DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Juni 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Fellowship

‘Fellowship’ is de hoeksteen van een goede club. Het afgelopen Rotaryjaar heb ik als gouverneur met heel veel plezier de clubs bezocht. Ik heb veel ‘fellowship’ bij de clubs gezien. Ik heb op heel plezierige wijze met de club-, regio- en commissievoorzitters, collega districtgouverneurs, RAN-secretariaat en talloze andere Rotarians samengewerkt. Ik heb persoonlijk ‘fellowship’ ontvangen en ervaren. Heel erg inspirerend! Gelukkig is er ook een leven na een gouverneursjaar. Ik heb nu weer tijd voor nieuwe uitdagingen in het werk, voor mijn eigen club, voor andere vormen van ‘fellowship’. Maar Rotarybijeenkomsten blijven een plaats van ontmoeting, inspiratie en ‘fellowship’. Heel veel dank. Rotary Shares!

Multi District Conferentie (MDC): doorslaand succes!

De MDC, die op 17 mei in Nijkerk werd gehouden, was een doorslaand succes. Duizend Rotarians  waren aanwezig bij dit unieke Rotary evenement. De wegblijvers hebben wat gemist. Prima sprekers (waaronder de voorzitter van onze eigen Districtscommissie Water  Peter Wiers), uitstekend entertainment, veelzijdig aanbod van ‘stands’ met clubactiviteiten (geweldig wat de clubs allemaal doen!), veel ‘fellowship’. Dat deze MDC niet allen inhoudelijk, maar ook organisatorisch zo’n doorslaand succes was, is mede te danken aan de stuwende inbreng in het organisatiecomité van Marcel van Duivenboden (RC Heemstede). Marcel en Peter (namens ons district): heel veel dank! Rotary Shares en fellowship in optima forma! 

GSE-team uit India: ‘perfect hosts in your great district’

Het GSE-team uit India is weer thuis. We kunnen terugkijken op een geweldige uitwisseling met het District 3060 (India / Gujarat). Ons GSE-team heeft in India een ‘life changing experience’ opgedaan. Hetzelfde geldt voor het team uit India dat vorige maand bij ons op bezoek was. Van RI president Wilf Wilkinson ontving ik het volgende bericht: “Dear Friends, Congratulation to all in what was an excellent exchange. It is these interchanges that someday will make "Peace Possible".  En van de GSE-chair in D3060, Devendra Shastri: “I have been District GSE chair for more than 12 times in last 25 years, but rarely have I come across such perfect hosts in you and your great District. Once again, on behalf of our District 3060, we salute you and your team of dedicated Rotarians and their families for touching lives of our GSE team in a very special way!”.

Mijn dank aan al diegenen die van deze uitwisseling, onder perfecte regie van Greet van Gorsel en Jack Groot,  zo’n succes hebben gemaakt! Deze uitwisseling was ook uniek, omdat wij gezamenlijk in beide districten gelden hebben verzameld, waarmee in D3060 nu 1000 schoolbanken zijn gekocht. Rotary Shares!

Leonardo da Vinci- weekend - RC Amsterdam: ook een voorbeeld van ‘fellowship’

Ieder jaar komen uit 10 West-Europese landen Rotaryclubs (Florence, Amsterdam, Athene, Brussel, Dublin, Londen, Madrid, Tours, Wenen, Würzburg) samen voor de ‘Leonardo da Vinci-prijsuitreiking’. Een geldprijs van € 10.000 en ingesteld in 1973 door RC Florence, voor een jonge, buitengewoon begaafde wetenschapper, artiest of kunstenaar om zijn verdere ontwikkeling te stimuleren.
RC Amsterdam, de eerste en oudste club in ons land, organiseerde dit jaar dit evenement. Een uitwisseling van hechte vriendschap tussen Rotaryclubs, gecombineerd met inhoud en intellectualiteit.
De ‘Leonardo da Vinci-prijs’ werd door onderwijsminister Plasterk uitgereikt aan architect Ir Ties Rijcken (32), die zich heeft gespecialiseerd in ‘wonen op water’. Ties is ook kunstenaar, fotograaf en schrijver. 

Afdrachten Rotary Foundation: voor uiterlijk 30 juni!

Uit een recent overzicht blijkt dat een aantal clubs nog geen bijdrage heeft gestort op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Het district heeft de middelen hard nodig om de Matching Grant-aanvragen van clubs uit ons district financieel te ondersteunen. Het Rotaryjaar eindigt 30 juni. De clubbijdragen moeten voor die datum zijn over gemaakt.
Meer informatie bij voorzitter districtscommissieTRF (PDG Henk Biemond).

Voorstellen COL 2010

Eens in de drie jaar wordt een zgn. Council on Legislation (COL) gehouden. De eerstvolgende in 2010. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om de Rotary regels te wijzigen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Manual of Procedures (MOP) die te downloaden is via het downloadcenter op www.rotary.nl. Als een club voor de COL een voorstel heeft, dient hierover binnen het district een besluit te  worden genomen. Dit gebeurt gewoonlijk tijdens de jaarlijkse vergadering op de districtconferentie. Het kan ook tijdens een evt. ingelaste Assembly worden besloten.  Als er clubs voorstellen willen doen,  moeten deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 september bij onze districtsvertegenwoordiger voor de COL, Alfred Schrijver, worden ingediend.

GSE-teamleider voor Brazilië (mei 2009) gezocht

In 2009 (2 mei tot 1 juni) zal een Group Study Exchange (GSE) plaatsvinden met een district uit Brazilië. Dat is ongetwijfeld een inspirerend en uitdagend land om mee kennis te maken. Voor deze GSE-uitwisseling wordt een Rotarian, lid van een club in District 1580, gezocht die teamleider wil zijn. De teamleider stelt mede het GSE-team samen. Voor een teamleider is deelname aan het GSE-programma een geweldige belevenis. Het recente bezoek van het GSE-team uit India toont dat aan. Belangstellenden, kunnen zich tot 1 juli schriftelijk aanmelden bij DGE Joost Hoffscholte, die ook de profielschets kan toesturen en nadere informatie kan geven. Naast een motivering van betrokkene dient de aanmelding vergezeld te gaan van een cv.

Last but not least: succes en sterkte aan onze opvolgers

De bestuurswisselingen binnen de clubs vinden eind deze maand plaats. Ook de Gouverneurswisseling in ons district op zondag 29 juni aan Joost Hoffscholte (een geweldige opvolger!) . Een gouverneur (maar ook een clubvoorzitter) is voor één jaar ‘kapitein’ op de  ‘vredesboot’ die Rotary heet en die de wereldzeeën bevaart. Zijn rol is sturen, stimuleren, binden en nieuwe wateren (wegen) vinden. Continuïteit en aanpassing aan de tijdgeest zijn daarbij de doelen. Rotary is een unieke organisatie met een geweldige ‘drive’ en ‘zelfinnoverend vermogen’. Daar waar de zon op die wereldzeeën opgaat en ook daar waar die tegelijkertijd weer ondergaat, werelddelen overschrijdend, daar is wel een Rotaryclub te vinden (32.000 in totaal). Een netwerk van maatschappelijk betrokken clubs (de basis van Rotary!), leden, activiteiten, projecten en uitwisselingen. Ongelooflijk! ‘Iets doen voor Rotary is ‘self-rewarding’. Laat het een stimulans zijn voor mijn opvolger en alle nieuwe clubvoorzitters. Rotary Shares!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI