© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

DG 2007-08 | Eduard Kruseman

Juni 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Fellowship

‘Fellowship’ is de hoeksteen van een goede club. Het afgelopen Rotaryjaar heb ik als gouverneur met heel veel plezier de clubs bezocht. Ik heb veel ‘fellowship’ bij de clubs gezien. Ik heb op heel plezierige wijze met de club-, regio- en commissievoorzitters, collega districtgouverneurs, RAN-secretariaat en talloze andere Rotarians samengewerkt. Ik heb persoonlijk ‘fellowship’ ontvangen en ervaren. Heel erg inspirerend! Gelukkig is er ook een leven na een gouverneursjaar. Ik heb nu weer tijd voor nieuwe uitdagingen in het werk, voor mijn eigen club, voor andere vormen van ‘fellowship’. Maar Rotarybijeenkomsten blijven een plaats van ontmoeting, inspiratie en ‘fellowship’. Heel veel dank. Rotary Shares!

Multi District Conferentie (MDC): doorslaand succes!

De MDC, die op 17 mei in Nijkerk werd gehouden, was een doorslaand succes. Duizend Rotarians  waren aanwezig bij dit unieke Rotary evenement. De wegblijvers hebben wat gemist. Prima sprekers (waaronder de voorzitter van onze eigen Districtscommissie Water  Peter Wiers), uitstekend entertainment, veelzijdig aanbod van ‘stands’ met clubactiviteiten (geweldig wat de clubs allemaal doen!), veel ‘fellowship’. Dat deze MDC niet allen inhoudelijk, maar ook organisatorisch zo’n doorslaand succes was, is mede te danken aan de stuwende inbreng in het organisatiecomité van Marcel van Duivenboden (RC Heemstede). Marcel en Peter (namens ons district): heel veel dank! Rotary Shares en fellowship in optima forma! 

GSE-team uit India: ‘perfect hosts in your great district’

Het GSE-team uit India is weer thuis. We kunnen terugkijken op een geweldige uitwisseling met het District 3060 (India / Gujarat). Ons GSE-team heeft in India een ‘life changing experience’ opgedaan. Hetzelfde geldt voor het team uit India dat vorige maand bij ons op bezoek was. Van RI president Wilf Wilkinson ontving ik het volgende bericht: “Dear Friends, Congratulation to all in what was an excellent exchange. It is these interchanges that someday will make "Peace Possible".  En van de GSE-chair in D3060, Devendra Shastri: “I have been District GSE chair for more than 12 times in last 25 years, but rarely have I come across such perfect hosts in you and your great District. Once again, on behalf of our District 3060, we salute you and your team of dedicated Rotarians and their families for touching lives of our GSE team in a very special way!”.

Mijn dank aan al diegenen die van deze uitwisseling, onder perfecte regie van Greet van Gorsel en Jack Groot,  zo’n succes hebben gemaakt! Deze uitwisseling was ook uniek, omdat wij gezamenlijk in beide districten gelden hebben verzameld, waarmee in D3060 nu 1000 schoolbanken zijn gekocht. Rotary Shares!

Leonardo da Vinci- weekend - RC Amsterdam: ook een voorbeeld van ‘fellowship’

Ieder jaar komen uit 10 West-Europese landen Rotaryclubs (Florence, Amsterdam, Athene, Brussel, Dublin, Londen, Madrid, Tours, Wenen, Würzburg) samen voor de ‘Leonardo da Vinci-prijsuitreiking’. Een geldprijs van € 10.000 en ingesteld in 1973 door RC Florence, voor een jonge, buitengewoon begaafde wetenschapper, artiest of kunstenaar om zijn verdere ontwikkeling te stimuleren.
RC Amsterdam, de eerste en oudste club in ons land, organiseerde dit jaar dit evenement. Een uitwisseling van hechte vriendschap tussen Rotaryclubs, gecombineerd met inhoud en intellectualiteit.
De ‘Leonardo da Vinci-prijs’ werd door onderwijsminister Plasterk uitgereikt aan architect Ir Ties Rijcken (32), die zich heeft gespecialiseerd in ‘wonen op water’. Ties is ook kunstenaar, fotograaf en schrijver. 

Afdrachten Rotary Foundation: voor uiterlijk 30 juni!

Uit een recent overzicht blijkt dat een aantal clubs nog geen bijdrage heeft gestort op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Het district heeft de middelen hard nodig om de Matching Grant-aanvragen van clubs uit ons district financieel te ondersteunen. Het Rotaryjaar eindigt 30 juni. De clubbijdragen moeten voor die datum zijn over gemaakt.
Meer informatie bij voorzitter districtscommissieTRF (PDG Henk Biemond).

Voorstellen COL 2010

Eens in de drie jaar wordt een zgn. Council on Legislation (COL) gehouden. De eerstvolgende in 2010. Tijdens deze bijeenkomst is het mogelijk om de Rotary regels te wijzigen. De procedure hiervoor staat beschreven in de Manual of Procedures (MOP) die te downloaden is via het downloadcenter op www.rotary.nl. Als een club voor de COL een voorstel heeft, dient hierover binnen het district een besluit te  worden genomen. Dit gebeurt gewoonlijk tijdens de jaarlijkse vergadering op de districtconferentie. Het kan ook tijdens een evt. ingelaste Assembly worden besloten.  Als er clubs voorstellen willen doen,  moeten deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 september bij onze districtsvertegenwoordiger voor de COL, Alfred Schrijver, worden ingediend.

GSE-teamleider voor Brazilië (mei 2009) gezocht

In 2009 (2 mei tot 1 juni) zal een Group Study Exchange (GSE) plaatsvinden met een district uit Brazilië. Dat is ongetwijfeld een inspirerend en uitdagend land om mee kennis te maken. Voor deze GSE-uitwisseling wordt een Rotarian, lid van een club in District 1580, gezocht die teamleider wil zijn. De teamleider stelt mede het GSE-team samen. Voor een teamleider is deelname aan het GSE-programma een geweldige belevenis. Het recente bezoek van het GSE-team uit India toont dat aan. Belangstellenden, kunnen zich tot 1 juli schriftelijk aanmelden bij DGE Joost Hoffscholte, die ook de profielschets kan toesturen en nadere informatie kan geven. Naast een motivering van betrokkene dient de aanmelding vergezeld te gaan van een cv.

Last but not least: succes en sterkte aan onze opvolgers

De bestuurswisselingen binnen de clubs vinden eind deze maand plaats. Ook de Gouverneurswisseling in ons district op zondag 29 juni aan Joost Hoffscholte (een geweldige opvolger!) . Een gouverneur (maar ook een clubvoorzitter) is voor één jaar ‘kapitein’ op de  ‘vredesboot’ die Rotary heet en die de wereldzeeën bevaart. Zijn rol is sturen, stimuleren, binden en nieuwe wateren (wegen) vinden. Continuïteit en aanpassing aan de tijdgeest zijn daarbij de doelen. Rotary is een unieke organisatie met een geweldige ‘drive’ en ‘zelfinnoverend vermogen’. Daar waar de zon op die wereldzeeën opgaat en ook daar waar die tegelijkertijd weer ondergaat, werelddelen overschrijdend, daar is wel een Rotaryclub te vinden (32.000 in totaal). Een netwerk van maatschappelijk betrokken clubs (de basis van Rotary!), leden, activiteiten, projecten en uitwisselingen. Ongelooflijk! ‘Iets doen voor Rotary is ‘self-rewarding’. Laat het een stimulans zijn voor mijn opvolger en alle nieuwe clubvoorzitters. Rotary Shares!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Mei 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Een leiderschapsrol voor Rotary?

Op zaterdag 19 april vond in het intieme Doopsgezinde Kerkje in  Edam een interessante districtsbijeenkomst plaats die enerzijds bedoeld was voor de inkomende voorzitters die niet bij de PETS van vorige maand aanwezig konden zijn, anderzijds voor belangstellende clubbestuurders om  inhoudelijke en programmatische ideeën  op te doen voor het komende Rotaryjaar. Door één van de inleiders werd de vraag geopperd of er een ‘leiderschapsrol’ voor Rotary is, nu de overheid zich terugtrekt uit het ‘publiek domein’ en er weer ruimte komt voor particulier initiatief. Hebben Rotarians vanuit hun beroep (vocational service) een voorbeeldfunctie? En hoe kunnen zij de maatschappij dienen? Op het terrein van mentorschap en moreel leiderschap bijvoorbeeld. Hoe kunnen we de enorme professionele kennis van Rotaryleden beter bundelen ten behoeve van het algemeen belang? Vragen waar niet direct antwoord op kon worden gegeven. Hoeft ook niet. Maar binnen de club er inhoudelijk en programmatisch volgend Rotaryjaar over praten zou wel eens tot ‘verlichtende projecten’ kunnen leiden. Make Dreams Real.

Polio de Wereld uit: wie helpt dit doel te bereiken?

