers en een oproep aan de leden voor een vervolg.

Voor een impressie van de conferentie in beeld

Poliovaccinatie in Ghana

Poliovaccinatie in Ghana, een bijzondere ervaring, van 1 tot 4 november 2006,  vrijwilligers gevraagd.

Aardbeving Indonesie

De aardbeving op Midden Java heeft tot nog toe het leven gekost aan ruim 5100 mensen, terwijl 10.000 mensen werden verwond en een geschatte 200.000 mensen dakloos zijn geworden.

Talloze Rotaryclubs in Indonesië zijn direct in het geweer gekomen om directe hulp te verlenen middels het zenden van artsen, geneesmiddelen, tenten en voedingsmiddelen. Helpt!

Het kantoor van de RAN

Jeroen van Dorp is per 1 mei benoemd als algemeen secretaris bij de RAN.
Hij volgt Willem Rijneke op, die in september met pensioen gaat.
Carla Chandler heeft inmiddels afscheid genomen. Haar opvolgster Ingeborg van Nood is per 1 juni in dienst getreden.

Daarmee is het kantoor weer volledig bezet.

Afdrachten Rotary Foundation

Uit een recent overzicht blijkt dat een aantal clubs nog geen bijdrage heeft geleverd.

Het district heeft de middelen keihard nodig om de Matching Grant aanvragen van clubs uit ons eigen district financieel te ondersteunen. Uw bijdrage is daarbij onontbeerlijk. Ik dring er bij u op aan om uw bijdrage voor het clubjaar 2005-2006 over te maken op Postbankrekening 3071211 of bankrekening 2413 59503 ten name van Stichting Rotary Foundation, Amsterdam.

Declaraties van gemaakte onkosten.

Allen die hetzij in commissieverband of anderszins nog onkosten, gemaakt in het Rotaryjaar 2005-2006,  te declareren hebben, dienen hun declaratie via de commissievoorzitters vóór 15 juli aan mij door te geven. De financiële boeken voor dit Rotaryjaar worden begin augustus gesloten, daarna is declareren voor dit jaar niet meer mogelijk.

Rotary is bijzonder, en dat is het.

Het was een buitengewoon jaar voor mij om uw gouverneur te zijn. Zoveel mensen te ontmoeten, zoveel daadkracht, betrokkenheid en plezier in de clubs te ervaren. Vooral met de voorzitters van de clubs, van de regio’s en van de commissies en uiteraard de staf heb ik me erg verbonden gevoeld, juist omdat wij extra betrokken zijn. Dat is bijzonder en ik wil hen daarvoor danken. Mijn vrouw Marianne en nog thuis wonende jongste zoon Quint hebben mij veel moeten missen bij al die vergaderingen en clubbezoeken. Dat zal wel minder worden, maar ik blijf een druk baasje. Ik sta weer open voor een nieuwe uitdaging in het werk. Gelukkig is er nog leven na een gouverneursjaar, dat zal anders zijn, maar we zullen elkaar blijven ontmoeten.

Dank en lof voor u allen.

De koning is dood, leve de koning

Mijn opvolgers staan klaar.

2008 – 2009 Joost Hoffscholte,
2007 – 2008 Eduard Kruseman
2006 – 2007 Alfred Schrijver
In het bijzonder Alfred Schrijver als mijn directe opvolger:
Ik wens hem succes en veel plezier als gouverneur voor het District 1580 in het gouverneursjaar 2006- 2007.

Voor de laatste maal
Uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Mei 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Mei 2006

De maand mei heeft als thema de
Districtsconferentie bezoeken!

ROTARY, MULTICULTUREEL ONDERNEMEND
20 mei te Beverwijk op het Noordzee kanaal
en de zwarte markt
U kunt zich nog steeds opgeven, DOEN!!!!

De gouverneur aan het
werk in de zon

Rotary Foundation
Door de Rotary Foundation wordt ondersteuning gegeven aan ongelooflijk veel projecten op het gebied van onderwijs, gezondheid en internationaal wederzijds begrip.

