© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

2006-2007 | Alfred Schrijver

Juni 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Juli: Fellowships
Juni is de maand waarin Rotary International dit jaar speciaal de aandacht vraagt voor twee activiteiten die vallen onder de Global Networking Groups (GNG’s). Binnen RI kennen we de Rotary Fellowships. Dat zijn (inter-) nationale netwerken die Rotarians met een gemeenschappelijke passie, interesse, hobby of  beroep de gelegenheid geven dit met andere Rotarians (en in Nederland ook met Past Rotarians!) te delen. Deze Fellowships geven veel plezier en vriendschap.
Voor een overzicht van alle Rotary Fellowships

 

Afscheid van PDG Evert van der Stroom

Evert en zijn vrouw Tine hebben besloten te verhuizen en verlaten ons mooie district. En dat zullen we merken ook, want Evert was de secretaris van ons district. Met volle overgave en bijzonder veel energie heeft hij deze functie uitgeoefend en daarnaast was hij altijd een vraagbaak voor velen.
Met bijzonder veel genoegen en dankbaarheid voor deze tomeloze inzet heb ik dan ook aan Evert onze districtsonderscheiding Hoofd, Handen en Hart (3H) uitgereikt tijdens het gouverneursdiner aan de vooravond van de Districtsconferentie.
Evert was (en is) altijd bereid om mee te denken, mee te werken en heeft het hart op de juiste plaats.
In zijn dankwoord ging Evert in, op wat hij allemaal maar heel gewoon noemde. Want in Rotary zeg je geen nee en ben je bereid mee te werken en te denken.
Het is absoluut geen afscheid, maar een welgemeend tot ziens!

Adopteer voor slechts €400 een watertank

Het adoptie programma voor watertanks in Nakuru, Kenia heeft een extra ondersteuning gekregen door een toezegging van de Provincie Noord Holland, is een project, dat op meerdere plaatsen in ons district is aangeslagen.

De RC Hoorn coördineert het adoptieprogramma, waarbij iedere club op eigen naam kan deelnemen en de Provincie Noord-Holland doteert nu maar liefst  €80.000,= en maakt daarmee de realisatie mogelijk voor de bouw van
zo'n 200 tanks!
De Provncie Noord Holland doteert € 80.000 om daarrmee de realisatie mogelijk te maken voor de bouw van 200 tanks. De totaal benodigde investering bedraagt €160.000,= en het resterende bedrag ( € 80.000 ) wordt door de plaatselijke bevolking zelf bij elkaar gespaard.
Aan alle clubs is inmiddels de hiernaast gelegen folder mét begeleidend brief gestuurd met de oproep om voor het luttele bedrag van €400 ook een watertank  te adopteren voor een Keniaanse familie.

Een zeer sympathiek project van de RC Hoorn en ons aller waterman Hans van Leerdam

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans van Leerdam: 0299-551536 of per email.
In het enthousiasme is er echter een drukfoutje op de folder vermeld.

Het correcte rekening-nr. is:
P009479390
tnv Stichting Community Service RC Hoorn

Rapport “Rotary Samen Sterk”

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van Rotary International werd in Nederland uitvoerig gepraat over de toekomst van Rotary. Het Gouverneursberaad 2005-2006 stelde een commissie in met als opdracht het formuleren van concrete aanbevelingen om te komen tot verbetering van de kwaliteit van de Nederlandse Rotaryclubs. De commissie heeft, ruim een jaar na de installatie, een rapport gemaakt met 29 aanbevelingen op clubniveau en negen aanbevelingen op regionaal en districtsniveau. Bij alle aanbevelingen is overzichtelijk toegelicht wat er al gebeurt, of de Rotaryregels er iets over zeggen, wat mogelijke belemmeringen voor de invoering zijn en wat de gewenste situatie is. Het rapport wordt in juni gedrukt en naar de inkomend voorzitters van de clubs gestuurd. De gouverneurs 2007-2008 zullen ook een exemplaar meenemen tijdens hun clubbezoeken en er kunnen rapporten worden bij besteld bij de RAN. Bovendien komt de tekst beschikbaar op de website van Rotary Nederland.

In de loop van het volgende Rotaryjaar zal de commissie “Rotary Samen Sterk” op grond van de binnen gekomen reacties, komen met nadere voorstellen voor verbeteringen binnen Rotary.

Het Tesselhuus

Het Tesselhuus organiseert iedere zomer 10 actieve vakantieweken voor lichamelijk gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen in De Koog op Texel. De deelnemers hebben allen een ongeneeslijke spierziekte en krijgen een geheel verzorgde doe-vakantie aangeboden.
De Rotary Club Texel sponsort dit project al vele jaren. Dit betekent echter wel dat er elk jaar weer veel geld bij elkaar gehaald moet worden.
Vorig jaar heeft de Rotary Club Texel met veel succes Texels bier verkocht ten behoeve van het Tesselhuus. En dit jaar wordt de bieractie herhaald.
Vorig jaar was het een groot succes en op verzoek van velen is ook dit jaar weer dit Texels product in luxe geschenkverpakking verkrijgbaar. Ideaal om:

·

zelf te nuttigen (zeker nu de zomers steeds warmer worden)

·

als relatiegeschenk te gebruiken

·

aan familie of vrienden cadeau te geven.

Kortom: bestel nu en ondersteun daarmee het Tesselhuus.
Laat onze vrienden van Texel niet in de spreekwoordelijke kou staan en bestel

Ten slotte

Dit is al weer de laatste maandbrief die u van mij ontvangt. En zo loopt het clubjaar 2006-2007 ten einde. Het jaarthema, het jaarbeeldmerk verandert en de besturen in de clubs veranderen.
En net als in de natuur zal op menig niveau worden uitgekeken naar het frisse lentegroen. Naar nieuwe ideeën, voorstellen en service projecten.
En zo hoort het ook in Rotary.
Het Rotaryjaar 2006-2007 vloog voorbij !

Met erg veel genoegen en bijzondere waardering kijk ik terug op de vele activiteiten van de Rotaryclubs en de individuele Rotarians in ons district.

Maar niet alleen in de clubs, ook in de diverse commissies in ons district is hard gewerkt.

Voor mij waren de afgelopen twee jaren intensieve Rotary jaren. Rijke, heel wisselende ervaringen op districts- regionaal- en clubniveau. Ook mocht ik, vaak samen met mijn echtgenote genieten van de nationale en vooral ook de internationale contacten, zodat het gevoel van verbondenheid en kracht van de organisatie werd gevoeld.
Met plezier heb ik menige discussie mogen voeren tijdens mijn bezoeken aan de clubs. Het was een heel spectrum van inspirerende ervaringen.

Met bijzondere waardering voor hen en hun inzet kijk ik terug op de samenwerking met de regiovoorzitters, die probeerden de clubs duidelijk te maken dat Rotary meer is dan alleen de eigen club. Dat soms met gezamenlijke inspanning meer kan worden bereikt, dan alleen met de eigen club. Het delen van ervaringen kan helpen het eigen functioneren te vergemakkelijken.

Met veel vertrouwen draag ik dan ook het gouverneursschap over aan mijn opvolgers Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman en daarna aan Joost Hoffscholte en vervolgens aan Arend Sijpestein van de Rotaryclub Schagen, die door de benoemingscommissie is voorgedragen als gouverneur voor het jaar 2007-2008.

De continuïteit is daarmee verzekerd.

Een woord van dank ook aan de commissieleden van de verschillende districts- en regiocommissies, maar vooral  aan de voorzitters en andere bestuursleden van de clubs. Mensen die met zorg en enthousiasme zich hebben ingezet voor een actief Rotary clubleven en het voortouw hebben genomen!