Zoals in december jl. aangekondigd heeft de Bill & Melinda Gates Foundation aan Rotary Foundation (TRF) een 'challenge grant' toegezegd voor een maximum bedrag van 100 miljoen dollar voor de bestrijding van polio. Aan Rotary de taak om dit bedrag de komende drie jaar tot op de dollar te verdubbelen. Een grote uitdaging. Met 32.000 clubs over de hele wereld, betekent dit een bijdrage van iedere club van in totaal ca. USD 3000,- (over drie jaar). Voor ons eigen district betekent dit een 75 clubs een streefbedrag van tenminste USD 225.000,- (over drie jaar). Hoe gaan we dit doel gezamenlijk bereiken? Het is de bedoeling dat binnen het district een 'task force' wordt geformeerd die als taak krijgt de clubs te stimuleren, in het kader van bv. Fundraisingactiviteiten,  per club per jaar tenminste USD 1000,-- (Euro 650,-!) af te dragen aan het Polio Fund. Moet te doen zijn! Voor deze speciale districtscommissie worden leden gezocht die plannen gaan ontwikkelen en die vervolgens gaan uitvoeren. Het moet een gezamenlijke districtsinspanning worden. Wie wil hierbij helpen? Wie meldt zich aan? Wie heeft een goede suggestie? Opgave bij DG Eduard Kruseman of DGE Joost Hoffscholte. Rotary Shares. Make Dreams Real!

Multi District Conferentie (MDC): aanmelding nog steeds mogelijk

Nog niet aangemeld? Doe dat snel. Nog nooit naar een districtsconferentie geweest? Dan is deze MDC een unieke belevenis. Ga met een afvaardiging van clubleden (minstens vier per club). Neem je partner mee. Ook die is lid van de ‘family of Rotary’. In de april-uitgave van de Rotarian zat de programmafolder. Het belooft een dag van ontmoeting tussen Nederlandse Rotarians te worden, met veel inhoud en fellowship. Je moet er bij zijn! Opgave uitsluitend via de MDC-website. Tot 17 mei. Rotary Shares!

Ook Amsterdamse Rotary Clubs ‘sharen’

Eendrachtig het jaarthema ‘Rotary Shares’ organiseren op maandag 2 juni a.s. de gezamenlijke Amsterdamse  Rotary clubs voor de 5e keer het jaarlijkse Benefiet concert  in de Oude Kerk te Amsterdam, tijdens de World Press Fototentoonstelling. De opbrengst van de Benefietavond gaat naar goede doelen die gericht zijn op kansarme kinderen binnen de stad Amsterdam De organisatie en praktische uitvoering is in handen van Rotary club Amsterdam-Sloterdijk.
Steeds meer Rotaryclubs bundelen hun charitatieve inspanningen. Een voorbeeld daarvan was (zonder andere clubs tekort te doen!) de ‘Kalenderactie’, die afgelopen jaar door de RC Monnickendam werd gecoördineerd, ten behoeve van de financiering van waterprojecten. Het leverde netto €30.000,- op.
Ook de districtsactie ten behoeve van de aanschaf van 1000 schoolbanken in D3060 in India, waarmee ons district dit jaar een GSE-uitwisseling heeft, was een groot succes. ‘Rotary Shares’ ook volgend jaar? Bijvoorbeeld ten  behoeve van Polio de Wereld uit? 

GSE-team uit India gearriveerd

Vermoeid na een lange vlucht arriveerde zaterdagochtend 26 april jl. het GSE-team uit India (D3060). Het team is de komende vier weken te gast van de regio’s Amstelland-Meerlanden; West-Friesland; Midden-Kennemerland en Amsterdam-Historisch. Zaterdagavond werd het team verwelkomd ten huize van de Gouverneur in Haarlem en werd de ‘intocht’ van het jaarlijkse Bloemencorso als typisch Nederlands schouwspel bewonderd.  De komende weken wordt een zwaar ‘vocational programma’ afgewerkt. Meer over GSE op de districtswebsite.

Jeugduitwisselingen van Rotary: maak scholieren erop attent

 Rotary is uniek op het gebied van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren, omdat het gebruik kan maken van zoveel vrijwilligers in het immense netwerk over de hele wereld. De organisatie voor de uitwisselingen in de zomer van 2008 en de jaaruitwisseling is in volle gang. Maar ook in 2009-2010 zullen we opnieuw jongeren aan die fantastische ervaring kunnen helpen. Clubs kunnen daarbij als intermediair optreden door komende maand contact te leggen met scholen in ons district en scholieren te wijzen op de mogelijkheden, die Rotary hen in een volgend schooljaar biedt. Daarvoor zijn posters beschikbaar die kunnen worden opgevraagd bij Jack Groot en Marijke Bollweg.
 In september is er een landelijke voorlichtingsdag over de Rotary jeugduitwisselingen. Alle informatie is te vinden op de website. Sommige (club) jeugdcommissies nemen geïnteresseerde jongeren en hun ouders mee naar die informatiedag.

GSE-teamleider voor Brazilië (mei 2009) gezocht

In mei 2009 zal er onder verantwoordelijkheid van DGE Joost Hoffscholte, in samenwerking met de districtscommissie Rotary Foundation, een GSE-team uit ons district naar Brazilië gaan. Brazilië is ongetwijfeld een inspirerend en uitdagend land om mee kennis te maken. Group Study Exchange (GSE) is een programma van de Rotary Foundation dat jonge professionals (m/v) in de leeftijd van 25–35 jaar een unieke mogelijkheid biedt in contact te komen met beroepsgenoten in een ander land en een andere cultuur met een “op maat gesneden” programma binnen de eigen professionele interessesfeer van het teamlid.

Voor deze Group Study Exchange wordt een Rotarian, lid van een club in District 1580, gezocht die wil optreden als teamleider. Voor een teamleider is deelname aan het GSE-programma een geweldige belevenis. Gegadigden kunnen zich tot 1 juli schriftelijk aanmelden bij DGE Joost Hoffscholte, die ook de profielschets kan toesturen en nadere informatie kan geven.

Belangrijke data:

Clubbijdrage Rotary Foundation: op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Meer informatie bij voorzitter districtscommissieTRF (PDG Henk Biemond

Bezoek GSE-team uit India:
zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Zie MDC2008  

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

April 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Magazine Month

‘The medium is the message’, is een uitspraak van de Amerikaanse communicatiedeskundige Marshall McLuhan (1911 - 1980), die wel wordt beschouwd als de grondlegger en profeet van de moderne electronische communicatie. Communicatie via het World Wide Web neemt in toenemende mate de rol over van traditionele middelen die per gewone post worden verzonden. Deze maandelijkse Gouverneursbrief wordt bijvoorbeeld per e-mail verstuurd. Zou de Rotarian ook niet in een andere vorm moeten worden gegoten? Kan "Magazine Month" niet beter "World Wide Web Month" gaan heten? Want ook binnen Rotary gaat tegenwoordig heel veel (soms gewoon te veel!) via het ‘Web’. Hoe regisseer je al die informatie? Welk middel voor welke boodschap? Een directe oplossing voor de overvloed aan informatie via het web heb ik niet. Ik probeer het te ‘doseren’. Veel clubs stroomlijnen de communicatie via een eigen Website. En ook ons nieuwe ledenadministratie-systeem biedt ‘op-maat’ communicatiemogelijkheden. Welk medium is voor welke boodschap het meest effectief? Misschien wel het Video Magazine? Want dat heeft Rotary International ook! 

Multi District Conferentie: 17 mei in Nijkerk:

neem ook je partner mee!

In de april-uitgave van de Rotarian zit de uitgebreide programmafolder. Het belooft een dag van ontmoeting tussen Nederlandse Rotarians te worden, met veel inhoud en fellowship! Je moet er bij zijn! En waarom ook niet je partner meenemen? Ook die behoort tot de ‘family of Rotary’. Via de speciale MDC-website kan nu al worden ingeschreven. Wees er snel bij. Er zijn maximaal 1200 plaatsen.
Clubs kunnen hun projecten op de MDC- website plaatsen. Zo kunnen we ‘Sharen’ wat we gezamenlijk allemaal doen. En dat is verbazingwekkend veel! Wanneer dit niet direct lukt, neem dan contact op met Paul van Goor (RC Sneek)
De entreekosten voor de MDC bedragen € 45,= per persoon. Wellicht is het een idee dat Rotaryclubs de inschrijfkosten voor hun nieuwe leden (vanaf 2006) voor rekening van de club nemen? Rotary Shares op 17 mei!

Ideeën voor mijn Rotaryjaar? Kom 19 april naar Edam!

Als vervolg op de PETS wordt voor inkomende clubbestuurders en andere belangstellende Rotarians op zaterdagochtend  19 april (10.00 – 12.30 uur) in historisch Edam een themabijeenkomst gehouden om programmatische ideeën op te doen voor het komende Rotaryjaar. Hoe maak ik van mijn jaar een succes? Krijn van Beek, samensteller van de bundel ‘Gaat de elite ons redden?’ zal met adviezen komen over de rol van Rotary in hedendaags perspectief. Pieter Helsoot zal de rol van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (in 1784 in Edam opgericht) in historisch perspectief belichten. DGE Joost Hoffscholte zal ‘verlichtende ideeën’ verbinden met zijn jaarthema ‘Make dreams real’. Een ochtend om inspiratie op te doen en de ‘fellowship’ te versterken. Opgave bij Joost Hoffscholte (dg2008-09@rotary-D1580.nl), die ook het programma kan toesturen.