Recent werden matching grants verkregen voor een paar waterprojecten in Afrika, de aanschaf van een couveuse voor Tsjechië en anti malarianetten in Ghana. Uw bijdrage om al deze projecten mogelijk te maken is onontbeerlijk. Niet alle penningmeesters hebben deze bijdragen overgemaakt. Verzoek dit ruim voor het einde van het rotaryjaar ( 1 juli ) te doen.

Nieuwe clubinformatie doorgeven aan RAN

Het nieuwe Rotaryjaarboek komt er weer aan. De meeste clubs hebben hun bestuurswijzigingen en clubattendance al doorgegeven aan de RAN. Zoals elk jaar zijn er weer clubs die – door drukke werkzaamheden en andere prioriteitstelling – hier nog niet aan toegekomen zijn. Het is van  belang om dit onmiddellijk te doen. Zorg ervoor dat volgend jaar de juiste info over je club in het boek staat!

Speciale afgevaardigde naar districtsconferentie te Mombasa 

Zoals u misschien weet, steunen clubs van ons district en clubs uit het district 9200 in Oost Afrika een groot aantal gezamenlijke waterprojecten. Mede met het oog hierop heeft het district 9200 uw gouverneur uitgenodigd aanwezig te zijn bij hun districts conferentie in Mombasa. Deze districtsconferentie waarbij alle clubvoorzitters, Rotary Foundation voorzitters, en vele leden uit Kenia, Ethiopie, Oeganda en Tanzania aanwezig zijn duurt een aantal dagen. Tijdens de Conferentie kunnen nadere afspraken gemaakt worden over de gezamenlijke waterprojecten.

Aangezien ik zelf aanwezig ben bij onze eigen districtsconferentie heb ik Peter Wiers gevraagd als mijn speciale afgevaardigde op te willen treden. Peter is secretaris van de waterwerkgroep van ons district en zal ons bij de districtsconferentie van D 9200 in Mombasa  vertegenwoordigen

Interlandcommissie Nederland – Suriname een feit.

Verzoek om projecten en contacten te melden.

De overstromingsramp in Suriname heeft de aandacht van de commissie. Zij heeft contact met de Surinaamse rotary clubs en wacht vragen om hulp af.


Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur.

Uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

April 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


April 2006


Your governor
wants you on discon

Maandthema

April is traditioneel de maand van de communicatie, onder meer van De Rotarian. Een belangrijk communicatiemiddel, dat rotarians op de hoogte houdt van wereldwijd, nationaal en club gerelateerd nieuws. Maar dat is niet genoeg, wij moeten juist naar buiten toe en de omgeving vertellen en laten zien wat we doen als club. Transparant voor de omgeving, uitnodigend om mee samen te werken, aantrekkelijk om lid van te zijn. Uitdagend om lid van te worden. Zorg dat de omgeving je rotary club ziet als een maatschappelijk bewogen club van jonge en oudere mensen die vanuit hun beroep een bijdrage leveren aan de samenleving ver weg en dichtbij, (zie artikel Het ƒinancieele Dagblad)

 

DISCON 2006

ROTARY; MULTICULTUREEL ONDERNEMEND
20 mei te Beverwijk op het Noordzee kanaal
en in de zwarte markt.
U kunt zich nog steeds opgeven,
de deelname is echter beperkt.
Toch vraag ik U zich zo spoedig mogelijk op te geven
Wie eerst komt, eerst maalt.

Een jaar naar Turkije

in het kader van “better understanding in the world Een scholarship in Turkije voor jonge mensen onder de 30 jaar.

Is er nog leven voor de gouverneur na het laatste clubbezoek?

Het laatste clubbezoek is geweest als u dit leest. Ik heb ervan genoten om met zoveel mensen binnen ons district kennis te maken en te horen wat ze doen en vooral om mijn ei kwijt te kunnen. Onlangs mocht ik een voortreffelijk clubverslag ontvangen waarin toch wel heel goed wordt weergegeven wat de boodschap is.

Maar ik heb helaas nog maar drie maanden te gaan en wil u en in het bijzonder de clubvoorzitters vragen of er nog wensen, ideeën, feesten en partijen zijn in de clubs, waar ik een zinvolle bijdrage aan kan geven.

