2005-2006 Jaap de Zeeuw

Jaap de Zeeuw

Jaap de Zeeuw, geboren in 1944 te Delft, aldaar ook afgestudeerd in de civiele techniek, gehuwd, 4 kinderen, waarvan de jongste 14 jaar.

Sporten:

schaatsen, joggen en wandelen ( elfstedentocht 1963, marathon New York 1989, Berlijn 1990, voettocht naar Santiago de Compostela 2004 )

Loopbaan:

militaire dienst, Raadgevend ingenieur bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, zelfstandig adviseur in Afrika, organisatieadviseur bij de Nationale Woningraad, Ministerie Volksgezondheid en Milieuhygiëne, gemeente Amsterdam. Dijkgraaf van een voormalig Noord-Hollands waterschap. Adviseur van de Nederlandse Ambassade en waterschapsorganisaties in Zimbabwe.

Diverse publicaties in vak-, dag en weekbladen over watermanagement.

Thans: een adviesbureau: dezeeuw watermanagement consult.

Daarnaast bestuurlijke functies:

·

Voorzitter van de vereniging “De Hollandsche Molen”te Amsterdam

·

voorzitter Raad van Toezicht OBD Noordwest te Hoorn

·

voorzitter stichting ’Zorg voor de natuur, natuur voor zorg”te Schoorl

·

voorzitter Stichting Beheer Dieselgemaal polder Overdie-Achtermeer te Alkmaar

·

voorzitter van de “Water Aid Connection”van de Nederlandse hulporganisatie “Dorcas”te Andijk.

Vanaf 1993 lid en chartervoorzitter van Rotary club Alkmaar-de Waag.

Het jaarthema “Service Above Self” heeft voor mij vooral betekenis in cluboverstijgende service activiteiten, zoals waterprojecten met clubs in derdewereldlanden.