RYLA – weekend met record aantal deelnemers

Aan het RYLA – weekend van 14 tot 16 maart nam een recordaantal van 34 ‘young professionals’ deel. Meer dan de 24 gebruikelijke deelnemers. De organisatie en begeleiding was in handen van leden van de Amsterdamse  Rotaryclubs Asd – Minerva, - West, - Halfweg en – Westertoren. De deelnemers werkten het weekend een casus uit die ging over actuele zaken waarmee een Amsterdams opslag- en havenvervoerbedrijf te maken krijgt: financiering, werkgelegenheid, veiligheid,  regelgeving op het terrein van milieu en gezondheid, concurrentie, actiegroepen, transport van gevaarlijke stoffen. De ýoung professionals’ leerden omgaan met dilemma’s op het snijvlak  van zakelijke en ethische onderwerpen. Het weekend was een groot succes. De deelnemers gingen met een ervaring rijker en een certificaat naar huis. Vocational Service in optima forma. Met dank aan de organisatie! Volgend jaar wordt RYLA door de clubs in de Zaanstreek georganiseerd.

Op de foto reikt Helga Zult (Asd-Minerva) diploma’s uit aan het ‘winnende team’.

RC Uitgeest-Kennemerland nieuwe loot aan stam

Dinsdag 1 april jl. is Rotaryclub Uitgeest – Kennemerland (gem. leeftijd ca. 42 jaar) tijdens een feestelijke clubbijeenkomst opgericht. Door het ‘symbolisch’ overhandigen van het districtsvaantje door de Gouverneur aan clubvoorzitter Timo Garstman (foto) werd dit feit bezegeld. De nieuwe club is een zogenaamde ‘Late Avond Club’ en de 74e club in ons district. Door het oprichten van nieuwe clubs kan een jongere generatie bij Rotary worden betrokken. In de praktijk blijkt ook dat dit ‘bevruchtend’ werkt richting bestaande clubs (gem. leeftijd ca. 57 jaar) door uitwisseling van kandidaat leden. Er ontstaat een win-win-situatie. Sinds 2000 zijn in ons district 11 nieuwe clubs opgericht. Daardoor blijft het ledenbestand nu stabiel boven de 3000 leden, omdat er door ‘vergrijzing’ ook veel leden wegvallen. Nieuwe clubs dragen bij tot permanente vernieuwing van Rotary en het oprichten daarvan is onderdeel van zorgvuldig gekozen beleid. Binnenkort worden nieuwe clubs opgericht in de Zaanstreek, Purmerend / Weidevenne en Amsterdam-Zuidoost. 

Clubbijdrage Rotary Foundation: uw steun is nodig!

Clubbijdrage Rotary Foundation: op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub. Meer informatie bij voorzitter districtscommissie TRF PDG Henk Biemond

Belangrijke data:

Districts-bijeenkomst in Edam

voor inkomende voorzitters, clubbestuurders, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians: zaterdag 19 april  ( 10.00 – 13.00 uur)

19 april 2008

Bezoek GSE-team uit India:
zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Zie MDC2008  

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Maart 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Literacy

In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen. Dat is één van de acht zogenaamde Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.  Het bestrijden van analfabetisme heeft daarbij topprioriteit. Natuurlijk kijken wij allereerst naar de Derde Wereld waar Analfabetisme samen met Water en Gezondheid bovenaan de agenda staan. Denk bij de bestrijding van analfabetisme overigens niet alleen aan het doneren van boeken. Ook honger, ziekte en gebrek aan slaap kunnen kinderen parten spelen als zij naar school gaan. Vandaar dat ook projecten waarbij kinderen een goede maaltijd krijgen een positieve bijdrage leveren. Een goed voorbeeld daarvan is het Schoolfeeding Initiative Ghana  Netherlands.  Ook vanuit Rotary zijn er talloze programma’s op het terrein van literacy.

Ook in Nederland komt analfabetisme nog te veel voor. Ons land heeft naar schatting 1,5 miljoen laaggeletterden. Daarvan is 1 miljoen autochtoon en 500.000 allochtoon. Van de 1 miljoen autochtonen zijn 250.000 mensen vrijwel geheel ongeletterd. Zorgelijke cijfers. Dichtbij huis kan de Stichting Lezen & Schrijven de hulp van Rotaryclubs best gebruiken.

Multi District Conferentie: 17 mei in Nijkerk

De MDC nadert. Een organisatiecomité vanuit alle districten is hard aan het werk. De enige inschrijfmogelijkheid is online via de speciale MDC-website. Wees er snel bij. Er zijn maximaal 1200 plaatsen. Drie thema’s staan tijdens deze MDC centraal: water, gezondheid en honger. Dit sluit dus naadloos aan op het maandthema ‘Literacy’ en andere Rotary speerpunten.  De Waterwerkgroep van ons district zal prominent in het middagrogramma participeren. De kosten voor deelname aan deze MDC bedragen € 45,= per persoon. Ga met een grote clubdelegatie naar deze unieke Rotarydag.  Rotary Shares!

PETS druk bezocht. Nu naar Edam

De PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en clubbestuurders op 10 maart in Aalsmeer was drukbezocht. DGE Joost Hoffscholte lichtte het Jaarthema 2008 – 2009 ‘Make Dreams Real’ toe. Workshops zorgde voor een inhoudelijke verdieping. Maar hoe maak je van je Rotaryjaar als inkomend bestuurder werkelijk een succes? Op zaterdag(ochtend) 19 april zal in historisch Edam in de Doopsgezinde Kerk een vervolg op de PETS worden gegeven. Kunnen ook vragen worden beantwoord die er tussentijds zijn gerezen. Elkaar inspireren en stimuleren. Voor alle clubbestuurders, leden van districtcommissies, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians. Inschrijving vanaf 1 april. Uitnodigingen worden spoedig verzonden.

Dirk Boon-prijs voor RC Amsterdam - Halfweg

Sinds 1989 wordt ieder jaar aan een Rotaryclub in ons district de Dirk Boonprijs

uitgereikt voor het beste clubbericht. Deze prijs is bedoeld om het schrijven van weekberichten te bevorderen. Dit jaar gaat de prijs, een beeldje van beeldhouwer Gerard van der Leeden, naar RC Amsterdam-Halfweg vanwege de ‘kwaliteit, uitstraling en overzichtelijkheid’. Eervolle vermeldingen waren er voor de Rotaryclubs: Alkmaar, Enkhuizen en Texel.

Actie voor 1000 schoolbanken in India groot succes!

De districtsactie voor de aanschaf van 1000 schoolbanken in het district 3060, waar ons district dit jaar een GSE-uitwisseling mee heeft, is een groot succes geworden. De netto-(meer) opbrengst uit de wijnverkoop bedraagt uiteindelijk € 4.600,--! Omdat ook D3060 een bijdrage heeft geleverd en doordat de Rotary Foundation de bijdragen met een factor van 3 1 / 2 verhoogt, kan waarschijnlijk nog meer schoolmateriaal worden aangeschaft! In december kon ons GSE-team in India al een cheque overhandigen van €2.300,--. In mei kan het GSE-team uit India, dat dan ons district bezoekt, de andere helft in ontvangst nemen. Heel veel dank aan alle clubs en Rotarians die aan dit succes hebben meegeholpen.  Rotary Shares in optima forma! 

Clubbijdrage Rotary Foundation: uw steun is nodig!

De clubbijdragen zijn de ‘motor’ van de Rotary Foundation (TRF). Om aan de stijgende vraag naar ondersteuning voor de diverse Rotary-programma’s te voldoen, is groei van de inkomsten noodzakelijk. TRF wordt door Charity Navigator ,een toonaangevend instituut in de VS die charities beoordeelt, gezien als een ‘triple A’-foundation. Daar moeten we trots op zijn. Uw clubdonatie wordt dus goed besteed! Veel clubs hebben hun bijdrage 2007 – 2008 nog niet overgemaakt. Clubpenningmeesters: doe dat snel op rekening nr. 24.13.59.503 t.n.v. Stichting Rotary Foundation onder vermelding van naam Rotaryclub! TRF verdient ieders steun! Meer informatie over TRF bij onze districtscommissie (PDG Henk Biemond) en de website van Rotary International.

Belangrijke data:

Districts-bijeenkomst in Edam

voor inkomende voorzitters, clubbestuurders, regiovoorzitters en belangstellende Rotarians: zaterdag 19 april  ( 10.00 – 13.00 uur) Convocaties worden eind maart verzonden.

19 april 2008

Aanvraag voor Matching Grants:  deadline 31 maart.

Meer info bij voorzitter DistrictsCommissie Rotary Foundation (PDG Henk Biemond)

31 maart 2008

Bezoek GSE-team uit India: zaterdag 26 april tot en met zaterdag 24 mei

26 april t/m 24 mei
 

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Rotary Shares.