Ik hoor het graag

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Maart 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Maart 2006


De gouverneur in de sneeuw

Maandthema

De maand maart is de maand van rotaract, de jonge potentiele rotary leden. Onlangs werd een nieuwe charter aangevraagd voor de nieuwe rotaract club Zaanstreek, gelijk de grootste in het district en zelfs in Nederland, met 21 leden. Proficiat. Zie verder de site van Rotaract

Marathon

De Berlijnse marathon wordt weer gehouden op 24 september 2006 in Berlijn. (uw gouverneur liep deze marathon in 1990 met een tijd van 3 uur 53 minuten 43 seconden)

Voor opgave om in rotary sponsorverband te lopen

DISCON 2006

ROTARY; MULTICULTUREEL ONDERNEMEND
U kunt zich vanaf heden opgeven.

Op 20 mei vindt de Districtsconferentie plaats te Beverwijk.
Het programma is gelikt en geeft verdieping.
Komt allen!!

Op 3 april wordt het PETS ( President Elect Training Seminar ) gehouden. U allen bent uitgenodigd en hebt een uitnodiging ontvangen.

·

Klik hier voor meer info,

·

de agenda en

·

het inschrijfformulier

Puntjes op de i voor mutaties in het internationale leden bestand. Een oproep van het Rotary-kantoor in Zürich.

DGE Alfred Schrijver en echtgenote terug uit San Diego

DGE Alfred Schrijver heeft daar de opleiding tot gouverneur gevolgd. Inkomend president William Boyd onthulde daar zijn motto voor het komend Rotaryjaar: Lead the Way (‘richting geven’).
De Nieuw-Zeelander blijft met drie van zijn speerpunten dicht bij de huidige wereldpresident: water, alfabetisering, honger & gezondheid. Hieraan voegt hij de rotaryfamilie toe
(Meer hierover lees je in de Rotarian van maart)

Financiële verantwoording
Pakistan en Tsunami;

Dank voor uw bijdragen aan Pakistan: tot 7 februari gestort door Rotary leden: € 33461, afgedragen voor tenten en dekens welke naar Pakistan zijn verstuurd €  34.240

Dank voor uw bijdrage aan het Tsunami fonds, de stand van zaken

Benefiet concert in De Oude Kerk in Amsterdam op 24 april 2006, een buitenkans in de stad

Reis naar Afrika

Van 8 tot en met 15 juli gaat een reis naar Afrika voor Rotary leden van D1580 plaats vinden.
Doel kennis maken met onze projecten, beleven hoe onze medewereldburgers in Afrika leven en daar wat aan doen. voor nadere informatie en opgave

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Februari 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Februari 2006


De gouverneur ruikt
het voorjaar

Maandthema

De maand februari is de maand van de ‘world understanding’. Het gaat hierbij om de contacten wereldwijd voor een beter begrip van elkaar.
Met de GSE, de projecten, de jeugduitwisselingen, de clubbezoeken in den verre, etc. Ook in ons land speelt het beter begrip voor elkaar. Onze multiculturele samenleving vraagt om het beter begrijpen van elkaar, van onze diverse culturen. Dit is hard nodig. Rotary wil daaraan bijdragen.

Ook met onze districtsconferentie kunnen we hier een bijdrage aan leveren. 

DISCON 20 mei 2006
in Beverwijk op de Jules Verne
Rotary multicultureel ondernemend

In het verleden is Nederland meestal in staat geweest buitenlanders op te nemen in onze samenleving. We zijn daardoor financieel, maar vooral ook cultureel verrijkt. In deze tijd ligt dat anders, het integratie proces gaat niet meer zo snel en gaat gepaard met de nodige spanningen. Hoewel, ook vroeger heeft de integratie de nodige spanning en inspanning gevergd, maar dat zijn we weer vergeten.

