2006-2007 | Alfred Schrijver

Juni 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Juli: Fellowships
Juni is de maand waarin Rotary International dit jaar speciaal de aandacht vraagt voor twee activiteiten die vallen onder de Global Networking Groups (GNG’s). Binnen RI kennen we de Rotary Fellowships. Dat zijn (inter-) nationale netwerken die Rotarians met een gemeenschappelijke passie, interesse, hobby of  beroep de gelegenheid geven dit met andere Rotarians (en in Nederland ook met Past Rotarians!) te delen. Deze Fellowships geven veel plezier en vriendschap.
Voor een overzicht van alle Rotary Fellowships

 

Afscheid van PDG Evert van der Stroom

Evert en zijn vrouw Tine hebben besloten te verhuizen en verlaten ons mooie district. En dat zullen we merken ook, want Evert was de secretaris van ons district. Met volle overgave en bijzonder veel energie heeft hij deze functie uitgeoefend en daarnaast was hij altijd een vraagbaak voor velen.
Met bijzonder veel genoegen en dankbaarheid voor deze tomeloze inzet heb ik dan ook aan Evert onze districtsonderscheiding Hoofd, Handen en Hart (3H) uitgereikt tijdens het gouverneursdiner aan de vooravond van de Districtsconferentie.
Evert was (en is) altijd bereid om mee te denken, mee te werken en heeft het hart op de juiste plaats.
In zijn dankwoord ging Evert in, op wat hij allemaal maar heel gewoon noemde. Want in Rotary zeg je geen nee en ben je bereid mee te werken en te denken.
Het is absoluut geen afscheid, maar een welgemeend tot ziens!

Adopteer voor slechts €400 een watertank

Het adoptie programma voor watertanks in Nakuru, Kenia heeft een extra ondersteuning gekregen door een toezegging van de Provincie Noord Holland, is een project, dat op meerdere plaatsen in ons district is aangeslagen.

De RC Hoorn coördineert het adoptieprogramma, waarbij iedere club op eigen naam kan deelnemen en de Provincie Noord-Holland doteert nu maar liefst  €80.000,= en maakt daarmee de realisatie mogelijk voor de bouw van
zo'n 200 tanks!
De Provncie Noord Holland doteert € 80.000 om daarrmee de realisatie mogelijk te maken voor de bouw van 200 tanks. De totaal benodigde investering bedraagt €160.000,= en het resterende bedrag ( € 80.000 ) wordt door de plaatselijke bevolking zelf bij elkaar gespaard.
Aan alle clubs is inmiddels de hiernaast gelegen folder mét begeleidend brief gestuurd met de oproep om voor het luttele bedrag van €400 ook een watertank  te adopteren voor een Keniaanse familie.

Een zeer sympathiek project van de RC Hoorn en ons aller waterman Hans van Leerdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Leerdam: 0299-551536 of per email.
In het enthousiasme is er echter een drukfoutje op de folder vermeld.

Het correcte rekening-nr. is:
P009479390
tnv Stichting Community Service RC Hoorn

Rapport “Rotary Samen Sterk”

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van Rotary International werd in Nederland uitvoerig gepraat over de toekomst van Rotary. Het Gouverneursberaad 2005-2006 stelde een commissie in met als opdracht het formuleren van concrete aanbevelingen om te komen tot verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse Rotaryclubs. De commissie heeft, ruim een jaar na de installatie, een rapport gemaakt met 29 aanbevelingen op clubniveau en negen aanbevelingen op regionaal en districtsniveau. Bij alle aanbevelingen is overzichtelijk toegelicht wat er al gebeurt, of de Rotaryregels er iets over zeggen, wat mogelijke belemmeringen voor de invoering zijn en wat de gewenste situatie is. Het rapport wordt in juni gedrukt en naar de inkomend voorzitters van de clubs gestuurd. De gouverneurs 2007-2008 zullen ook een exemplaar meenemen tijdens hun clubbezoeken en er kunnen rapporten worden bij besteld bij de RAN. Bovendien komt de tekst beschikbaar op de website van Rotary Nederland.