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Februari 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: World Understanding

Het internationale netwerk van Rotary kent 32.000 clubs die diep zijn ingebed in locale gemeenschappen. Over de gehele wereld verspreid. Daar waar de zon op- of ondergaat is wel een Rotaryclub te vinden. Ongelooflijk eigenlijk. Wat een ‘asset’!  Al deze clubs met haar 1,2 miljoen leden zijn op één of andere wijze dienstbaar aan de samenleving en met elkaar verbonden door talloze Rotary-programma’s en projecten: GSE,  family-to-family exchanges, scholarships, humanitaire projecten, matching grants, etcetera. En (van de laatste jaren) Rotary Peace Programmes. Het is ongelooflijk te zien hoeveel Rotarians zich lokaal en internationaal inzetten voor een ‘betere samenleving’. De Rotary Foundation is als katalysator een belangrijke spil die alle Rotaryprogramma’s en projecten mede-financiert en met elkaar verbindt. Met welk (hoger liggend) doel? Een bijdrage te leveren aan het bevorderen van ‘world understanding’, omdat elkaar wederzijds begrijpen en respecteren uiteindelijk bijdraagt aan duurzame vrede. ‘Rotary brings a pocket of peace to the world!’ Je begint het pas te zien, als je het begrijpt. Wie zei dat ook al weer?

Multi District Conferentie: kom 17 mei met een grote clubdelegatie!

De zeven Nederlandse districten organiseren dit jaar niet ieder afzonderlijk een DistrictsConferentie. De krachten zijn gebundeld in een MultiDistrictsConferentie (MDC) om inhoud te geven aan het Jaarthema van RI- president Wilf Wilkinson ‘Rotary Shares’. Op 17 mei gaan alle Nederlandse Rotarians elkaar stimuleren, inspireren en ontmoeten in het Hof van Holland te Nijkerk. Drie thema’s staan tijdens deze MDC centraal: water, gezondheid en honger. De Waterwerkgroep van ons district zal prominent in het dagprogramma participeren. Voor deze MDC is een speciale MDC-website ontworpen waarbij clubs lopende projecten kunnen aanmelden. Om te laten zien wat Rotary allemaal doet.  Kom met een grote clubdelegatie naar de MDC! Rotary Shares.

Thema 2008 – 2009: Make Dreams Real!

Tijdens de International Assembly 2008, die vorige maand in San Diego plaatsvond en waarbij ook mijn opvolger DGE Joost Hoffscholte aanwezig was, heeft Rotary International President-elect D.K. Lee (Zuid-Korea) zijn jaarthema ‘Make Dreams Real’ bekend gemaakt. Hij doelt hierbij vooral op: Polio de Wereld uit; hulp bij het terugdringen van kindersterfte en ledengroei. Lee zei het ongelooflijk te vinden, dat iedere dag maar liefst 30.000 kinderen van 5 jaar en jonger overlijden aan ziektes als longontsteking, mazelen en malaria. Aangezien de inkomende districtgouverneurs tijdens deze Assembly begonnen met de training en voorbereidingen voor het komende clubjaar 2008 - 2009, drong Lee er bij hen op aan toch vooral de kracht van Rotary te gebruiken deze problemen op te lossen en al het goede, dat reeds gedaan wordt, te maximaliseren. Bij de PETS op 10 maart meer over de invulling van het jaarthema.

Council on Legislation: voorstellen tot wijziging voor 1 maart 2008

De regels van Rotary International (een vereniging van Rotaryclubs) zijn vastgelegd in de Manual of Procedures (MoP). Elke club heeft het recht ‘enactments, resp. ‘resolutions’  in te dienen om deze MoP te wijzigen via de Council on Legislation (CoL). De CoL komt één keer in de drie jaar bijeen. De laatste keer was in 2007. De volgende keer in 2010. De behandeling van  wijzigingsvoorstellen neemt tijd. Voorstellen dienen door het district te worden aangenomen voordat zij aan de CoL kunnen worden voorgelegd. Clubs die wijzigingsvoorstellen willen indienen dienen dat voor 1 maart 2008 te doen voor behandeling in de Districts Assembly op 10 maart 2008. Voorstellen, die na deze datum worden ingediend, kunnen niet meer op de komende Districts Assembly worden behandeld. Wel is daarna nog een ballot-by-mail procedure mogelijk. Meer in formatie bij IPDG Alfred Schrijver.

Attentie clubsecretaris

Veel clubs hebben de opgave voor de internationale official directory van Rotary nog niet opgestuurd. Rotary International gebruikt deze gegevens voor haar dagelijkse communicatie, zoals o.a. het sturen van facturen. Hoe gaat dit?

·

Door het invullen van het formulier “Official directory form”. Dit is in november naar de clubs gestuurd, maar kan ook worden gedownload. Daarna kan het worden gestuurd per post naar Rotary International Europe/Africa Office, Witikonerstrasse 15, CH 8032 Zürich in Zwitserland.

·

Online via www.rotary.org: Ga naar de link ‘Member Access’. De clubsecretaris kan klikken op ‘Update Clubdata’ en dan de nieuwe bestuursleden invullen.`

·

Tenslotte kunnen de veranderingen ook worden gemaild naar RI dataservices: data@rotary.org.

PETS en District Assembly voor ink. voorzitters en clubbestuurders: (convocaties worden begin februari verzonden)

10 maart 2008

Oproep voor mentoren en kandidaten.

14, 15 en 16 maart 2008

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Rotary Shares.

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Januari 2008

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Awareness

Zijn we ons voldoende bewust wat het inhoudt om Rotarian te zijn? Wat de ‘waarden’ en ‘plichten’ van het Rotary-lidmaatschap zijn? Vriendschap, samenwerking, wederzijds begrip, beroepsethiek en leiderschap? Zijn we ons bewust wat een geweldige community-activiteiten en projecten door veel clubs worden uitgevoerd? Moeten we dat niet meer uitdragen? Zijn we ons bewust wat de kracht van het internationale netwerk van Rotaryclubs is? Maken we als individu en club voldoende gebruik van de mogelijkheden die dat unieke netwerk biedt om projecten uit te voeren en vriendschapsbanden te kweken? Kijken we wel eens naar de website van ons eigen district? Of die van Rotary International? Uitingen van en door maatschappelijk betrokken Rotarians. Wijzen we onze vrienden op het lidmaatschap van Rotary? En haar bijdrage aan bijvoorbeeld ‘Polio de wereld uit’?  Rotary doet geweldige dingen, hoewel we dat misschien niet zo ‘beleven’. We mogen extern best wel eens ‘trotser’ op ‘onze club’ zijn. Het ‘wij-gevoel’ mag sterker. Een sterke identiteit zorgt voor een sterk imago en merkbeeld. En trekt nieuwe jongere leden aan. Noodzakelijk voor de continuïteit van iedere organisatie. Mooie doelstellingen voor 2008. Rotary Shares! Rotary ‘Awares’!

GSE-team in India groots ontvangen

Tot vrijdag 18 januari verblijft ons GSE-team in District 3060 in India.  Op 27 en 28 december was ons team aanwezig op de districtsconferentie. Ik ontving het volgende e-mail: ‘Greetings from District GSE Committee! Your GSE Team is doing very well in our District. I met them at District conference at Ahmedabad and their presentation at the conference was very much appreciated by one and all and they were seen mingling with conference delegates. 
Your Team with their friendly disposition and enthusiasm has become popular and all those who hosted or met them have been of high praise for the team. Naturally, you have every reason to be proud of their performance as worthy Ambassadors of Goodwil of your District and your great country. With Season's Greetings and Best wishes for 2008 to you and all Rotarians of District 1580’.

Een betere uiting om trots te zijn op teamleider Jack Groot en zijn vier teamleden is er nauwelijks! En straks wij. Het GSE-team uit India komt naar ons district van 26 april tot en met 24 mei. De voorbereidingen (o.l.v. Greet van Gorsel) zijn in volle gang! Meer info over GSE in India.

Actie ‘1000-schoolbanken’ groot succes

Ons GSE-team heeft in India een cheque kunnen aanbieden (gematched via Rotary Foundation) die de financiering van 1000 schoolbanken in het bezoekende District 3060 mogelijk maakt. Het doel is bereikt. Dit is het resultaat van de ‘wijnverkoop’- actie binnen ons district. Heel veel clubs en individuen hebben spontaan één of meerdere dozen afgenomen. Half december was de voorraad uitverkocht. Misschien blijft er nog een saldo over om in mei aan het GSE-team uit India de ‘eindcheque’ aan te bieden. Met heel veel dank aan de afnemende clubs en individuele Rotarians!

Rotary Medical Equipment Bank

De Medical Equipment Bank (MEB), zoekt clubs binnen ons district die de kosten van een of meerdere containers willen financieren. MEB heeft tijdens haar 7- jarige bestaan 24 grote containers met medische en verpleegkundige hulpmiddelen verzonden. Er zijn nu nieuwe toezeggingen voor materialen als hospitaalbedden met toebehoren, rolstoelen, rollators en medische materialen die nog zeker 10 containers kunnen vullen, aldus MEB-voorzitter Pim ’t Hooft (RC Haarlem). De ontvangende partij is altijd een Rotaryclub ter plaatse zodat er niets tussen wal en schip valt. Welke club adopteert een container á €3500,= om de verzending van deze goederen mogelijk te maken?
Voor verdere informatie of mail

Belangrijke data:

PETS en District Assembly voor ink. voorzitters en clubbestuurders: (convocaties worden eind januari verzonden)

10 maart 2008

Oproep voor mentoren en kandidaten.