In Nederland zijn globaal 1 miljoen immigranten, Nederlanders uit het buitenland, ook wel allochtonen genoemd. Het zijn Surinamers, Turken, Chinezen, Marokkanen, Iraniërs.1 miljoen immigranten, die gaan niet meer weg, die leven hier over 50 jaar nog. Verhoudingsgewijs kansarm, laag betaald, slecht geschoold. In aantallen een enorm potentieel aan klanten en aan medewerkers. Maar ook kennis van andere culturen, andere markten. Hier gaat de districtsconferentie dus over: over het bij elkaar brengen van deze twee werelden. Op de Rotary wijze, niet alleen kletsen maar ook doen.  

“Welke kansen biedt de aanwezigheid van Nederlanders uit het buitenland (immigranten), hoe kunnen we deze kansen beter benutten en welke rol kan Rotary daarin spelen?”

Het programma begint vanaf 8.30 uur met ontvangst en eindigt om ca 15.15 uur
Volgende keer zullen de sprekers geïntroduceerd worden en het programma worden bekend gemaakt
Echter de commissie heeft gelekt: geheimen van de commissie liggen op straat en zijn voor de liefhebbers te bezien.

Op 3 april wordt het PETS ( President Elect Training Seminar ) gehouden. Voor elke nieuwe voorzitter een must om zich voor te bereiden op hoe hij/zij het jaar gaat aanpakken. Daarnaast worden de overige bestuursleden en leden hierbij uitgenodigd ter verdere verdieping in de Rotary doelstellingen, waaronder fellowship.
Voorafgaand aan de PETS  wordt de Districts-Assembly gehouden, de huishoudelijke vergadering van ons District.

·

Klik hier voor meer info,

·

de agenda en

·

het inschrijfformulier

Vacatures:

Aan de vacature MDJC wordt door het MCJC bestuur nog steeds gewerkt.

Let op, misschien volgende keer?

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

 

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Januari 2006

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Januari 2006


De gouverneur onder de kerstboom
in het nieuwe jaar

Maandthema

De maand januari is de maand van het rotary bewustzijn, het bewustzijn van jezelf en de noden in de wereld.
Het is in ieders belang naar de noden te kijken en er wat aan te doen. Te grote verschillen leiden tot onlusten, wanorde en oorlog, zo leert de geschiedenis.
Bewustzijn van jezelf hierin leidt tot verdieping in jezelf.
Dat verheft ons wat uit de sores van alle dag.
Dat geeft grote voldoening.

Tip: het opzetten van een databank van de deskundigheden binnen de club teneinde deze deskundigheden ter beschikking te kunnen stellen aan de samenleving

Gezocht een districtsvertegenwoordiger voor de landelijke Commissie Rotary Samen Sterk, een vervolg op de uitgangspunten van de multi districtconferentie in Den Haag afgelopen jaar.

De vacature voor de MDJC, Multi District  Jeugd Commissie is nog niet klaar. Hopelijk volgende nieuwsbrief

D 1580 de magische grens van 3000 leden gepasseerd!!!!

Per 1 januari 3004 leden.

 

Rotary clubs in Tsjechie en Slowakije zoeken contact en mogelijk partnerclubs.

Russische club uit St. Petersburg zoekt contact met Nederlandse clubs. Een interessante club, in interessante stad, vol cultuur en geschiedenis, met actueel nieuws, op te bereizen afstand

Nieuwe leden avond regio 8, 9 en 10

Er wordt een nieuwe leden avond voor regio’s 8, 9 en 10 gehouden op 24 januari 2006 in Restaurant de Moriaan te Warmenhuizen . Alle nieuwe leden van die regio’s krijgen persoonlijk een uitnodiging. 

Is uw club al voor aansprakelijkheid verzekerd en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel??   

Op 3 april wordt het PETS (President Elect Training Seminar) gehouden. Voor elke nieuwe voorzitter een must om zich voor te bereiden op hoe hij/zij het jaar gaat aanpakken. Daarnaast worden de overige bestuursleden en leden hierbij uitgenodigd ter verdere verdieping in de Rotary doelstellingen, waaronder fellowship.
Voorafgaand aan de PETS  wordt de Districts-Assembly gehouden, de huishoudelijke vergadering van ons District.
De Districts-Assembly en het PETS worden gehouden te Katwoude, in het van der Valk Hotel Volendam, aanvang 18.45, inloop vanaf 18.00 uur.