Hartelijke groet en bedankt voor jullie aller inzet in 2006-2007,

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Mei 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

De Districtsconferentie
Op zaterdag 12 mei hadden ruim 250 Rotarians uit ons district zich verzameld in de Amsterdam Arena om deel te nemen aan de jaarlijkse districts-conferentie.
Een snel programma nam ons mee via het project Only Friends en het Australische GSE-team naar De Toekomst, het onderwerp van de conferentie.
En als een ding duidelijk is, dan is het dat alles zal veranderen. En in sneltreinvaart. Let maar op, het wordt rennen!

Onze Australische vrienden
 Het Australische GSE-team uit district 9800-Melbourne is al enig tijd in ons district. Young professionals met veel interesse voor alles in ons land.
 Onder leiding van Adrian Nelson gaan het team als een speer.
 Zij weten wat rennen is, nu wij nog !
 Eind mei moeten we al weer afscheid nemen, maar via hun -bijna dagelijks bijgewerkte- weblog kunnen we meegenieten van hun belevenissen.

Vlielandkamp 35 jaar

Op maandag 30 juli 2007 gaan weer 96 kinderen genieten van een zorgeloze vakantie op Vlieland. Het kamp viert dit jaar zijn zevende lustrum. Coördinator, Diana Bakker (RC Purmerend-Polderland) en 24 andere vrijwilligers, allen studenten uit Amsterdam, begeleiden het kamp. De kinderen worden gebracht, gehaald en gesponsord door clubs uit het hele land. Daar zijn de kosten niet mee gedekt. Het bestuur van  de Stichting Rotary Vlielandkamp roept clubs in het hele land op om minimaal de kosten van 1 kind (Euro 400, -) als gift over te maken op rek.nr. 43 62 57 584 t.n.v. de Stichting Rotary Vlielandkamp te Bussum.
Bij voorbaat dank.

Ten slotte
De laatste maanden van het Rotary-jaar zijn aangebroken en daarom nogmaals mijn oproep om na te gaan of uw club de vrijwillige bijdrage aan onze Rotary Foundation heeft betaald.

En als u dan toch in de administratie aan het kijken bent, controleer dan ook of de halfjaarlijkse afdracht (per januari 2007) aan Rotary International is voldaan.


Ik wens u veel succes met alle (afrondende) acties in de komende weken.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

April 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

April: Magazine Month

Meer dan de helft van alle Rotarians wereldwijd krijgt het Rotary nieuws in een van de 30 regionale uitgaves van The Rotarian. Uitgegeven in maar liefst 133 landen, in 22 verschillende talen en een oplage van 715.00 stuks.
Iedere uitgave is uniek en heeft een eigen lokale redactie en maandelijks worden veel publicaties en foto’s van Rotary International opgenomen.
Kijk eens naar alle internationale uitgaves en dan realiseerd je je pas goed, dat Rotary een wereldorganisatie is. Maar ook alle publicaties op websites nemen een steeds grotere vlucht.
De maatschappij verandert en Rotary verandert mee!

"Wie niet kan lachen moet geen winkeltje beginnen"

is het adagium van trendwatcher Adjiedj Bakas (1963). Hij schreef de bestsellers Megatrends Europe met een voorwoord van Frits Bolkestein), De toekomst van God met een voorwoord van Ruud Lubbers en Megatrends Nederland en is een van Europa’s meest gevraagde sprekers.

UITNODIGING

DE TOEKOMST IN DE AMSTERDAM ARENA

Ik heb het genoegen u hierbij uit te nodigen voor onze jaarlijkse districtsconferentie. Voor dit doel is een inspirerende locatie gevonden in wat begonnen is als het stadion van De Toekomst, de Amsterdam Arena.

Op zaterdag 12 mei a.s. hoop en verwacht ik daar veel Rotarians uit ons district te ontmoeten voor een spannende, maar vooral ook leerzame bijeenkomst.

Deze staat geheel in het teken van de toekomst, die ons een kijkje gunt in de veranderingen op velerlei gebied om ons heen. Centraal hierbij staan de bijdragen van twee gastsprekers, die hun sporen op de wereldpodia hebben verdiend: Adjiedj Bakas en Rob Creemers.
Zij zullen u inspireren uw eigen Rotary Club nog beter te laten aansluiten bij de zich snel veranderende maatschappij.

Na de goed verzorgde lunch heeft u nog de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door het stadion.

U kunt zich aanmelden met bijgaande antwoordkaart of –uiteraard via onze districtswebsite:

Tot ziens op 12 mei a.s.

Uw gouverneur
Alfred R. Schrijver

In seminars en congressen in binnen- en buitenland presenteert Rob zijn opvattingen op een indringende, originele en eigentijdse (sterk multimediale) wijze. Hij gaat in op de gevolgen voor de huidige maatschappij, waarin niemand gespaard blijft van deze bijzonder snelle ontwikkelingen.

PROGRAMMA

AANMELDEN

ANTWOORDKAART

SPREKERS

Ons GSE-team

Ons GSE-team (Group Study Exchange) is terug van een overweldigende ervaring.
Ruim een maand doorgebracht in district 9200, Melbourne Australië en hartelijk en liefdevol opgevangen door de Rotarians down-under.
Goede vocational-dagen en uiteraard veel cultuur en plezier.
Ook dit is Rotary en vocational service ten top!
Ons team stond onder leiding van Rtn. Greet van Gorsel (RC Alkmaar-de Waag) en wij zijn haar veel dank verschuldigd, niet alleen voor de begeleiding van de 4 hipo’s (high potentials) maar ook voor de manier, waarop zij gezorgd heeft, dat ons district in het verre Australië vertegenwoordigd werd.
Lees eens in hun uitgebreide weblog, hoe een maand Australië voorbij vliegt!

 

Ook dit jaar ontvangen wij zelf een GSE-team van onze "match". Vanaf eind april tot begin juni komt het team en de betreffende regio's zijn inmiddels niet alleen ingelicht, maar zijn ook al hard aan het werk de vocation-bezoeken te regelen, te onderzoeken wie wanneer waar slaapt en hoe het transport geregeld wordt. Uiteraard wordt onze Nederlandse cultuur niet vergeten (Koninginnedag en 4 mei in Amsterdam) en kunt u allen kennis met de teamleden maken tijdens de districtsconferentie in De Arena.
Een overzicht van het inkomende team treft u hier aan.

De Rotarywielen

U heeft ze vast wel eens gezien. Al jaren worden ze gebruikt op veel officiële Rotary-bijeenkomsten. En nu zit de sleet er op!
Vandaar ons verzoek aan handige Rotarians om ons te helpen deze wielen eens te schilderen en ze weer te laten ogen, zoals het hoort!
Wie o wie is bereid ons hierbij te helpen.
Inlichtingen (graag) bij de RAN in Amsterdam – tel: 020 - 62 32 405
Alvast hartelijk dank!