14, 15 en 16 maart 2008

Multi District Conferentie (MDC)

Ga met een grote clubdelegatie naar de MDC: Rotary Shares.

17 mei 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

December 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Family of Rotary

Dat Rotary een bijzondere en unieke organisatie is, merk je vooral als je over de grenzen van je eigen club kijkt. Het begrip ‘Family of Rotary’ wordt je pas echt duidelijk als je bijvoorbeeld eens naar een Internationale Conventie gaat: één grote familiebeleving! Geweldig! Misschien een reden om in juni 2008 naar Los Angeles te gaan?
Maar ook bij onze eigen clubs kun je het Rotary ‘familiegevoel’ beleven: ‘fellowship’als hoeksteen van een succesvolle club. De afgelopen maanden heb ik per week gemiddeld vier clubbezoeken afgelegd. Telkenmale werd ik gastvrij ontvangen als ‘lid van de Rotary familie’ en heb ik in open dialoog ervaren hoe uniek en betrokken de leden en  clubs in ons district zijn bij velerlei projecten en onderwerpen: één grote ‘familiebeleving’ met veel  ‘fellowship’. Daarvoor veel dank. Laten we ook de tweede helft van het Rotaryjaar onze krachten bundelen om een bijdrage te leveren aan de ‘community’, onze club, onze Rotary ‘familieleden’ en al die anderen die we kunnen steunen. Merry Christmas, Happy New Year, Rotary Shares!

Geen ‘Kerstmis’ voor GSE-team

Vrijdag 14 december vertrekt ons GSE-team voor vier weken naar India. Ver van huis. Geen Kerstmis in familieverband, omdat ze dat in India niet kennen. Wel deelname op 27 en 28 december aan de DistrictsConferentie van D3060 waar ons district dit jaar een uitwisseling mee heeft. En die conferenties worden daar heel druk bezocht! Een grote ‘familiebeleving’!  Kunnen onze GSE-teamleden onder leiding van Jack Groot op een heel speciale manier kennismaken met de ‘Family of Rotary’. Veel succes! 
Via een weblog op onze  districtswebsite worden we op de hoogte gehouden.

Poliovrije wereld: Gates Foundation daagt Rotary uit

Bill Gates PolioEen opmerkelijke partnership om als Rotarian trots op te zijn. De Bill & Melinda Gates Foundation heeft Rotary Foundation (TRF) 100 miljoen dollar toegezegd in het ideaal van een poliovrije wereld. Een strijd waarvoor in 1985 door Rotary de aftrap werd gegeven. Vanaf dát moment zijn vrijwilligers van Rotary clubs over de hele wereld begonnen met gelden te verzamelen en het vaccineren van kinderen. Op dit moment zijn er nog vier haarden van polio over: in India, Afghanistan, Pakistan en Nigeria. Het is van het grootste belang dat deze gebieden ook poliovrij worden.  De Gates Foundation onderkent dit. Het heeft een zogenaamde ‘challenge grant’ aan TRF toegezegd van 100 miljoen dollar voor de bestrijding van polio. Het gaat om de grootste eenmalige gift aan een serviceorganisatie ooit. Aan Rotary de taak om dit bedrag de komende drie jaar tot op de dollar te verdubbelen. Een grote uitdaging. De Board of Directors en de Trustees van TRF zijn er van overtuigd dat deze financiële injectie als katalysator zal werken om polio wereldwijd voorgoed te bestrijden. Laten we er allemaal volgend jaar aan bijdragen.

District geeft met Waterseminar aftrap voor MDC 

Meer dan honderd leden waren 19 november aanwezig in de aula van het St. Michaël College nabij het Zaans Museum en Zaanse Schans voor deelname aan het Seminar dat door de Waterwerkgroep in ons district voor het derde opeenvolgende jaar werd georganiseerd. Hiermee werd ook de aftrap gegeven voor de MultiDistrictsConferentie (MDC) in mei, dat als leidend thema ‘Water’ heeft. De ‘watercommissarissen’ en belangstellenden van de clubs werden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen: een waterproject kiezen; samenwerken met Afrikaanse Rotary clubs; een matching grant krijgen en hoe de gelden goed te besteden. Een inspirerende avond.

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2010 – 2011 sluit eind december

Het is nog mogelijk je aan te melden voor Districtsgouverneur. Een jaar lang ‘coach’ zijn van ons actieve district. Meewerken aan de missie van Rotary? En bovenal zelf geïnspireerd worden door de fantastische projecten die onze clubs uitvoeren? Meld je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, maatschappelijk betrokken, een ‘hands-on’ verenigingsdier en energie (m / v ) .

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en clubbestuurders: 10 maart

Op maandag 10 maart (ontvangst vanaf 18.30 uur) wordt in Aalsmeer de PETS / Assembly voor inkomend voorzitters (voor hen is de PETS verplicht!) en andere clubbestuurders gehouden.. Er zijn diverse workshops. Ook de secretarissen worden uitgenodigd voor een workshop over de nieuwe versie van de online ledenadministratie (LEAD2). Het programma wordt in januari verzonden.

Rotary Foundation

De commissie TRF doet een oproep aan de clubs om de jaarlijkse -vrijwillige- bijdrage over te maken.

Aan alle leden van de clubs zal medio december een Nieuwsbrief per mail worden toegezonden.

Website MDC 2008 on line

De zeven districten in Nederland organiseren dit jaar gezamenlijk een MultiDistrictsConferentie (MDC) die op zaterdag 17 mei in Nijkerk wordt gehouden. Het centrale thema is ‘Water, gezondheid en honger’. Clubs die dat willen, en zelf geen specifiek project hebben, kunnen doneren aan drie door Rotary Nederland gekozen projecten: Simavi, the Hunger Project en Aqua for all. Informatie over deze  projecten en meer over de MDC op de speciale website die langzaam zal worden uitgebouwd.  

RYLA: kandidaten en mentoren kunnen zich nu aanmelden

Op 14, 15 en 16 maart 2008 organiseert ons district een management trainingsweekend onder de naam RYLA (Rotary Youth Leadership Award). Het trainingsweekend is bestemd voor 'young professionals' die aan het begin van hun loopbaan staan. Deelnemers kunnen worden gesponsored door Rotaryclubs uit ons district. Vier Amsterdamse clubs bereiden de RYLA voor. Geef je op als mentor en help kandidaten voor te dragen.
Meer informatie bij Annelies Zijp (RC Amsterdam-Halfweg)

Aan de secretarissen

Een aantal van U heeft nog niet zijn zogenoemde SAR  of  wel het Semi-Annual Report ingeleverd.

Een dringend verzoek om dat alsnog op korte termijn te doen bij RI in Zürich.

Goede Kerstdagen en een Voorspoedig 2008

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

November 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Vocational Service

Het is deze maand 90 jaar geleden dat de Rotary Foundation werd opgericht. In de loop der jaren is TRF als public charity uitgegroeid tot niet alleen een belangrijk bindmiddel van alle internationale Rotary-programma’s, maar ook als boegbeeld van Rotary International. Met name door de in 1987 door TRF geïnitieerde actie Polio de wereld uit is de naamsbekendheid van Rotary (Foundation) door haar steun aan humanitaire-,  educatieve-  en gezondheidsprogramma’s sterk toegenomen. De inkomsten van TRF bedroegen over het jaar 2006-07 US$ 133 miljoen. Deze inkomsten zijn voor circa 78% afkomstig uit clubbedragen. Aan de diverse Rotary programma’s werd in dat zelfde jaar US$ 100 miljoen besteed. Het surplus aan inkomsten werd gereserveerd als buffer voor langlopende verplichtingen. De clubbijdragen zijn de motor van TRF. Om aan de stijgende vraag naar ondersteuning voor de diverse Rotary-programma’s te voldoen, is groei van de inkomsten noodzakelijk. Vandaar de oproep vanuit TRF: every Rotarian, every year US$ 100. TRF wordt door Charity Navigator ,een toonaangevend instituut in de VS dat charities beoordeelt,  gezien als een triple A - foundation. Daar moeten we trots op zijn. Binnenkort ontvangt u een oproep van onze TRF-commissie voor uw jaarlijkse clubbijdrage aan TRF. Een verhoging wordt goed besteed. Meer informatie over TRF bij onze districtscommissie (PDG Henk Biemond) en op de vorige maand vernieuwde website van Rotary International    

Districtsdag in Haarlem druk bezocht.