Op 20 mei vind de Districtsconferentie plaats. Een programma ter verdieping van de leden over onze multi culturele samenleving, het praten hierover met bekende Nederlanders over dit onderwerp, het discusieren met elkaar, elkaar ontmoeten. Er wordt gevaren over het Noord Zee kanaal, bezoek aan de Beverwijkse markt. Een gevarieerd en intensief programma, waar je wat van mee neemt.Nadere berichten volgen.

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

 

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

December 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


December 2005

De gouverneur met vrouw en jongste kind onder de kerstboom

Maandthema: Family of Rotary
De donkere dagen voor kerst zijn weer begonnen. De tijd van inkeer breekt weer aan. Net zoals de natuur trekt de mens zich terug in zichzelf en  bij zijn geliefden en vrienden. Tegelijker tijd kan deze periode erg eenzaam zijn. Herinneringen aan weggevallen geliefden, vrienden en familie komen sterk naar boven. Ook aan gebeurtenissen die afgelopen jaar zijn voorgevallen en een diep spoor hebben achtergelaten op de ziel komen sterk naar boven. Rotary wil er juist voor die mensen zijn. Rotary leden hebben dit medegevoel voor de naasten hoog in het vaandel. En wie heeft  niet van die verdrietige ervaringen. Maar gelukkig zijn er ook veel vrolijke dingen gebeurd, hoogtepunten in het afgelopen jaar. Ook is het goed daarop terug te blikken in deze tijd. Geboortes van kinderen en klein kinderen. Examens behaald en huwelijken van kinderen of klein kinderen. Een nieuwe baan, een promotie, de jackpot bij de loterij. Een charter of jubileum viering van de club. Nieuwe club leden, nieuwe vrienden in de club. Een nieuw project aangepakt. Een project gerealiseerd. Een waterspel gekocht. Ga maar door.

Dit alles goed te beseffen en door je heen laten gaan is belangrijk in deze tijd. Viert vooral ook feest onder, bij, naast of in de kerstboom, symbool van vreugde sinds oude tijden in deze donkere maand. Bij deze gelegenheid wil ik alle rotary functionarissen in het District 1580 bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar. Vooral de clubvoorzitters met hun bestuur , de commissievoorzitters met hun bestuur en alle leden die zich het afgelopen jaar hebben ingezet om iets van de doelstellingen van Rotary waar te maken. Allen dank.

Uw gouverneur wenst u een goed kerstfeest en gelukkig nieuwjaar.

Gezocht

Vacature bestuur MDJC

Er komt weer een prachtige vacature aan in ons land: Kandidaten gezocht voor het bestuur van de Multi District Jeugd Commissie. Volgende maand meer informatie

Pakistan de winter door
De opbrengst van de actie van tenten en dekens voor Pakistan heeft tot 1 december € 26.599 opgebracht.
€ 25.000 is overgemaakt naar Engeland. Daarvoor zijn 250 tenten en 25.000 dekens naar Pakistan verstuurd. Het rekening nummer blijft open, de actie loopt door.

Extra intercity met Rotarypresident
Carl-Wilhelm Stenhammar, president van Rotary International, komt op dinsdag 10 januari 2006 naar Nederland. Hij zal dan spreken op een extra Intercitybijeenkomst in de avond.

 

Nieuwe leden avond regio 8, 9 en 10

Er wordt een nieuwe leden avond voor regio’s 8, 9 en 10 gehouden op 24 januari 2006 in Restaurant de Moriaan te Warmenhuizen . Alle nieuwe leden van die regio’s krijgen persoonlijk een uitnodiging. 

GSE TEAM VOOR BOSTON COMPLEET !

PROJECTEN GEZOCHT MET MATCHING GRANT MOGELIJKHEID?

PC's voor een school in Guyana  $ 25.000, Levensreddende ziekenhuisappratuur  $ 30.000

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

November 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


November 2005

De gouverneur te Lille

Maandthema Rotary Foundation
November is de maand van De Rotary Foundation (TRF). TRF ondersteunt Rotary International bij het vervullen van zijn missie: bevordering van internationaal begrip en vrede door internationale en lokale humanitaire en educatieve programma’s. De Group Study Exchange (GSE) is hiervan een voorbeeld. TRF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. De organisatie draait voornamelijk op vrijwillige bijdragen.