De PETS en Districts Assembly

Op maandagavond 26 maart waren veel Rotarians aanwezig tijdens de Assembly en de Pets met aansluitend enkele workshops in het Clusius College in Hoorn. Het begint een traditie te worden, dat niet alleen de inkomend voorzitters naar de PETS toe komen, maar ook veel bestuursleden. Er valt tenslotte altijd wel wat te leren . . . . .
Veel zaken passeerden de revue tijdens de huishoudelijke vergadering, zoals het komend jaarthema (Rotary Shares), de presentatie van de nieuwe DGE Joost Hoffscholte en uiteraard de rekening en verantwoording over vorig clubjaar (IPDG Jaap de Zeeuw) en de begroting voor komend jaar. Het wordt een veelbelovend jaar, met veel (inter-)actie!
Tijdens de vergadering werd aan een volledig verraste rtn. Henk Pruiksma, lid van RC Bergen een PHF-recognition uitgereikt voor de energie, die hij al jaren met volle overgave geeft aan divers commissie-werk in ons district. Velen zullen Henk kennen als de man van de zgn. nieuwe-leden avonden en anderen waarschijnlijk van “zijn” Job-rotary.
Ik ben er dan ook van overtuigd, dat iedereen deze onderscheiding aan Henk Pruiksma gunt. Henk heeft het verdiend!

Ten slotte

Ik hoop en vertrouw veel Rotarians van ons district te mogen begroeten op onze districtsconferentie, maar wellicht al daarvoor, tijdens een van de vele bezoeken van en met het Australische GSE-team.

Als ik alle voorbereidingen hierop bekijk, kan ik slechts zeggen:
Vocational Service ten top !
We kunnen trots zijn op alles wat gezamenlijk tot stand wordt gebracht.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Maart 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "Analfabetisme"

Ook deze maand weer een bespiegeling van Bill Boyd, President R.I.
"Als boekliefhebbers heeft lezen in ons gezin een hoge prioriteit. Ons huis staat vol met boeken. Lezen is een grote vreugde die wij graag met anderen delen. Jammer genoeg is dit eenvoudige genoegen voor vele mensen in de wereld buiten bereik. Zonder het vermogen om te lezen zijn alledaagse tekens - denk aan alle geschreven woorden die wij elke dag tegenkomen, aan kaarten, etiketten, straattekens, en aanplakborden - geheimen en versperringen op de weg naar volledige maatschappelijke integratie. Ik vind leesonderwijs aan iemand één van de meest dankbare servicehandelingen.
Het kost tijd en geduld, maar de beloning is onbetaalbaar.

Op 12 mei a.s. is het zover

Het hoogtepunt van het Rotary-jaar
in ons district en voor de Rotaryclubs


De Amsterdam Arena behoeft geen verdere toelichting.
Ooit het stadion van De Toekomst .
En nu. . .

De 2 hoofdsprekers Adjiedj Bakas en Rob Creemers zullen ingaan op alle veranderingen om ons heen en U zult naar huis gaan met veel inspiratie hoe uw eigen rotaryclub (nóg) beter kan aansluiten bij deze veranderende maatschappij.
Na een goede lunch is het dan nog mogelijk deel te nemen aan een rondleiding door het stadion.
Voor velen misschien de eerste keer?

PROGRAMMA

AANMELDEN

SPREKERS

Rotary International

Speciaal verzoek dit keer aan de secretarissen om zich ervan te overtuigen, dat het zgn Semi Anuual Report (SAR) door de voorzitter ondertekend is en geretourneerd naar het kantoor van RI in Zürich.

Vergeet dan svp ook niet de nota aan de pennigmeester te geven, zodat voor tijdige betaling zorg gedragen kan worden.

De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect (via het club-secretariaat) en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Ons GSE-team

Ons GSE-team (Group Study Exchange) brengt deze maand door in district 9200, Melbourne Australië.
Onder leiding van Rtn. Greet van Gorsel (RC Alkmaar-de Waag) zijn 4 jonge mensen gedurende een periode van 5 weken (!!) aan het onderzoeken op welke wijze hun vocation in Australië wordt uitgeoefend.
De nadruk ligt op vocation en niet op vacation.

Kijk ook eens op het weblog van dit team, dat op uitstekende wijze ons district vertegenwoordigt.

 

Ook dit jaar ontvangen wij zelf een GSE-team van onze "match". Vanaf eind april tot begin juni komt het team en de betreffende regio's zijn inmiddels niet alleen ingelicht, maar zijn ook al hard aan het werk de vocation-bezoeken te regelen, te onderzoeken wie wanneer waar slaapt en hoe het transport geregeld wordt. Enz enz enz.
Een overzicht van het inkomende team treft u hier aan.

Ten slotte

Ik hoop en vertrouw veel Rotarians van ons district te mogen begroeten op onze districtsconferentie, maar wellicht al daarvoor, tijdens een van de vele bezoeken van en met het Australische GSE-team.

Als ik alle voorbereidingen hierop bekijk, kan ik slechts zeggen:
Vocational Service ten top !


Ook hier tonen we, dat we bereid zijn het voortouw te nemen - Lead the Way

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Februari 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "World Understanding"

Ook deze maand weer een bespiegeling van Bill Boyd, President R.I.
Een uitstekend verhaal over micro-krediet en hoe dit leidt "to build a better, more stable and more peaceful future".

Rotary gelooft in de mogelijkheden van ieder individu. In de mogelijkheden van betere verstandhoudingen tussen mensen, waar ze ook vandaan komen.
Op ons districtsvaantje is goed te zien, dat Nederland klein is en ons district maar een klein deel van dat kleine land is. Des te meer dienen we ons te realiseren, dat er daardoor wel heel erg veel "buitenlanden" zijn.
Landen, waar mensen wonen, die het mischien niet zo goed hebben als wij in ons land.


De clubs in ons district realiseren grote én kleine projecten. Ver weg of soms heel dichtbij.
Maar, altijd met de bedoeling iets voor een ander te doen.

Nog steeds veel vacatures

Tijdens mijn clubbezoeken heb ik regelmatig aandacht gevraagd voor onze districts-organisatie en dat er wel heel erg veel werk door zo weinig mensen werd gedaan.
De diverse commissies zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe commissie-leden. Nieuwe instroom met nieuwe, verfrissende ideeën, waardoor we alert blijven op alles, dat om ons heen verandert. Stilstand is achteruitgang, mede omdat de tijd zelf niet stil staat. Daarom wordt er ook weer voor het Rotaryjaar 2009-2010 gezocht naar een Gouverneur voor ons District.
De foto hiernaast geeft aan. dat het niet altijd alleen maar werken en serieus zijn is. Clubs stellen het op prijs hun gouverneur ook te betrekken bij hun President's Night, jubilea, concerten, twinning-bezoeken etc etc.
Vermoeiend? Ach wel nee, eerder leerzaam en inspirerend om de grote diversiteit vast te stellen.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen.

 Maar er zijn nog meer vacatures:


Voor regio 10 (Noordkop) wordt ook nog naarstig gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter van het RBC.

Indien u denkt het missende puzzelstukje te (kunnen) zijn, laat het ons dan weten!

Rotary International

Speciaal verzoek dit keer aan de secretarissen om zich ervan te overtuigen, dat het zgn Semi Anuual Report (SAR) door de voorzitter ondertekend is en geretourneerd naar het kantoor van RI in Zürich.

Vergeet dan svp ook niet de nota aan de pennigmeester te geven, zodat voor tijdige betaling zorg gedragen kan worden.

De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect (via het club-secretariaat) en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Ons GSE-team vertrekt

Ons GSE-team (Group Study Exchange) vertrekt deze maand naar district 9200, Melbourne Australië.
Onder leiding van Rtn. Greet van Gorsel (RC Alkmaar-de Waag) gaan 4 jonge mensen gedurende een periode van 5 weken op welke wijze hun vocation in Australië wordt uitgeoefend. De nadruk ligt op vocation en niet op vacation. Natuurlijk zal er ook veel plezier gemaakt worden, maar we vertrouwen er op, dat d.m.v. dit uitstekende programma van onze Rotary Foundation er vooral veel geleerd wordt.