Veel leden togen zaterdag 13 oktober naar de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Ondanks deze eerste dag van de Herfstvakantie waren 45 (van de 73) clubs (een attendance van 60%) vertegenwoordigd.  Doel van de ochtend was elkaar ontmoeten, informeren en inspireren. Kees van Gruting (RC Bloemendaal en mede-auteur Rapport Samen Sterk) lichtte deze discussienotitie nog eens toe. Onder leiding van Henk Pruiksma (RC Bergen en lid districtscommissie Ledenbeleid) werd over het rapport gediscussieerd. Het is de bedoeling dat die discussie ook binnen de clubs gaat plaatsvinden. Aan het slot stond een inkomend voorzitter op: ‘Deze dag had hem veel inspiratie gegeven temidden van zo veel vriendschap en betrokkenheid’. Na afloop een rondleiding door de historische Kerk en een blik in het verleden  hoe Doopsgezinden invulling gaven aan hun idealen. De ‘collecte’ bracht € 275,56 op voor het Jeugdhonk ‘Sneel’ van de Doopsgezinden in Haarlem.

GSE-team werft ook voor 1000 schoolbanken in India:

Steun deze districtsactie

 Het Group Study Exchange (GSE) is een programma dat mede gefinancierd wordt door de Rotary Foundation (TRF).  Aan de GSE- uitwisseling die ons district dit jaar met D3060 in India heeft,  wordt naast de invulling van het vocational aspect ook een humanitair project opgepakt. Samen met mijn collega DG in India is een actie opgezet om gelden te verzamelen voor de aanschaf van 1000 schoolbanken in India. De geworven gelden in beide districten worden door TRF ‘gematched’ met een factor van 31/2 , de zogenaamde Matching Grant-formule. Daarvoor is als ‘counterpart’ steun nodig van een club in beide districten, hoewel de actie nadrukkelijk een districtsactie is om iets samen te ‘Sharen’. Daarbij vraag ik om uw (club) bijdrage! Veel clubs hebben dat al gedaan, maar veel ook niet. Het doel is om – door de verkoop van flessen rode wijn - binnen ons district uit de meeropbrengst tenminste €  6.000,-- netto te werven voor de financiering van 1000 schoolbanken in D3060. Door overmaking van tenminste € 150,-- per club wordt dat doel bereikt! U krijgt er 12 flessen wijn van topkwaliteit voor! Afgeleverd en al!  En een geschikt cadeau voor sprekers! Ons GSE-team, dat van 14 december tot 12 januari naar India gaat, doet ook mee! Bestellingen kunnen worden gedaan, met vermelding van naam of club, door overmaking op de rekening van Stichting Community Service RC Haarlem- Spaarne, nr 38.94.72.581 bij Rabobank Zuid-Kennemerland.

Districts Water Seminar

19 november in Zaandam

 Onze actieve Water Werkgroep in het district organiseert op maandag 19 november (aanvang 18.30 uur) een seminar. Er wordt een compact programma geboden met praktische voorbeelden. Het seminar is vooral bedoeld voor de club-watercommissaris, maar is ongetwijfeld ook interessant voor de TRF-commissaris en commissieleden van International Service en Community Service. Aanmelding en programma

Kandidaatstelling Gouverneurschap 2010 – 2011 nog mogelijk.

 Wil je ook Districtsgouverneur (DG) worden? En een jaar lang ‘coach’ zijn van ons actieve district. Meewerken aan de missie van Rotary? En bovenal zelf geïnspireerd worden door de fantastische projecten die onze clubs uitvoeren? Wil je deze kans niet laten lopen? Meldt je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, een maatschappelijk betrokken instelling, een ‘hands-on’ verenigingsdier en energie (m / v ) .

Workshops voor de Clubwebsites

 Ook in ons district heeft een zeer groot aantal clubs zich inmiddels aangemeld voor een eigen clubwebsite. Maar bij aanmelden moet het niet blijven, er moet ook mee gewerkt worden. Interne maar ook externe communicatie kan op eenvoudige wijze geregeld worden.
 Voor de clubs, die reeds over een clubwebsite beschikken in het landelijke systeem wordt op zaterdag 18 én 25 november een "werkochtend" georganiseerd. Daar zal door IPDG Alfred Schrijver uitgelegd worden hoe eenvoudig dit systeem is, hoe de koppeling naar de ledenadministratie werkt, waardoor het zgn. "smoelenboek" automatisch tot stand komt, maar ook hoe e.e.a. verder uitgebreid kan worden.
Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht, want er is slechts een beperkt aantal schermen beschikbaar.

Belangrijke Data

Maandag 19 november 2007

Waterseminar (18.30 – 21.00 uur) voor clubcommissarissen en belangstellenden uit D1580 in Zaandam

Maandag 10 maart 2008

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en Clubbestuurders in Aalsmeer

Zaterdag 17 mei 2008

Multi District Conferentie in Nijkerk

Ik hoop veel leden op het Districts Water Seminar op maandag 19 november te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

October 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Vocational Service

Rotary is een organisatie van maatschappelijk betrokken beroepsbeoefenaren met uiteenlopende classificaties die het ideaal van dienstvaardigheid nastreeft: Service above Self. Rotary onderscheidt zich wezenlijk van alle andere serviceclubs doordat wij deze servicegedachte uitdragen vanuit de beroepsmatige kant: Vocational Service. De Four way-test is hierbij leidraad. Dit houdt niet alleen in de eigen professionele kennis ten dienste te stellen van anderen (intern en extern) , maar ook het uitdragen van hoge ethische normen in de eigen beroepsuitoefening. Vier jaar geleden heeft het bureau Motivaction ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Rotary in 2005 aan Rotarians gevraagd of Rotary(leden) een voorbeeldfunctie heeft  (hebben) bij morele vraagstukken. Ruim 80% van de ondervraagden onderschreef deze stelling. Maar, handelen wij ook zo in onze beroepsuitoefening? Hoe gaan wij om met ethische dilemma’s? En welke projecten voeren wij individueel of als club uit op het terrein van Vocational Service.
Bij mijn clubbezoeken zie ik in toenemende mate dat clubs actief zijn / worden op het brede terrein van Vocational Service: zgn. Snuffelstages, sollicitatietrainingen, dilemmadiscussies binnen de eigen club.
Veel clubs dragen bij aan JobRotary.
Ook is er voor clubs een workshop ontwikkeld 'Toets je intuïtie, omgaan met morele vraagstukken' .
Vocational Service is de ‘ziel’ Rotary !

Districtsdag op 13 oktober in Haarlem:

een ‘must’ voor betrokken Rotarians!
Opgeven voor deze districtsdag kan nog!  Deze districtsdag (gratis deelname) is bestemd voor iedere Rotarian die betrokken is bij onze ‘toekomst’. Dus niet alleen voor Avenue-voorzitters, maar ook voor de clubleden die de aanbevelingen van de Commissie ‘Samen Sterk’ binnen de eigen club (gaan) begeleiden, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en website, en andere belangstellende Rotarians. Voor de inkomende voorzitters is deze dag een ‘must’ als voorbereiding op het Rotary jaar 2008 – 2009.
Zie voor programma en opgave.   

Karel Claassen opvolger Hans van Leerdam

PDG Hans van Leerdam, scheidend voorzitter van onze districtscommissie Vocational Service, wordt opgevolgd door Karel Claassen (RC Amsterdam-Minerva). Karel is o.a. mede-auteur van het zgn.Vision Rapport, dat is verschenen bij het 100-jarig bestaan van Rotary International in 2005. In dit rapport werd onder meer het belang van vocational service als een van de kernwaarden van het Rotarylidmaatschap onderstreept. Karel is een kenner van Rotary en (mede)stimulator binnen een aantal Amsterdamse clubs om aandacht te vragen voor vocational service. Dit resulteert als eerste in de organisatie van een RYLA komend voorjaar. gevolgd door andere regio’s in de jaren daarna. Rotary heeft een ongelooflijke kennis op het brede terrein van vocation in haar gelederen. Deze kennis moeten wij opsporen, bundelen en met elkaar gaan delen.
Een enorme uitdaging voor de districtscommissie Vocational Service. Maar de moeite waard.

Nieuwe Rotarywielen

Vorig jaar plaatste mijn voorganger Alfred Schrijver een oproep voor restauratie van zes in slechte toestand zijnde Rotarywielen, die als beeldmerk gebruikt werden bij Rotary-evenementen. Beeldend kunstenaar Rob de Reus, lid van RC Heemskerk-Uitgeest, bood zich aan. Uiteindelijk werden het geheel nieuwe pronkstukken.
Met dank aan Rob en RC Heemskerk-Uitgeest!

Nieuwe Club: Amsterdam-Spinoza

Ons district is weer een nieuwe Rotaryclub rijker: Amsterdam – Spinoza. Op 18 september jl. vond de charteruitreiking plaats. Een club van jonge(re) Rotarians met een ambitie om vooral grote fundraisingprojecten aan te pakken. Het oprichten van nieuwe clubs is één van de antwoorden om Rotary te blijven vernieuwen en antwoord te geven op de vergrijzing, die ook Rotary treft. Gelukkig zijn veel clubs bezig met interne vernieuwing. Het aantal leden in ons district groeit en is nu stabiel boven de 3000. Om precies te zijn 3044. Houden zo!