Om het werk van de Rotary Foundation mogelijk te maken is een bijdrage van ieder rotary lid al of niet in clubverband noodzakelijk. Met behulp van matching grants is het mogelijk de eigen clubbijdrage tot 3½ maal te verhogen voor projecten in derdewereldlanden – denk daarbij bijvoorbeeld aan drinkwaterprojecten

Gezocht

Vacature Gouverneur

Er komt weer een prachtige vacature aan in ons District: Kandidaten gezocht voor de functie van Gouverneur 2008-2009 en 2009-2010.

Pakistan
Er is een zeer beroerde situatie in Pakistan zoals we dagelijks kunnen zien in de nieuws media.
Rotary helpt!!

Extra intercity met Rotarypresident
Carl-Wilhelm Stenhammar, president van Rotary International, komt op dinsdag 10 januari 2006 naar Nederland. Hij zal dan spreken op een extra Intercitybijeenkomst. De plaats is nog onbekend. De bijeenkomst duurt van 18.30 tot 22.00 uur.  Nadere berichten volgen.

Weekberichten
Clubs worden verzocht het weekbericht te sturen aan weekbericht@rotary-d1580.nl en via dit adres zal het verder verspreid worden naar de gouverneur, ink. gouverneur, districts-secretaris en de districts-redacteur

uw gouverneur
Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

Oktober 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


Oktober 2005


de gouverneur op feestelijk clubbezoek
de vloed kan weer beginnen.


Deze maand aandacht voor de vocational service:
Hoe staan we in het leven, in ons beroep, hoe wegen we de zaken af, gebruiken we de 4 way test?


Gezocht:
Communicatie, pr en marketing binnen rotary en in ons district in het bijzonder behoeft zorg.
Professionele leden, die we veel hebben, worden opgeroepen te reageren op de vacatures, om mee te helpen aan onze pr, marketing, communicatie, etc. met beperkte tijd en maximaal resultaat.

Rotaract heeft de clubs wat te bieden en zoekt samenwerking.

We hebben een nieuwe coördinator Rotaract, die de verbinding verzorgt tussen Rotaract en Rotary in ons district

100 dagen gouverneur

Een tussenstand, zomaar wat ervaringen en bespiegelingen

uw gouverneur wenst u een hete herfst
met veel clubactiviteiten,
Jaap de Zeeuw

 

 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

September 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw
Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email


September 2005


de gouverneur bestudeert
de Rotary getijden

Het ontzomeren kan beginnen,
slechts de herinneringen blijven.

Ook Rotary kent z’n eb en vloed,
de vloed kan weer beginnen.

Deze maand aandacht voor de jeugd:

Op 17 september is er een landelijke informatiemiddag over alle Rotary jeugduitwisselingsprogramma´s in Nieuwegein (route). Jeugdcommissarissen van alle clubs zijn hiervan inmiddels op de hoogte. De middag is bedoeld voor jongeren en hun ouders die belangstelling hebben voor het jeugduitwisselingsprogramma.

New Orleans, Amerika

De ramp in Amerika, in New Orleans e.o. zal niemand ontgaan zijn en is een ramp van ongekende omvang. Ik heb de DG van het district op de hoogte gebracht dat wij begaan zijn met het lot van de vele slachtoffers aldaar en roep u hierbij op tot actie.

Een groep vrijwilligers uit ons district gaat naar Ghana, op eigen kosten en tijd, om te helpen bij het inenten van kinderen tegen de polio. Zij zoeken nog een bijdrage om shirtjes voor de kinderen uit te kunnen delen. Hulde aan dit initiatief. Ik vraag uw steun om te helpen.

Districtscommissie Rotary Foundation
Om te ontdekken dat Rotary niet binnen de clubgrenzen ligt is een uitdagende vacature in de commissie Rotary Foundation vacant


GSE-teamleider Boston
We hebben een nieuwe GSE-teamleider voor het bezoek aan Boston, USA: Koen Brocken

Gezocht

Teamleden
Er worden kandidaten (m / v) gezocht die als teamlid aan het GSE-programma willen deelnemen. Het bezoek aan district 7930 zal plaatsvinden van 5 mei tot 5 juni 2006. en de selectiegesprekken vinden plaats in november.