Een kleine foto-impressie van ons team treft u hier aan

 


Ook dit jaar ontvangen wij zelf een GSE-team van onze "match". Vanaf eind april tot begin juni komt het team en de betreffende regio's zijn inmiddels niet alleen ingelicht, maar zijn ook al hard aan het werk de vocation-bezoeken te regelen, te onderzoeken wie wanneer waar slaapt en hoe het transport geregeld wordt. Enz enz enz.
Een overzicht van het inkomende team treft u hier aan.

LeAd II en uw clubadministratie

Een van de workshops tijdens de komende PETS zal aandacht besteden aan de nieuwe ledenadministratie (LeAd2). Tijdens deze intensieve sessie zal, door middel van diverse voorbeelden gedemonstreerd worden welke bijzondere mogelijkheden in de nieuwe toepassing aanwezig zijn.
 Het systeem, ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd is geheel toegankelijk via het Internet en de eindgebruiker staat dan ook op alle niveaus centraal.
Tijdens deze voor-informatie workshop zal aan de clubsecretarissen cq. club-administrateurs getoond worden welke veranderingen, maar vooral verbeteringen doorgevoerd zijn. Niet alleen de leden worden nu vermeld, maar ook de oud- en ereleden zijn op eenvoudige, overzichtelijke wijze terug te vinden.
 Mogelijkheden voor foto's op de ledenkaart en verdere vermelding van door de eigen club, dan wel individuele Rotarians van belang geachte informatie behoren tevens tot deze release.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten ook een clubwebsite te nemen. Onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

Een vast onderdeel van onze jaarcyclus is de PETS (President Elect Training Seminar) en de Districts Assembly, welke dit jaar gehouden wordt op maandagavond 26 maart 2007 in het Clusius College, Blauwe Berg 3, 1625 NT Hoorn

‘Wie niet kan lachen moet geen winkeltje beginnen’, is het adagium van trendwatcher Adjiedj Bakas (1963). Hij schreef de bestsellers Megatrends Europe (2006, Engelstalig, binnenkort in vertalingen, met een voorwoord van Frits Bolkestein), De toekomst van God (2006, Nederlandstalig, met een voorwoord van Ruud Lubbers, binnenkort in vertalingen) en Megatrends Nederland en is een van Europa’s meest gevraagde sprekers.

12 mei 2007
Amsterdamse De Arena.

D e   T O E K O M S T

"Megatrends in a Global Perspective"

De organisatie is er in geslaagd 2 absolute top-sprekers voor het hoofdprogramma aan te trekken:

Adjiedj Bakas, trendwatcher en

Rob Creemers, techno-trendwatcher

Dit duo-optreden wordt een speciaal op maat gemaakte show, waarbij beide gerenommeerde sprekers hun presentaites dusdanig op elkaar zullen afstemmen, dat deze als het ware in elkaar overvloeien.

“Als organisaties nieuwe technologie Intelligent gebruiken kunnen ze een dramatische sprong in productiviteit maken en hun concurrentiepositie sterk verbeteren. – McKinsey”

In seminars en congressen in binnen- en buitenland presenteert Rob zijn opvattingen op een indringende, originele en eigentijdse (sterk multimediale) wijze. Hij gaat in op de gevolgen voor de huidige maatschappij, waarin niemand gespaard blijft van deze bijzonder snelle ontwikkelingen.

Kijk bijvoorbeeld eens hoe het Internet de wereld van telefonie en de distributie van nieuws, muziek, TV en film op zijn kop zet.

Ten slotte

De clubs draaien op volle toeren. Het "besturen" gaat lekker en de opvolgers staan al te trappelen!
Wat kan en mag een organisatie zich nog meer wensen.

Bij alles wat u doet : Lead the Way - Neem het voortouw

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Januari 2007

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema "Rotary awareness"

Als ons wordt gevraagd wat Rotary is, is het vaak moeilijk om kort en bondig te antwoorden omdat Rotary zoveel aspecten heeft: vriendschap en fellowship, wereldwijd wederzijds begrip, samenwerking, beroepsethiek en leiderschap. Allemaal waarden die ons bij Rotary hebben gebracht en allemaal redenen om te blijven.
Rotary gaat om het ideaal van Service above Self. Rotary werd gesticht vanuit Fellowship, maar groeide al snel uit tot een organisatie waar mensen samenkwamen om anderen van dienst te zijn - en op plezierigere en effectievere wijze dan men op eigen houtje had kunnen doen.

Gouverneur gezocht

Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 wordt er weer gezocht naar een Gouverneur voor ons District.
Ik merk nu zelf dat het zeer leerzaam en inspirerend is gouverneur te (mogen) zijn.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen.

Maar er zijn nog meer vacatures:

Ons district is verdeeld in 10 regio?s en iedere regio kent de RBC-vergaderingen. Deze vergaderingen ? de ?dagelijkse? contacten met de clubs worden onderhouden door de regio-voorzitters, onze ADG's.
Zowel voor regio 1 (Amsterdam Historisch) als regio 10 (Noordkop) wordt gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter RBC.
Ook voor de districtscommissie Vocational Service wordt naarstig gezocht naar een opvolger van PDG Hans van Leerdam, die te kennen heeft gegeven -weliswaar met pijn in zijn hart- ná het lopende Rotary-jaar iets meer van zijn welverdiende rust te willen gaan genieten.

Indien u denkt het missende puzzelstukje te (kunnen) zijn, laat het ons dan weten!

Rotary International

Ook nu weer in januari ontvangen de clubsecretarissen het zgn SAR (Semi Annual Report) vanuit het kantoor in Zürich.
Voorzitter en secretaris ondertekenen én retourneren de gevraagde gegevens en zorgen er voor, dat de bijgesloten halfjaarlijkse nota bij de penningmeester komt.
De penningmeester ontvangt de nota vanuit Zürich dus indirect en dient er dan ook zelf op toe te zien, dat de nota tijdig betaald wordt. Kijk dan nog eens goed of er soms een saldo (positief of negatief) te verrekenen is.

Rotary Doctors Nederland

In september heeft u een vriendelijk verzoek gehad ook dit jaar weer het werk van  Rotary Doctors Nederland (RDN) te ondersteunen door mee te doen aan de zgn vijf-euro-actie.
Deze jaarlijkse bijdrage is een van de steunpilaren van Rotary Doctors, naast andere giften, sponsoracties en bijzondere activiteiten.
Nu blijkt helaas, dat een groot aantal clubs uit ons district nog geen gehoor heeft gegeven aan deze oproep en vandaar mijn persoonlijk verzoek aan u allen onze rotary doctors toch vooral niet te vergeten!

LeAd II en uw clubadministratie

Binnen enkele weken krijgen alle clubs de gelegenheid kennis te nemen van de nieuwste ontwikkeling m.b.t. onze centrale ledenadministratie.
Het systeem, ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd is geheel toegankelijk via het Internet. De eindgebruiker staat op alle niveaus centraal.
Tijdens zgn pre-release sessies zal aan de clubsecretarissen cq. club-administrateurs getoond worden welke veranderingen, maar vooral verbeteringen doorgevoerd zijn. Niet alleen de leden worden nu vermeld, maar ook de oud- en ereleden zijn op eenvoudige, overzichtelijke wijze terug te vinden.
Mogelijkheden voor foto?s op de ledenkaart en verdere vermelding van door de eigen club, dan wel individuele Rotarian van belang geachte informatie behoren tevens tot deze release.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten ook een clubwebsite te nemen. Onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

Op zaterdag 12 mei 2007 wordt de districtsconferentie gehouden in het Amsterdamse stadion De Arena.