In de loop van het volgende Rotaryjaar zal de commissie “Rotary Samen Sterk” op grond van de binnen gekomen reacties, komen met nadere voorstellen voor verbeteringen binnen Rotary.

Het Tesselhuus

Het Tesselhuus organiseert iedere zomer 10 actieve vakantieweken voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen in De Koog op Texel. De deelnemers hebben allen een ongeneeslijke spierziekte en krijgen een geheel verzorgde doe-vakantie aangeboden.
De Rotary Club Texel sponsort dit project al vele jaren. Dit betekent echter wel dat er elk jaar weer veel geld bij elkaar gehaald moet worden.
Vorig jaar heeft de Rotary Club Texel met veel succes Texels bier verkocht ten behoeve van het Tesselhuus. En dit jaar wordt de bieractie herhaald.
Vorig jaar was het een groot succes en op verzoek van velen is ook dit jaar weer dit Texels product in luxe geschenkverpakking verkrijgbaar. Ideaal om:

·

zelf te nuttigen (zeker nu de zomers steeds warmer worden)

·

als relatiegeschenk te gebruiken

·

aan familie of vrienden cadeau te geven.

Kortom: bestel nu en ondersteun daarmee het Tesselhuus.
Laat onze vrienden van Texel niet in de spreekwoordelijke kou staan en bestel

Ten slotte

Dit is al weer de laatste maandbrief die u van mij ontvangt. En zo loopt het clubjaar 2006-2007 ten einde. Het jaarthema, het jaarbeeldmerk verandert en de besturen in de clubs veranderen.
En net als in de natuur zal op menig niveau worden uitgekeken naar het frisse lentegroen. Naar nieuwe ideeën, voorstellen en service projecten.
En zo hoort het ook in Rotary.
Het Rotaryjaar 2006-2007 vloog voorbij !

Met erg veel genoegen en bijzondere waardering kijk ik terug op de vele activiteiten van de Rotaryclubs en de individuele Rotarians in ons district.

Maar niet alleen in de clubs, ook in de diverse commissies in ons district is hard gewerkt.

Voor mij waren de afgelopen twee jaren intensieve Rotary jaren. Rijke, heel wisselende ervaringen op districts- regionaal- en clubniveau. Ook mocht ik, vaak samen met mijn echtgenote genieten van de nationale en vooral ook de internationale contacten, zodat het gevoel van verbondenheid en kracht van de organisatie werd gevoeld.
Met plezier heb ik menige discussie mogen voeren tijdens mijn bezoeken aan de clubs. Het was een heel spectrum van inspirerende ervaringen.

Met bijzondere waardering voor hen en hun inzet kijk ik terug op de samenwerking met de regiovoorzitters, die probeerden de clubs duidelijk te maken dat Rotary meer is dan alleen de eigen club. Dat soms met gezamenlijke inspanning meer kan worden bereikt, dan alleen met de eigen club. Het delen van ervaringen kan helpen het eigen functioneren te vergemakkelijken.

Met veel vertrouwen draag ik dan ook het gouverneursschap over aan mijn opvolgers Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman en daarna aan Joost Hoffscholte en vervolgens aan Arend Sijpestein van de Rotaryclub Schagen, die door de benoemingscommissie is voorgedragen als gouverneur voor het jaar 2007-2008.

De continuïteit is daarmee verzekerd.

Een woord van dank ook aan de commissieleden van de verschillende districts- en regiocommissies, maar vooral  aan de voorzitters en andere bestuursleden van de clubs. Mensen die met zorg en enthousiasme zich hebben ingezet voor een actief Rotary clubleven en het voortouw hebben genomen!

Hartelijke groet en bedankt voor jullie aller inzet in 2006-2007,

Uw gouverneur
Alfred Schrijver