Fundraising voor 1000 schoolbanken in India

Aan het humanitaire aspect van de GSE- uitwisseling van ons district met D3060 in India wordt op bijzondere wijze invulling gegeven. Daarbij vraag ik om uw (club) bijdrage! Veel clubs hebben dat al gedaan, maar veel ook niet. Het doel is om – door de verkoop van flessen rode wijn - binnen ons district tenminste €  6.000,-- netto bijeen te krijgen voor de financiering van 1000 schoolbanken in D3060. Door overmaking van  € 150,-- per club wordt het doel bereikt!
U krijgt er 12 flessen wijn van topkwaliteit voor! Afgeleverd en al!  En een geschikt cadeau voor sprekers!
Bestellingen kunnen worden gestort op de rekening van St. Community Service RC Haarlem-Spaarne, nr 38.94.72.581  

Kandidaten voor het Gouverneurschap 2010 – 2011 

Continuïteit in opvolging is één van de succesfactoren van Rotary. Het Gouverneurschap is een boeiende (deeltijd) functie. Je kijkt in de keuken van een unieke organisatie. En je hebt de kans om op je eigen wijze invulling te geven aan de continuïteit van Rotary, waarbij verandering en vernieuwing per traditie sleutelwoorden zijn.
Heb je belangstelling voor de functie?  Wil je deze kans niet laten lopen? Meldt je bij mij aan (tot uiterlijk 31 december). Om voor het Gouverneurschap in aanmerking te komen: minstens zeven jaar Rotarian, clubvoorzitter zijn geweest, binnen Rotary een actieve rol spelen of hebben gespeeld in eigen club en liefst ook daarbuiten. Maar bovenal een maatschappelijk betrokken instelling! Ik zou het doen!

Belangrijke Data

Maandag 19 november 2007

Waterseminar (17.00 – 21.00 uur) voor clubcommissarissen en belangstellenden uit D1580 in Zaandam (convocatie naar clubs volgt)

Maandag 10 maart 2008

PETS / Assembly voor inkomende voorzitters en Clubbestuurders in Aalsmeer

Zaterdag 17 mei 2008

Multi District Conferentie in Nijkerk

Ik  hoop veel leden op de Districtsdag op zaterdag 13 oktober te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

September 2007

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: New Generation

De maand september is bij Rotary International de maand van de jeugd. Rotary kent vele soorten van jeugdprogramma’s. Allen met het doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een brug te slaan tussen culturen en volkeren. Rotary wordt internationaal gezien als voorloper op het terrein van jeugduitwisselingsprogramma’s. Rotary heeft op dat terrein een sterke reputatie opgebouwd. Jeugdprogramma’s zijn een hoeksteen van het beleid van Rotary International omdat zij al jaren bijdragen aan het bevorderen van wederzijds begrip. En met succes!
Ook binnen ons district zijn er clubs die betrokken zijn bij deze Rotary programma’s en buitenlandse studenten en scholieren voor een jaar opvangen, huisvesten en begeleiden. Helaas te weinig. Bij veel clubs, ook  in ons district, is de ‘Jeugd’ in het clubprogramma een ondergeschoven kind. Veel clubs hebben geen specifieke ‘Jeugdcommissaris’. Dat is jammer. En, wat velen niet weten, ook kinderen van Rotarians kunnen aan diverse jeugduitwisselingsprogramma’s deelnemen.
Meer weten over Rotary Jeugdprogramma’s? Iets voor de eigen club? Op zaterdag 22 september is er in Nieuwegein een informatiedag over Rotary Jeugduitwisselingen. Zie www.rotary-jeugduitwisseling.nl

Wereldwijd: Week van de Alfaberisering

De strijd tegen het 'analfabetisme' is één van de 'speerpunten' van Rotary International (RI). Laaggeletterdheid komt ook in ons eigen land, zelfs in deze tijd nog, te veel voor: naar schatting zo'n 10% van de bevolking!. De dag 8 september is in 1966 door Unesco uitgeroepen tot Internationale dag van de Alfabetisering. De komende week (tot vrijdag 14 september) is internationaal 'De Week van de Alfabetisering'. In Nederland wordt de komende dagen door verschillende activiteiten aandacht voor het thema gevraagd. Een goed onderwerp voor iedere Rotaryclub om lokaal of internationaal op te pakken? Kijk eens op de websites van de Stichting Lezen en SchrijvenRotary International (RI) en de International Reading Association  waarmee RI samenwerkt.

Districtsdag op 13 oktober in Haarlem:

een ‘must’ voor betrokken Rotarians!
 Op zaterdag 13 oktober gaan we ‘Sharen’. Over het heden en vooral de toekomst. Met regiovoorzitters, leden van districtcommissies, clubbestuurders en andere betrokken Rotarians. Door elkaar in een informele sfeer op een historische Haarlemse plek (Doopsgezinde Kerk)  te ontmoeten, informeren en inspireren. Over de aanbevelingen van de landelijke Rotary Commissie ‘Samen Sterk’, over vocational service, ledenbeleid, jeugdzaken en andere Rotary speerpunten. Door naast het uitwisselen van ideeën, ook een kijk in het verleden te doen hoe ‘verlichte’ Haarlemse Doopsgezinden invulling gaven aan hun idealen. Ter inspiratie voor ons handelen in de toekomst.
 Deze districts’dag’ is bestemd voor iedere Rotarian die betrokken is bij onze ‘toekomst’. Dus niet alleen voor Avenue-voorzitters, maar ook voor de clubleden die de aanbevelingen van de Commissie ‘Samen Sterk’ binnen de eigen club (gaan) begeleiden, diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ledenadministratie en website, en andere belangstellende Rotarians. Voor de inkomende voorzitters is deze dag een ‘must’ als voorbereiding op het Rotary jaar 2008 – 2009.
 Zie voor programma en opgave.   

GSE-team 2007 – 2008 geformeerd

 Van medio december 2007 tot medio januari 2008 zal ons GSE-team district 3060 in India bezoeken. Niet eerder hadden zich zoveel kandidaten aangemeld als teamlid: 20 hooggekwalificeerde ‘Young professionals’. Met dank aan de clubs! Het team onder leiding van Jack Groot (RC Heiloo) is al druk bezig met de voorbereidingen.
Wie zijn de geselecteerden?  

Clubbezoeken

Ik ben met mijn marathon aan clubbezoeken gestart! Begonnen bij RC Haarlem zal ik tot zo ongeveer eind februari 2008 gemiddeld drie clubs in de week bezoeken. Kennis delen en beleven. In dialoog met de leden. Hoe kunnen we elkaar stimuleren en inspireren? Sharen dus.  Graag ontvang ik bij mijn clubbezoeken ook feedback op de aanbevelingen die de Commissie ‘Samen Sterk’ heeft gedaan. De aanbevelingen zijn geen ‘wet’, maar een bijdrage tot bewustwording en discussie!  De aanbevelingen zijn ook te downloaden 

Wanneer bezoek ik welke club? 

Ik  hoop veel leden op de Districtsdag op zaterdag 13 oktober te ontmoeten!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Augustus 2007

Nieuws van uw gouverneur

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

Maandthema: Membership & Extension

De maand augustus staat bij Rotary International in het teken van het "lidmaatschap". Eén van de speerpunten ook van mijn beleid voor het Rotaryjaar 2007 - 2008. Het toekomstig succes van Rotary hangt af van de vraag hoe aantrekkelijk onze clubs voor leden zijn en blijven. Een positieve beleving van het lidmaatschap is voorwaarde voor een gezonde Rotary-organisatie. De kwaliteit van het lidmaatschap moet hierbij centraal staan. Het lidmaatschap moet 'meerwaarde' hebben.

Een gezonde instroom van onderop van nieuwe en jonge leden ("Member get Member") is noodzakelijk om als organisatie vitaal te blijven. Minstens zo belangrijk is nieuw aangenomen leden voor Rotary te behouden. Uit onderzoek is bekend dat van de nieuwe (in het algemeen jonge) leden meer dan 25% binnen vier jaar bedankt. Dat is veel te veel.
Laten we ons gezamenlijk voornemen het komend jaar aan 'membership' binnen de eigen club te werken. Net iets meer aanwezig te zijn dan voorheen. Nieuwe leden goed te begeleiden. En het aantal leden dat Rotary voortijdig verlaat aanzienlijk te reduceren. Rotary Shares! 

Ledenbeleid

Dat veel clubs ledenbeleid hoog op de agenda hebben staan toonde de grote belangstelling voor een themabijeenkomst op 12 juni jl. over dit onderwerp. Tijdens deze bijeenkomst werd een "leden tevredenheidonderzoek" toegelicht, dat clubs zelfstandig kunnen uitvoeren en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen van een zogenaamde retentiestrategie om leden voor de club te behouden. De clubs die op 12 juni aanwezig waren zullen eind augustus een brief ontvangen om mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Maar de commissie Ledenbeleid van ons district is natuurlijk ook bereid om clubs die daarom verzoeken individueel bij te staan bij het ontwikkelen van een succesvol ledenbeleid.
Meer info over het onderzoek?
Neem dan contact op met PDG Piet Klok, voorzitter districtscommissie Ledenbeleid (e-mail of tel. 0223615435).