D e   T O E K O M S T

Na de kick-off door een mystery guest worden de deelnemers meegenomen op een reis naar de toekomst, waar het vertrekpunt duidelijk is, maar waar komen we terecht?
Wat wordt ons toekomstig speelveld?

Alles om ons heen verandert in sneltreinvaart.
Wonen, werken, tijd.
En wat heeft dat voor invloed op onze eigen, vertrouwde Rotary-club?

Het programma geeft een overzicht van de vele veranderingen in het verre en nabije verleden en door een futuroloog worden we met de neus op de feiten gedrukt.
Bewust maar vaak ook onbewust.
Informatie wordt ons opgedrongen,
maar wat moeten we ermee.
De informatisering slaat steeds verder toe
en we moeten mee.
Of niet?

De toekomst is al vandaag,
alleen realiseren we ons dat nog niet!

Ten slotte

De clubs draaien op volle toeren met veel fellowship en friendship. En ook veel aandacht voor projecten.
Natuurlijk is onze steun overal nodig, maar de naaste medemens mag niet vergeten worden!

Mijn vraag aan de clubs nu is om ook lokale projecten de aandacht te geven, die gevraagd wordt.
Onze commissies staan klaar als "vliegende kiep" en komen graag naar u toe.

Wacht ook niet te lang met het aanvragen van een matching grant en vraag vooraf goede informatie aan welke eisen het project dient te voldoen

Ik wens u allen een heel goed en gezond 2007 toe met veel bijzondere Rotary-momenten.

Bij alles wat u doet : Lead the Way - Neem het voortouw

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

December 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Maandthema “Family of Rotary”

Familiefeesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Oud & Nieuw.

Echte dagen om in huiselijke kring door te brengen. Bij de familie dus.

Deze maand staat dan ook niet geheel toevallig op de agenda van Rotary International als “Family Month”

In deze schijnbaar steeds snellere, vluchtigere tijd lijkt denken en doen vanuit familie- en ik voeg daar ogenblikkelijk clubverband aan toe, soms uit de tijd. Maar normen en waarden, waar we ook in Rotary-verband voor staan blijft de basis !

Laten we de wereld om ons heen niet vergeten en deze beschouwen als deel van onze familie. Misschien wel erg druk tijdens de kerstdagen, maar dan zijn er genoeg mensen voor een goed gesprek. Over Rotary?

Ik wens u met al uw dierbaren prettige Kerstdagen en veel gezondheid voor een nóg beter jaar 2007

Gouverneur gezocht

Alles gaat snel, sneller, snelst.
Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 is er weer een Gouverneur voor ons District nodig.
Ik merk nu dat het zeer leerzaam en inspirerend is gouverneur te (mogen) zijn.
Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen:

reageer

Nog meer vacatures

Ons district is verdeeld in 10 regio’s en iedere regio kent de RBC-vergaderingen. Deze vergaderingen én de “dagelijkse” contacten met de clubs worden onderhouden door de regio-voorzitters, onze ADG’s.

Zowel voor regio 1 (Amsterdam Historisch) als regio 10 (Noordkop) wordt gezocht naar mogelijke kandidaten voor voorzitter RBC.

Ook voor de districtscommissie Vocational Service wordt naarstig gezocht naar een opvolger van PDG Hans van Leerdam, die te kennen heeft gegeven – weliswaar met pijn in zijn hart- ná het lopende Rotary-jaar iets meer van zijn welverdiende rust te willen gaan genieten.

reageer

Gegevens opsturen naar Rotary International
voor 31 december 2006

Clubsecretarissen hebben vorige maand reeds een dringend verzoek van Rotary International gekregen om nog voor het einde van dit kalenderjaar de naam van de voorzitter en de secretaris voor het komende clubjaar 2007-08 door te geven.
De mutaties kunnen online worden ingebracht via www.rotary.org dan wel door het invullen en tijdig retourneren van het daartoe bestemde formulier.

LeAd II op 1 maart 2007 officieel de lucht in

Op 1 maart 2007 gaat het nieuwe Ledenadministratiesysteem LeAd II officieel de lucht in. Nieuwe wensen, nieuwe eisen en daarom ook een nieuw gezicht. Het systeem is ontwikkeld met de huidige automatiseringseisen in het achterhoofd. Ook LeAd II is geheel en al toegankelijk via het Internet. De eindgebruiker staat op alle niveaus centraal. Van contactinformatie voor de individuele Rotarian en gedetailleerde statistieken op club-, regio- en districtsniveau tot mailinglijsten voor landelijk gebruik.

De Rotarian zal er begin volgend jaar uitgebreid aandacht aan besteden; de secretarissen van de individuele clubs kunnen rekenen op ondersteuning in de vorm van workshops en individuele hulp. Deze workshops zullen vanaf begin maart 2007 binnen de districten worden georganiseerd.
Voor clubs die nog geen website hebben, er wel een willen maar opzien tegen het "technische" werk, of voor clubs die nadenken over de aanpassing van hun huidige website, is er de mogelijkheid tegen vaste, lage jaarlijkse kosten webruimte te huren. Sjabloons helpen clubs met het snel en eenvoudig opzetten van een website; het onderhoud is eenvoudig en kan direct via de computer thuis letterlijk via "drag and drop" in standaardprogramma's zoals Word worden geregeld. Het resultaat is altijd een professioneel ogende Rotary-website.
Met het nieuwe LeAd krijgt Rotary in Nederland er een praktisch en modern stuk gereedschap bij ten dienste van de club en de individuele Rotarian.

“Iedere toekomst
negatief of positief,
is een mogelijkheid tot innovatie”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
D e T O E K O M S T
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien.
Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

November 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email


De clubbezoeken!
Het is heel bijzonder alle clubs in ons district te mogen bezoeken en daar met het clubbestuur in alle openheid te spreken over “wat ons bezig houdt”.
Ons district is facilitair aan de clubs en ook de diverse commissies zijn altijd bereid te assisteren.
Op weg naar een ABC’tje, een Actieve Betrokken Club.
En met alle clubs door naar een ACBD’tje?
Een Actief Betrokken Consistent District !
Maar bij alles wat u doet, niet alleen in uw Rotaryclub maar ook daar buiten

Lead the Way – Neem het voortouw !

Maandthema “Rotary Foundation”

Ik kan mij niet aan het gevoel onttrekken, dat veel Rotarians onvoldoende beseffen, dat ‘onze’ Rotary Foundation een van de grootste particuliere liefdadigheidsorganisaties ter wereld is. Dat draagt er in hoge mate toe bij dat Rotary wereldwijd als een A-merk wordt ervaren. Een bevestiging daarvan is, dat in de VS de Rotary Foundation met de hoogste kwalificatie is gekomen uit een onderzoek naar betrouwbaarheid en transparantie. Dat is slechts voor een klein percentage van de onderzochte liefdadigheidsinstellingen weggelegd.
Onze districtscommissie Rotary Foundation is graag bereid, samen met de clubs, de projecten tot een goed einde te brengen.