Uw gouverneur wenst U een mooie nazomer en een
goede doorstart van de club activiteiten,
Jaap de Zeeuw

 

 

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

Augustus 2005

Contact:

DG Jaap de Zeeuw

Emmastraat 37
1814 DM Alkmaar
email

Augustus 2005


de gouverneur op vakantie in
zijn opvouwbaar buitenverblijf

Deze maand aandacht voor de leden zelf:

Vanuit ons hoofdkantoor te Evanston is namens onze president Carl-Wilhelm Stenhammer het verzoek:

minstens 1 nieuw netto lid per club het komend jaar.

Dat moet te doen zijn.

Maar ook heel belangrijk is de aandacht voor de leden zelf en vooral voor de nieuwe leden. ‘’Weest betrokken bij elkaar, deel lief en leed en weest mekander tot steun.’’ Een goede basis om daarna tot actie te komen. Op 26 september komt er weer een nieuwe leden avond voor de regio’s 4,5 en 6. Nader bericht volgt.

De directe verzending van deze maandbrief heeft geleerd dat ca. 300 leden geen of een onjuist e-mail adres hebben. De secretarissen zullen worden geïnformeerd met het verzoek de achterstalligen daarop attenderen.
Verzoek tot actie!!

Het internationale karakter van Rotary is voor veel clubs onderbelicht en er wordt te weinig gebruik van gemaakt.
Clubs doen zichzelf daar tekort mee.
Er is een aanzoek binnen van een club uit Engeland die toenadering en twinning zoekt.Een prachtkans voor de non-twinning-clubs.

Onze districts-commissie Rotary Foundation heeft een vacature. Voor iemand die ver over de clubgrenzen wil kijken en handelen een mooie kans.

Verdere informatie volgt in de maandbrief van september !

Onze regelgeving vanuit Evanston wordt wereldwijd bepaald in een gezamenlijke vergadering van vertegenwoordigers van alle districten, de COL,  in Chicago in 2007. Dit is de gelegenheid om de regels bij te stellen, maar gezien het wereldwijde karakter en ervaring uit het verleden zal dat niet een wereldwijde hemelbestorming blijken.

Vakantie groet van uw gouverneur

Jaap de Zeeuw

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden. |
© District 1580 – RI |

Juli 2005

Hallo rotary leden van het District 1580

Gelukkig nieuw rotary jaar en met deze brief val ik voortaan elke maand rechtstreeks uw pc scherm binnen met rotary nieuws uit uw District.

Wie ben ik dat ik dit mag doen?

Hoe ga ik het jaar 2005-2006 aanpakken?

Als een rups uit de cocon kruipt gaat hij eten en de voortplanting regelen. Uw gouverneur heeft gegeten en gesproken bij de gouverneursoverdracht en heeft al twee nakomelingen:

o

Alfred Schrijver (DGE 2006-2007) en

o

Eduard Kruseman (DGN 2007-2008)

Aan de derde gaat gewerkt worden !

De maand juli heeft als thema ‘Literacy and Numeracy’. In ons land een groot probleem.1,5 miljoen mensen hebben moeite om eenvoudige teksten te lezen en te begrijpen. Onlangs heb ik contact gehad met de stichting Lezen & Schrijven, het initiatief van prinses Laurentien. De Stichting wil bekendheid aan het probleem van functioneel analfabetisme geven, projecten initiëren en oplossingen faciliteren. Rotaryclubs kunnen hun bijdrage hieraan leveren, door kennis beschikbaar te stellen of zelf in samenwerking met de Stichting projecten te initiëren en op te zetten. (www.lezenenschrijven.nl)

Clubbezoeken deze maand

De kop is eraf!!!!

Daarna ga ik op vakantie net zoals de meeste van ons.

Een goede vakantie gewenst door uw gouverneur

Jaap de Zeeuw