Rapport Samen Sterk

Alle clubvoorzitters hebben onlangs het rapport van de landelijke Commissie Samen Sterk, ontvangen die was ingesteld na de viering van het 100-jarig bestaan van Rotary in 2004. Vanuit ons District heeft Kees van Gruting (RC Bloemendaal) een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport. Waarvoor heel veel dank. Het rapport bevat 29 praktische aanbevelingen om een vitale, actieve en betrokken club te zijn en te blijven. Een sterke Rotaryclub is het cement voor de toekomst van Rotary als organisatie. Het is de bedoeling dat de clubs de aanbevelingen intern gaan "sharen" en bespreken.  Met de regiovoorzitters zal het rapport  ook worden besproken, opdat zij de clubs kunnen ondersteunen bij de implementatie van de aanbevelingen. Bij mijn clubbezoeken wil ik graag de ideeën delen die er bij de leden leven om "Samen sterk" te zijn. Het rapport is binnenkort ook te downloaden.

GSE naar India

teamleden kunnen zich nog aanmelden

Van 16 december 2007 tot 13 januari 2008 gaat een GSE-team van ons district naar District 3060 in de staat Gujarat in Noordwest India.  Een unieke gelegenheid voor "high potentials" om kennis te maken met een andere cultuur.  Kandidaten kunnen zich nog tot 15 augustus aanmelden.

Uit de clubs

Rotary Shares!

Ook tijdens de zomermaanden blijven de clubs actief.
Zo maar een greep (zonder welke club dan ook tekort te doen):

·

Vijf Rotaryclubs uit de regio Amstelland-Meerlanden hebben onder de bezielende leiding van regiovoorzitter Mees Burgers, door de organisatie van een golftoernooi en de verkoop van flights, maar liefst € 50.000,-- opgehaald voor de nieuwbouw van Hospice Bardo in Haarlemmermeer.

·

"Rotary stuurt negenjarige Zaandijkse naar Vlieland" kopte het Noordhollands Dagblad op 26 juli. Samen met 95 andere kansarme kinderen neemt Kelly Schmitz deel aan het jaarlijkse Vlielandkamp dat door Rotary Nederland ieder jaar wordt georganiseerd. Vanuit ons district heeft Rotaryclub Purmerend-Polderland een coördinerende rol gehad.

·

De Rotaryclubs Enkhuizen en Drechterland organiseren dit jaar van 11 tot en met 18 augustus de Dutch Orientation Course voor de 25 jaarkinderen uit o.a. VS, Canada, Ecuador, Argentinië die als uitwisselingsstudent het komend jaar in Nederland bij Rotarygezinnen verblijven.

Allemaal voorbeelden van "Rotary Shares" in optima forma!

De vakantie zit erop!

Mijn vakantie zit erop. Met onze vier kinderen zijn we naar hartje Afrika geweest. In Senegal hebben we een andere wereld gezien. Een arme vriendelijke bevolking, die een geweldige levensvreugde uitstraalt. In een lokaal dorpje overnacht tussen de autochtone bevolking. Ook nog wat charity projecten bezocht. Het bezoek aan een Rotaryclub in Dakar kon helaas niet doorgaan. Maar reflecterend: waar is behoefte aan? Water (putten), onderwijs, maar vooral werk, werk, werk. Maar, het ligt allemaal in elkaars verlengde. Een wereld ligt voor Rotary open!

Jullie gouverneur
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI

Juli 2007

Nieuws van uw gouverneur

Contact:

DG Eduard Nieuwenhuijzen Kruseman

email

 

Het nieuwe Rotaryjaar is begonnen: Rotary Shares!

De gouverneurswisseling in ons district heeft zondag 1 juli in Haarlem plaatsgevonden. Op een unieke en passende lokatie: de Hoofdwacht aan de Grote Markt, voormalig stadhuis van Haarlem in de Middeleeuwen, schuin tegenover het standbeeld van Laurens Janszoon Coster (voor een Haarlemmer toch echt de uitvinder van de boekdrukkunst!). Als Haarlemmer en lid van RC Haarlem-Spaarne mag ik voor een jaar Gouverneur zijn van ons district met 75 clubs en iets meer dan 3000 leden. Maar wie ben ik, zonder sterke clubs? ‘Samen kracht uitstralen, samen sterk’ is mijn leidraad voor het komend jaar. Ik wens ook alle nieuw benoemde clubvoorzitters heel veel sterkte en reken op een prettige samenwerking. Rotary Shares!

Dank aan mijn voorganger Alfred

Alfred Schrijver (nu IPDG) heeft met een tomeloze energie en gedrevenheid zijn gouverneurschap bekleed. De Discon in de Amsterdam Arena was een hoogtepunt. Aan het onderwerp ‘Toekomst’ moeten we nu binnen de eigen clubs invulling gaan geven. Ieder op zijn / haar eigen wijze. ICT is Alfred’s specialiteit. Met enige trots kunnen we zonder meer claimen dat ons District 1580 zich van de andere zes Nederlandse districten wat internet communicatie en website onderscheid. Dat is (naast veel andere verdiensten) de grote verdienste van Alfred. De kennis van Alfred blijft gelukkig (ik ben geen ITC-techneut) voor ons district behouden. Alfred is secretaris geworden van onze districtsstaf en blijft onze website verzorgen. Daarmee is de continuïteit verzekerd. Dank en hulde voor Alfred!

GSE naar India:

teamleden kunnen zich tot 15 augustus aanmelden

Van 16 december 2007 tot 13 januari 2008 (India Kent geen Kerstmis!) gaat een GSE-team van ons District 1580 naar District 3060 in de staat Gujarat in Noordwest India. Deze provincie kent een zeer sterke economische groei, maar is ook een zeer gevarieerde multiculturele samenleving. Teamleider is Jack Groot, lid van RC Heiloo. Het team zal ook aanwezig zijn bij de Districtsconferentie van D3060 op 27 en 28 december. India is ongetwijfeld een inspirerend en uitdagend land om mee kennis te maken. Het GSE-programma biedt daarvoor een unieke mogelijkheid. Teamleden kunnen zich tot 15 augustus aanmelden. Wie kent een goede kandidaat (m/v) in de eigen omgeving? Meldt die aan!

1000 schoolbanken voor India

Aan het humanitaire aspect van de GSE- uitwisseling van ons district met D3060 in India wordt op bijzondere wijze invulling gegeven. Mijn persoonlijke doel is om binnen ons district tenminste € 10.000,-- bijeen te krijgen voor de financiering van 1000 schoolbanken in D3060. Tijdens mijn clubbezoeken zal ik het project toelichten. Door financiële participatie van D3060 en een Matching Grant door de Rotary Foundation kan deze € 10.000,-- met 3 ½ worden vermenigvuldigd tot het bedrag van € 35.000,---, waarmee de aanschaf van de 1000 schoolbanken (gemaakt in India) kan worden gedaan. Een goed doel voor ons allen om voor te werken: Slechts € 150,-- per club en ons doel wordt ruimschoots bereikt! Spontane bijdragen kunnen worden gestort op de rekening van Stichting Community Service RC Haarlem- Spaarne, nr 38.94.72.581 bij Rabobank Zuid-Kennemerland.

Multi District Conferentie in 2008: 17 mei

Volgend jaar gaan we ‘sharen’ bij de MDC. Bij de viering van het 100-jarig bestaan van Rotary in 2004 werd ook een MDC gehouden. Een doorslaand succes toen. De MDC 2008 wordt op zaterdag 17 mei 2008 in Nijkerk georganiseerd door alle zeven Rotary districten in Nederland. Het thema is Water, Gezondheid en Honger. De bedoeling is dat alle clubs, ieder op eigen wijze, bijdragen aan een landelijk succes. Onze clubs kunnen zich bijvoorbeeld “sharen” door deel te nemen aan het door RC Hoorn gecoördineerde “Adoptie programma voor watertanks in Nakuru”.
Adopteer voor slechts €400 een watertank. Iedere club een tank?

Clubbezoeken

kennis en ideeën sharen

Mijn clubbezoeken zullen een interactieve opzet hebben: een dialoog met de leden. Kennis delen en beleven. ‘Sharen’ dus. Met als doel de kwaliteit van het lidmaatschap te versterken en samenwerking te bevorderen. Indien de datum niet schikt, kan onderling worden geruild. Veranderingen moeten per e-mail door beide clubs aan mij worden doorgegeven. Indien het initiatief vanuit twee of meer clubs komt, is ‘sharen’ van clubbezoeken met andere clubs in de regio mogelijk. Dan kunnen we er een speciale themabijeenkomst van maken.

Vakantietijd

Met onze vier kinderen gaan wij volgende week naar Senegal. We worden in Dakar door Rotaryleden opgehaald en naar onze vakantiebestemming gebracht. We gaan ook een aantal Rotary projecten bekijken. ‘Fellowship’ en ‘Sharen’ in optima forma. Bezoek ook eens in eigen land of het buitenland een Rotaryclub. Rotary Shares!

Een groet en een goede zomer toegewenst!

Jullie Gouverneur,
Eduard A. Nieuwenhuijzen Kruseman,
E: eduard@kruseman.nl

Deze maandbrief is aan alle individuele leden van District 1580-RI verzonden.
© District 1580 – RI