Gouverneur gezocht

Alles gaat snel, sneller, snelst. Ook voor het Rotaryjaar 2009-2010 is er weer een Gouverneur voor ons District nodig. Ik merk nu dat het zeer leerzaam en inspirerend is om gouverneur te (mogen) zijn. Geen dag is hetzelfde en als Rotary je lief is en je dus bereid bent om veel voor Rotary te doen, maar er ook veel voor wilt terugkrijgen: reageer

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Er is inmiddels door de selectie-commissie met bijzonder veel kandidaten gesproken en -onder de indruk van de geweldige kwaliteiten- is inmiddels de moeilijke keuze bepaald.
Nadat aan alle formaliteiten is voldaan (voornamelijk papierwerk) zal het team zich graag voorstellen en daarna hard aan de slag moeten gaan ter voorbereiding van het bezoek, dat al op 22 februari 2007 begint.

Communicatie

Er is nog altijd een aantal clubs in ons district, dat het week- of maandbericht niet (ook) stuurt aan het centrale email-adres van ons district: weekbericht@rotary-d1580.nl

Eenmaal aangekomen in deze mailbox wordt het bericht direct doorgestuurd naar de redactie van De Rotarian, onze districts-redacteur, de gouverneur, ink. gouverneur en de districts-secretaris.
Het is dan ook niet meer noodzakelijk uw eigen adres-boek ieder jaar weer aan te passen, aangezien deze mailboxen aan functionarissen gekoppeld zijn en niét aan personen.

Zorg, dat uw district geïnformeerd wordt, want zonder informatie bereiken we gezamenlijk minder!

Gegevens opsturen naar Rotary International
voor 31 december 2006

Clubsecretarissen hebben een dringend verzoek van Rotary International gekregen om voor het einde van dit kalenderjaar de naam van de voorzitter en de secretaris voor het komende clubjaar 2007-08 door te geven.
De mutaties kunnen online worden ingebracht via
www.rotary.org dan wel door het invullen en tijdig retourneren van het daartoe bestemde formulier.

Volgende pagina

Automatisering

’t Wordt wel heel erg mooi. Onze nieuwe ledenadministratie en de daarop gebaseerde websites.

Met in het (besloten) ledendeel de mogelijkheid om foto’s te koppelen aan de leden, zodat op eenvoudige wijze een zgn. “smoelenboek” gegenereerd kan worden.

Ook de attendance-module wordt volledig op maat van de behoefte bij de clubs toegesneden. Niet alleen de club-attendance, maar ook attendance elders en het afmelden zal hierin bijgehouden kunnen worden.

Na een uitgebreide periode van testen en nog verder verbeteren zal aan alle clubs de mogelijkheid aangeboden worden deze nieuwe toepassing te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Volgende pagina

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.


D e T O E K O M S T

Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.


En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien.
Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Oktober 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Oktober
2006


De programma’s lopen!

Veel clubs hebben de programma’s voor het lopende jaar goed op de rails. Met veel aandacht voor projecten, groot én klein.

Vergeet svp niet, dat een goed programma essentieel is voor het functioneren als club en een positieve invloed heeft op de attendance.

Maar bij alles wat u doet, niet alleen in uw Rotaryclub maar ook daar buiten

Lead the Way – Neem het voortouw !

Maandthema “Vocational Service”

Rotary onderscheidt zich van andere service-organisaties o.a. door de speciale aandacht die wij, Rotarians, geven aan het beroep, de uitoefening daarvan en het bespreken van morele dilemma’s die daarmee samenhangen. Het classificatiesysteem dat wij hanteren, staat garant voor een grote diversiteit binnen de clubs.
Anno 2006 hebben wij programma’s die uit onze betrokkenheid met het beroep en de uitoefening daarvan voortkomen. Het jaarlijkse RYLA-weekeinde met managementtraining voor beginnende professionals. JobRotary, waarmee we succesvol langdurig werkloze 40-plussers helpen terugkeren op de arbeidsmarkt, Sollicitatietraining en beroepenvoorlichting aan leerlingen in het vervolgonderwijs. Het zijn allemaal vormen van dienstbaarheid aan de samenleving vanuit onze beroepsuitoefening.
Geweldig dat ook in ons district zoveel Rotarians bereid zijn hun expertise (en tijd) met veel passie te stoppen in deze activiteiten.

De Rotary Foundation

Bij mijn clubbezoeken kom ik –helaas- veel onbegrip tegen als ik het onderwerp Rotary Foundation bespreek. Een eenvoudige uitleg over de nieuwe aanvraag-procedures verheldert veel, zo niet alles.
Maar bovenal, leden van onze districtscommissie Rotary Foundation zijn graag bereid verdere uitleg te geven en te assisteren bij het aanvragen van de Matching Grants.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Inmiddels heeft de selectie van onze teamleider plaats gevonden en gaan we hard door met het samenstellen van het team.

Kijk nog eens goed rond en zoek de juiste kandidaten. Kandidaten, die ongetwijfeld een “boost” in hun carriere krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden. Lees hoe de aanmelding is geregeld.

Communicatie

Je hoopt natuurlijk altijd, dat de maandbrief gelezen wordt en uit reacties valt dat ook wel vast te stellen.

Laat eens weten, wat u anders zou willen of welke onderwerpen u mist.

Geef uw projecten en acties door, zodat ook daar melding van gemaakt kan worden!

Automatisering

Niet alleen onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake, maar er wordt ook hard gewerkt aan nieuwe vormgeving voor alle Rotary-sites.

Met bijzonder veel mogelijkheden, zowel voor als achter een wachtwoord. En met echte koppelingen naar de ledenadministratie, zodat de gewenste “smoelenboeken” automatisch tot stand komen, met een volledige vernieuwde attendance-module, etc. etc.

Na een uitgebreide periode van testen en nog verder verbeteren zal aan alle clubs de mogelijkheid geboden worden deze nieuwe toepassing te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
DE TOEKOMST
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Ten slotte

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien. Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier prachtig op aan.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

September 2006

Nieuws van uw gouverneur

|

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

September
2006


De vakantie is weer voorbij !

Bedenk eens wat jouw eigen Rotaryclub al gedaan heeft in het nieuwe clubjaar.
Ja natuurlijk, de fellowship was top tijdens de zomer-meetings, maar nu dienen we terug te keren naar de waan(zin) van alledag.

De programmacommissaris heeft een goed programma voorbereid en rekent op een hoge attendance. Ook ons district rekent op een hoge attendance tijdens 2 belangrijke evenementen, het seminar “Water, nu en later” en de Districtswerkdag.

Maandthema “New Generation Month”

Deze maand speciale aandacht voor de toekomst!
Rotaract (www.rotaract.nl), Group Study Exchange, RYLA, New Generations Exchange (NGE - stages voor jonge beroepsbeoefenaren uit achterstandslanden), jaarkinderen (www.rotary-jeugduitwisseling.nl), scholarships, vakantiekampen, het zijn geen onbekende begrippen, maat wat doen we er mee….. Een interessante discussie voor clubzaken.

14 oktober - Districtswerkdag

Tijdens deze zaterdag-ochtend wordt u uitgebreid bijgepraat over diverse onderwerpen, zoals:

Ö

Jeugdzaken – informatie en voorlichting.

Ö

De nieuwe automatisering – Uitleg van het nieuwe website systeem voor de clubs én u kunt ook zelf aan de slag !

Ö

Rotary Foundation – Informatie en praktijkvoorbeelden

Ö

Vocational Service – “Test je intuïtie”.

Ö

Job Rotary – informatie voor deelnemende en nog niét-deelnemende clubs.

Ö

GSE- informatie en tijdschema voor ontvangende clubs in voorjaar 2007

Ö

RBC-vergadering - door diverse regio’s wordt overleg gevoerd en informatie uitgewisseld.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

De eerste gesprekken met kandidaat-teamleiders gaan binnenkort van start.
Maar het zou toch niet zo moeten zijn, dat er advertenties geplaatst moeten worden voor team-leden? Daarom nogmaals deze oproep voor onze uitwisseling met district 9800 – Melbourne, Australië.
Ga op zoek naar de juiste kandidaten, die ongetwijfeld door dit bezoek een “boost” in hun carriere zullen krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden.
Ons team gaat al eind februari 2007 en de selecties zullen in september/oktober plaatsvinden.

Lees hoe de aanmelding is geregeld.

Zaterdag 30 september 2006
voorlichtingsmiddag jeugdprogramma’s te Nieuwegein

De MDJC, Multi District Jeugd Commissie, organiseert de jaarlijkse landelijke voorlichtingsbijeenkomst op zaterdag 30 september a.s. van 13:00 tot 17:00 uur in De Gildevaart te Nieuwegein. Bedoeld voor jeugdcommissarissen uit clubs, regio’s en districten maar bovenal voor belangstellende jongeren en hun ouders.
Kijk eens op: www.rotary-jeugduitwisseling.nl

De clubbezoeken.
Diverse clubs heb ik inmiddels mogen bezoeken en het verdere schema is vastgesteld en verstuurd aan de clubs.
Veel clubs hadden gereageerd op mijn oproep om zelf de maand vast te stellen, maar toch ook van veel clubs heb ik helaas niets gehoord.
Misschien door de vakantie? Misschien gewoon vergeten?

Kijk ook eens op de algemene agenda van het district en dan zult u zien dat veel dagen/avonden al flink bezet zijn. Een verzoek tot ruiling zal dan ook zeer moeilijk te honoreren zijn!

Communicatie

Je hoopt natuurlijk altijd, dat de maandbrief gelezen wordt en uit reacties valt dat ook wel vast te stellen. Maar laat eens weten, wat u anders zou willen of welke onderwerpen u mist.
Zeg dan niet, stuur hem over de post, want daar kan ik onmogelijk aan beginnen zonder de contributie aanzienlijk te verhogen en dat wilt u zeker niet!
Met inhoudelijke argumenten komen we samen een heel eind!

Workshop over ethiek van start:
‘Toets je intuïtie / Omgaan met morele vraagstukken’

Dagelijks in je werk- en privéleven loop je aan tegen morele dilemma’s. Binnen Rotary kun je daar doorgaans je verhaal wel over kwijt. Vanaf heden is er een uitgelezen mogelijkheid om dergelijke vraagstukken in clubverband gestructureerd met elkaar te bespreken. Onder auspiciën van de Nyenrode Business University is er een workshop voor ontwikkeld: ‘Toets je intuïtie / Omgaan met morele vraagstukken’. De workshop biedt een opening om voortaan morele vraagstukken volgens een bepaalde aanpak, het zogenaamde zesstappen-plan, te lijf te gaan. Het gaat daarbij niet om goed of fout, maar om met elkaar inhoud aan de afweging te geven.
Speciaal daarvoor getrainde Rotarians begeleiden de workshop. Die kun je heel goed in clubverband organiseren. Het vergt wel een wat langere bijeenkomst (van ongeveer drie uur) dan doorgaans gebruikelijk is. Ga de uitdaging aan, plan een workshop in je programma en neem daarvoor contact op met Jan Willink (RC Soest-Baarn), via email: willinknu@planet.nl. Om de ontwikkelingskosten te dekken wordt aan de clubs voor het begeleiden van een workshop € 200 gevraagd.

Het water - symposium

Op vrijdag 22 september 2006, van 10.00-19.30 uur, zal het symposium “Water, nu en later” plaatsvinden in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Dit evenement staat in het teken van drinkwater en wordt georganiseerd door ons district 1580, het Zuiderzeemuseum en Dorcas Hulp Nederland.
Als deelnemer aan het waterevenement kunt u, vanaf 10.00 uur, ook bijv. eerst een bezoek brengen aan het Zuiderzee Museum.

Automatisering

Niet alleen onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake, maar er wordt ook hard gewerkt aan nieuwe vormgeving voor alle Rotary-sites.
Naar verwachting worden in oktober de eerste sites geconverteerd en daarna zijn ook de clubs in de gelegenheid het nieuwe systeem te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Het ligt in de bedoeling hiervoor nieuwe zgn. webmasterclasses te organiseren, maar 14 oktober (districts-werkdag) kunt u al het nieuws zelf zien.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De contouren van de komende Districtsconferentie
op 12 mei 2007 in Amsterdam worden steeds duidelijker.
De toekomst.
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
En onze clubs?

Vakantie

Het district dient facilitair te zijn aan de clubs en op te treden als “vliegende kiep”.

Besturen op afstand is niet mijn idee van leiderschap. We dienen juist allemaal midden in de maatschappij het voortouw te nemen en ons te laten zien. Ons jaarmotto Lead the Way sluit hier –uiteraard- prachtig op aan.

Ook ik ga even met vakantie, maar ben daarna weer –vol frisse ideeen- te uwer beschikking.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Augustus 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Augustus 2006

De kop is er af !

De eerste maand van het nieuwe Rotary-jaar zit er inmiddels op.

Puffend en zwetend, wat een hitte! Ging het er ook zo heet aan toe in uw eigen rotary-club?

Of moet het jaar nog op gang komen…..

Maar vanaf zaterdag 14 oktober a.s. heeft niemand meer een excuus, want dan wordt voor de allereerste keer in ons district een zgn. Districts-werkdag gehouden worden.
Niet alleen bestemd voor alle geïnteresseerde en betrokken (bestuurs)leden, maar ook voor ink. voorzitters, commissie-leden, regio-commissarissen etc.etc.
Binnenkort meer hier over.

Maandthema

De maand augustus staat bij Rotary International (RI) in het teken van ledenwerving en -behoud. Via de website van ons district kun je drie soorten formulieren invullen en digitaal insturen. Internationaal wordt daar nu vijf jaar mee gewerkt en in de USA draagt deze aanpak bij tot een substantiële ledeninstroom. De zeven Nederlande districten hebben besloten deze benadering ook in Nederland een kans te geven.

De formulieren:

Ö

Voor verhuisde Rotarians op zoek naar een nieuwe club...

Ö

Een aanbevelingsformulier van een Rotarian betreffende een ‘rotarabel’ persoon...

Ö

Voor belangstellende buitenstaanders...

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Evenals vorige maand nu nogmaals de oproep voor GSE-leider én GSE-teamleden voor onze uitwisseling met district 9800 – Melbourne, Australië.
Ga op zoek naar de juiste kandidaten, die ongetwijfeld door dit bezoek een “boost” in hun carriere zullen krijgen en wie weet, toekomstige Rotarians zullen worden.
Ons team gaat al eind februari 2007 en de selecties zullen in september/oktober plaatsvinden.

Lees hier hoe u zich kunt aanmelden als teamleider en ook hoe kandidaten aangemeld kunnen worden.

Contactclub gezocht

De RC Immingham (District 1270) is een van de 5 clubs in Grimsby en North East Lincolnshire en is op zoek naar een contactclub in ons district..

Lees eens wat de club te bieden heeft en neem contact met hen op.

Rotary is ook leuk buiten de eigen club!

De clubbezoeken.
Veel clubs hebben gereageerd op mijn oproep, maar ook veel clubs hebben dat nog helemaal niet gedaan.
Misschien door de vakantie? Misschien gewoon vergeten?

Tot 21 augustus kunt u nog de gewenste datum opgeven en daarna zullen alle clubs normaal ingepland worden!

Vandaar hier nogmaals mijn verzoek aan de voorzitter en/of secretaris om zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens in te vullen.

Het Semi Annual Report

Begin juni hadden maar liefst 44 Nederlandse Rotary Clubs de afdracht, die verschuldigd was op 1 januari j.l. nog niet voldaan aan Rotary International !

Extra belrondes e.d. hebben niet geheel het gewenste resultaat gehad, want maar liefst 5 clubs hadden ook op de uiterste betaaldatum niet betaald.

Om te voorkomen, dat in december a.s. dezelfde situatie ontstaat heeft het kantoor in Zürich een nadere instructie opgesteld, die hier vermeld wordt.

Nieuwe ledenavond

Voor de Rotarians uit de regio’s 1,2 3 en 7 die sinds 1 juli 2004 lid zijn, wordt op maandagavond 9 oktober a.s. (v.a. 18.15 uur) een bijeenkomst georganiseerd, die zal plaatsvinden in Sport-/tenniscentrum Amstelpark.

Het is een mogelijkheid om niet alleen te horen wat Rotary voor hen kan betekenen, maar vooral ook wat zij voor Rotary kunnen en willen betekenen in onze snel veranderende maatschappij. Tijdens de gesprekken op de avond wordt aanvullende informatie verstrekt n.a.v. vragen en opmerkingen van nieuwe leden. Voor informatie klik hier

Het water - symposium

Op vrijdag 22 september 2006, van 10.00-19.30 uur, zal het symposium “Water, nu en later” plaatsvinden in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Dit evenement staat in het teken van drinkwater en wordt georganiseerd door ons district 1580, het Zuiderzeemuseum en Dorcas Hulp Nederland.

Als deelnemer aan het waterevenement kunt u, vanaf 10.00 uur, ook bijv. eerst een bezoek brengen aan het Zuiderzee Museum.

Automatisering

Onze landelijke LedenAdministratie ondergaat thans een algehele remake en zal als basis dienen van vernieuwde websites van alle in Nederland aan Rotary gelieerde onderdelen.

In de komende maanden zal hier zeer uitgebreid over worden gepubliceerd en zullen de betreffende clubfunctionarissen worden geïnformeerd.

Ook zullen de clubs in de gelegenheid worden gesteld het nieuwe systeem te gebruiken als eigen clubsite en krijgen zij de beschikking over een state-of-the-art systeem, dat niet alleen goed werkt, maar ook zeer eenvoudig in het gebruik is.

Het ligt in de bedoeling hiervoor nieuwe zgn. webmasterclasses te organiseren, maar 14 oktober (districts-werkdag) kunt u al het nieuws zelf zien.

“Wie met passie zijn eigen toekomst nastreeft,
loopt een grotere kans dat die toekomst
ook echt gerealiseerd wordt.”

De Districtsconferentie op 12 mei 2007 in Amsterdam gaat over de toekomst.
Onze toekomst, maar hoe ziet die er uit?
Wonen, werken; alles verandert.
Onze omgeving, onze buren.
En onze clubs?

Vakantie

Al terug van de welverdiende vakantie? Of gaat u nog weg?
In beide gevallen geldt: Bezoek eens een Rotary clubmeeting buiten uw eigen –vertrouwde- club !
Dan zult u zeker vaststellen, dat Rotary ook daar gewoon leuk is!

Maar bovenal, kijk altijd goed uit, want ik hoop iedereen na de vakantie-periode weer gezond en wel terug te zien.

Uw gouverneur
Alfred Schrijver

Juli 2006

Nieuws van uw gouverneur

 

Contact:

DG Alfred Schrijver

Fuik 20
1141CH Monnickendam
email

Juli 2006

De koning is dood, leve de koning

Zo eindigde Jaap de Zeeuw zijn laatste maandbrief.

Uiteraard past ook hier een hartelijk dank voor zijn inspanningen in de afgelopen jaren, waarin ik met hem heb mogen samenwerken en hem heb leren waarderen.

Naar aanleiding van zijn DisCon, waar op een goede informatieve wijze het onderwerp “Nederland; Multicultureel Ondernemend” werd behandeld, is er door een aantal Rotarians op persoonlijke titel verder een initiatiefgroep gevormd en zijn er voorstellen aan de staf van ons district gedaan.
Voorstellen, die overigens graag overgenomen worden.

GSE met district 9800 – Melbourne Australië

Ook dit jaar heeft ons district een uitstekende GSE partner!
Een inspirerend land, dat al veel Nederlanders heeft aangetrokken en ook nu verwachten we, dat de belangstelling overweldigend zal zijn.Ons team gaat al eind februai 2007 !
Lees verder voor de aanmeld-procedure voor team-leader en hoe kandidaten aangemeld kunnen worden.

De clubbezoeken.

Veel clubs hebben gereageerd op mijn oproep om een gewenste datum door te geven. Maar ook veel clubs hebben nog helemaal niet gereageerd!
Vandaar hier nogmaals mijn verzoek aan de nieuwe voorzitter en/of secretaris om zo spoedig mogelijk de gevraagde gegevens in te vullen.

Kijk voor een overzicht van reeds vastgestelde data op de agenda.

14 oktober a.s.

De eerste Rotary-werkdag in ons district en direct bestemd voor ALLE bestuurs- en commissieleden van de clubs.
Een projectenmarkt, aangevuld met workshops over diverse onderwerpen, training voor Rotary Foundation commissarissen, de eerste informatie over het GSE-team dat gaat komen uit Australië, een gezamenlijke lunch en diverse commissie-vergaderingen.
Binnenkort meer en uitvoeriger nieuws hierover.

Automatisering en Internationale Zaken

In het landelijk gouverneursberaad zijn Automatisering én Internationale Zaken mijn aandachtsgebieden. Voor de automatisering wordt nu al bijna een jaar door een zgn. Taskforce ICT gewerkt aan de toekomstige, geheel vernieuwde toepassing voor onze LedenAdministratie. Op basis van deze leidende LedenAdministratie wordt het mogelijk websites van alle in Nederland aan Rotary geliëerde onderdelen te publiceren.
In de komende maanden zal hier uitgebreid over worden gepubliceerd en zullen de betreffende clubfunctionarissen worden geïnformeerd.
Ook naar de samenwerking met de diverse Interland Commissies kijk ik uit.
Tenslotte is internationale samenwerking een van de pijlers van Rotary!

De Toekomst

"We live in the present,
We dream of the future,
But we learn from the past."

Woorden van Paul Harris, die nog steeds actueel zijn en de basis zullen vormen voor de nieuwe Districtsconferentie op 12 mei 2007 in Amsterdam.
Wonen, werken; alles verandert. Onze omgeving, onze buren. En onze clubs?

Redactie

Al vele jaren komt onze districts-redacteur Siep de Vries bij de clubs om zijn verslagen te maken voor De Rotarian en de website.

Hij heeft nu te kennen gegeven, dat de tijd van gas terugnemen is gekomen en daardoor zullen we op zoek gaan naar een nieuwe districts-redacteur.

Bent u geïnteresseerd, kijk dan even verder.

of neem direct kontakt op Marcel Harlaar, hoofredacteur De Rotarian.

Vakantie

De meesten van u gaan de komende weken op vakantie. Dicht bij huis en soms ver weg.

Probeer eens een Rotary club te bezoeken en dan zult u het met mij eens zijn, dat Rotary - ook buiten de eigen club- gewoon leuk is !

Kijk in ieder geval goed uit, want ik hoop hoop dat iedereen na de vakantie-periode weer gezond en uitgerust terugkomt.

Maar bovenal:

Uw gouverneur
Alfred Schrijver